TOK WPROWADZANIA LITERY w przedszkolu(1).doc

(30 KB) Pobierz
TOK WPROWADZANIA LITER

TOK WPROWADZANIA LITERY

w przedszkolu

 

 

 

1.      Stworzenie sytuacji dydaktycznej do ćwiczeń w mówieniu;

 

2.      Wyodrębnienie wyrazu podstawowego;

 

3.      Analiza i synteza słuchowa wyrazu podstawowego oraz innych wyrazów z daną głoską:

a)     wybrzmiewanie wyrazu podstawowego sylabami i w całości;

b)    wybrzmiewanie wyrazu podstawowego głoskami i w całości;

c)     modelowanie dźwiękowej struktury wyrazu;

d)    określanie miejsca podanych głosek w wyrazie i wybrzmiewanie ich w

              izolacji;

e)     wyodrębnianie w wyrazie podstawowym nowej głoski;

f)      podawanie wyrazów z nową głoską w nagłosie, wygłosie i śródgłosie;

 

4.      Analiza i synteza wzrokowa wyrazu podstawowego oraz innych wyrazów z daną literą:

a)     pokaz nowej litery drukowanej małej i wielkiej;

b)    rozpoznawanie nowej litery drukowanej małej i wielkiej spośród innych liter;

c)     układanie wyrazu podstawowego z liter drukowanych oraz innych wyrazów z nową literą;

d)    pokaz wyrazu przedstawionego literami pisanymi;

e)     wyodrębnienie nowej litery pisanej;

 

5.      Wyszukiwanie w tekście wyrazów z nową literą.

 

 

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin