Planety_podstawy_wiedzy.pdf

(26 KB) Pobierz
Planety - podstawy wiedzy
Planety - podstawy wiedzy.
Wiedza na temat planet, ich ruchu i sile jest bezdyskusyjną podstawą. Dopiero na tej
wiedzy można budować prawdziwe zrozumienie tematu, który jest jednym z
podstawowych w astrologii. Dzięki intuicji która za podstawę weźmie rzetelną wiedzę
można łączyć pewne fragmenty informacji i wnioskować na tej podstawie. Planety dla
astrologa są źródłem pewnych znaków, podpowiedzi czy symboli. Dopiero prawidłowe ich
połączenie może dać rzetelną informację. Poza sugerowaniem zdarzeń, planety
przekazują także energię. Umiejętność jej czytania, lub bardziej odczuwania ma niewiele
osób. Tę cechę trzeba po prostu mieć. Chciałbym więc przedstawić podstawowe
informacje bez których o czytaniu horoskopu nie może być mowy.
Planety i ich miejsce. Każdy pewnie wie, ale mimo to przypomnę. Planety poruszają
się wokół Słońca z różną prędkością. Różny jest czas obiegu planety wokół Słońca, a
uzależnione to jest od odległości pomiędzy planetą a naszą gwiazdą. Najdalsza planeta
Pluton, na obiegnięcie Słońca potrzebuje aż 248 ziemskich lat. Księżyc, naturalny satelita
Ziemi okrąża ją w około 28 dni. Planety położone bliżej Słońca niż Ziemia nazywamy
wewnętrznymi a dalsze zewnętrznymi.
Wpływ ruchów wstecznych. Istnieje kilka teorii na temat równoważenia się sił planet
poruszających się ruchem prostym a poruszających się ruchem wstecznym. Według
jednych siły te równoważą się a według innych większy wpływ maja ruchy wsteczne.
Znaczenia ma oczywiście czy dana planeta znajduje się w swojej godności czy na
wygnaniu. Zależy to od pozycji planety w danym dniu. Podobnie jest także z pozycją
wywyższenia u upadku. Nie można jednoznacznie powiedzieć, że siły te równoważą się
lub że, któraś z nich przeważa. . Doświadczenie jednak uczy że wnioski trzeba wyciągać
indywidualnie.
Trzy sposoby poruszania. Planety mogą poruszać się w trzy różne sposoby. Ruchem
prostym, wstecznym lub sprawiać wrażenie planety nieruchomej. Ruch wsteczny planety
jest zawsze pozorny. Zjawisko to jest wszystkim znane i nazywa się względnością ruchu.
Ponieważ nasze obserwacje czynimy z planety która sama jest w ruchu, powstaje
złudzenie ruchu wstecznego niektórych planet. Jest to jednak zjawisko nie bez
znaczenia. Ruch wsteczny niektórych planet ma wpływ na nasze życie. Zazwyczaj
wystawiając nas na porażki, niepowodzenia, błędne decyzje lub po prostu pecha. W
niektórych sytuacjach dobroczynne działanie planet, podczas ruchu wstecznego jest
zahamowane.
Adammus(^)
Artykuł pochodzi z serwisu wróżby online - astrolinia.net
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin