Jak wykonywać podstawowe manewry na drodze.txt

(12 KB) Pobierz
Jak wykonywać podstawowe manewry na drodze

Jak parkować prostopadle przodem i na kopertę?

Parkujšc prostopadle przodem pamiętać należy, że aby przód zmiecił się w miejscu parkingowym, musimy rozpoczynać manewr będšc znacznie dalej od linii samochodów niż w przypadku parkowania prostopadle tyłem. Odległoć zależy od gabarytów maski samochodu i posiadanych umiejętnoci parkowania. Regularnie parkujšc przodem, z czasem po prostu nabieramy nawyku dobrej oceny odległoci. Ogólna zasadš jest, że im dalej od linii aut rozpoczniemy parkowanie, tym mamy większe pole manewru. Jak tylko przód samochodu schowa się, należy obserwować tył i w chwili, gdy uzyskamy pozycję mniej więcej prostopadłš do osi jezdni, odkręcić kierownicę, a w razie potrzeby korekty, skręcić jš nieco w przeciwnym kierunku.

Równie często musimy parkować równolegle, czyli na kopertę. Jest to jeden z trudniejszych sposobów, ponieważ zazwyczaj mamy niewiele miejsca i musimy manewrować bardzo blisko innych pojazdów, a do tego tyłem. Ustawmy się więc możliwie blisko auta, za którym chcemy parkować i jak najmocniej kręćmy kierownicš w lewo. Istotš tego rodzaju parkowania jest jak najgłębsze schowanie samochodu między sšsiednimi pojazdami, możliwie blisko krawężnika. Pamiętajmy, że przód pojazdu podczas parkowania równoległego zajmie dużš częć jezdni i może utrudnić ruch innym samochodom. Jak już schowamy tył, zdecydowanie odkręcamy kierownicę i, bardzo uważajšc na przód auta, kontrolujemy odległoć do samochodu za nami. Pamiętajmy też o pozostawieniu sporej przestrzeni przed samochodem niezbędnej do wyjechania z naszego miejsca parkingowego.

O czym należy pamiętać parkujšc tyłem?
Parkowanie tyłem, mimo iż jest to manewr wymagajšcy najmniej miejsca, zazwyczaj sprawia kierowcom najwięcej trudnoci.

Spróbujmy najpierw ułożyć sobie w wyobrani cały manewr i wszystkie kolejne ruchy kierownicš.

Zamiast patrzeć w lusterko wsteczne (jeli ocena odległoci w ten sposób sprawia nam problem), można przekręcić głowę w prawo i spoglšdać przez tylnš szybę. Ważne, żeby monitorować zwłaszcza boki i rogi samochodu.

Bardzo wiele zależy od ćwiczeń. Kurs na prawo jazdy nie wszystkim daje pewnoć opanowania umiejętnoci parkowania, a wiadomoć, że obok jest prawdziwy samochód, a nie słupek, dla wielu osób bywa paraliżujšca. Dlatego nie wykonujmy żadnych gwałtownych ruchów. Parkujmy zwłaszcza, gdy nie do końca ufamy swoim umiejętnociom, z minimalnš prędkociš.

Jeli nie jestemy pewni, czy bezpiecznie wykonamy manewr, zatrzymajmy pojazd, wycofajmy się z manewru spróbujmy jeszcze raz. Nie pozwólmy, aby inni kierowcy nas zestresowali. Ruch na parkingu to normalna rzecz  mamy prawo do bezpiecznego manewrowania nawet, jeżeli zajmuje to więcej niż kilka sekund.

Jak jechać w korku?
Jadšc w korku należy pamiętać o wzmożonej ostrożnoci i zasadzie ograniczonego zaufania. Dlatego zanim wykonamy manewr spróbujmy pomyleć, co w tej chwili mogš zrobić inni kierowcy, zwłaszcza za nami. Wykonujšc manewr wyprzedzania, zawsze pamiętajmy spojrzeć w lusterko. Typowym zachowaniem jest wysuwanie maski samochodu poza o jezdni, żeby zobaczyć co dzieje się z przodu i, jeli nic nie nadjeżdża po przeciwnym pasie ruchu, wielu kierowców odruchowo bez spoglšdania w lusterka przyciska pedał gazu i wyprzedza. Oczywicie niespoglšdanie w lusterka jest niedopuszczalnym łamaniem podstawowych zasad manewru wyprzedzania.

Bardzo ważny jest dostateczny odstęp od pojazdu przed nami, który powinien wynosić minimum 1,5 m. Pamiętajmy też, aby nie zostawiać zbyt dużego dystansu do samochodu przed nami, ponieważ wtedy korek porusza się wolniej.

W korku poruszamy się z prędkociš dostosowanš do warunków jazdy i umożliwiajšcš nam manewrowanie. Nie wyprzedzajmy pasem pobocza z prawej strony ani nie utrudniajmy powrotu na właciwy pas kierowcom wyprzedzajšcym z lewej strony.

Nie zostawiajmy włšczonego silnika i nie oddalajmy się od samochodu, żeby sprawdzić jak długi jest korek. Jeżeli stoimy dłuższy czas, można wyłšczyć silnik. Jeżeli przesuwamy się regularnie, ale jedynie o kilka metrów, cišgłe gaszenie i odpalanie silnika jest nieuzasadnione i szkodliwe dla samochodu, z łatwociš można zatrzeć rozrusznik.

Jak pokonać wzniesienie?
Zbliżajšc się do wzniesienia, jeszcze na płaskim odcinku drogi, należy przede wszystkim zwolnić. Uwzględniajšc moc i obcišżenie samochodu, włšczamy odpowiedni bieg (przy łagodnych podjazdach jest to zazwyczaj trójka).

Wjeżdżajšc na wzniesienie staramy się jechać jednostajnie: bez gwałtownego hamowania i przyspieszania. Będšc już u góry, wybieramy taki bieg, na którym podczas zjazdu wykorzystamy hamujšce działanie silnika. Przy ostrym wzniesieniu, zjeżdżamy na dwójce, przy łagodnym  na trójce.

Na stromych zjazdach, w mocno obcišżonych samochodach z silnikami małej mocy, silnik nie jest w stanie wystarczajšco ograniczać prędkoci. Często więc konieczne jest korzystanie z hamulców. Zwalniamy wówczas przez niewielki, ale stały nacisk na pedał hamulca. Nie powinno się dopuszczać do rozpędzenia auta. Przy spadku, większe obcišżenie tylnych kół zwiększa prawdopodobieństwo zarzucania pojazdu podczas hamowania. Nie zapominajmy też, że droga hamowania się wydłuża. Nigdy nie zjeżdżamy ze wzniesienia na luzie, a tym bardziej z wyłšczonym silnikiem. Pracujšcy silnik - w większoci aut - zapewnia wspomaganie układu hamulcowego i kierowniczego.

Jak wyprowadzić samochód z polizgu?
Na oblodzonej nawierzchni podczas hamowania najlepiej sprawdza się technika hamowania pulsacyjnego. Polega ona na tym, że wciskamy pedał hamulca, a następnie delikatnie go popuszczamy, aby koła odzyskały przyczepnoć, i ponownie lekko dociskamy. W czasie hamowania pulsacyjnego przez cały czas nie zdejmujemy nogi z hamulca, a tylko zmieniamy siłę nacisku na niego.
Kiedy auto straci przyczepnoć i wpada w polizg, trzeba spróbować trudnej sztuki wyprowadzania auta z polizgu. Kierowcy majš do czynienia z dwoma podstawowymi rodzajami polizgu: nadsterownoć, gdy tylne koła samochodu tracš przyczepnoć, oraz podsterownoć, która występuje w czasie skrętu, kiedy tracš przyczepnoć przednie koła. W przypadku nadsterownoci należy wcisnšć sprzęgło, aby równomiernie docišżyć wszystkie koła, oraz szybko kręcić kierownicš w celu naprowadzenia przednich kół na drogę (niezależnie od położenia tylnej osi). Jednoczenie poprzez rozłšczenie napędu auto wytraci prędkoć, co zwiększy szanse na wyjcie z polizgu. Jeżeli idzie o ulizg przednich kół, należy natychmiast zdjšć nogę z gazu, zmniejszyć wykonywany wczeniej skręt kierownicš i delikatnie wykonać go ponownie. Zdjęcie nogi z gazu spowoduje docišżenie kół przednich i zmniejszenie prędkoci, za redukcja kšta skrętu powinna spowodować odzyskanie przyczepnoci i korektę toru jazdy.
Ułatwione zadanie majš osoby, których samochód został wyposażony w system przeciwpolizgowy ABS. Jego zadaniem jest nie dopucić do zablokowania kół podczas hamowania i tym samym zapobiec polizgowi. Oczywicie każdy kierowca powinien pamiętać, że nawet najdoskonalszy system zamontowany w naszym samochodzie nie zadziała, gdy będziemy jechać z dużš prędkociš. Warto jednak wiedzieć, że samochody wyposażone w ABS na bardzo liskiej nawierzchni majš krótszš drogę hamowania niż auta pozbawione tego systemu.

Jakie sš zasady jeżdżenia po poboczu?
Prawo o ruchu drogowym zakazuje jazdy po poboczu. Ta częć jezdni jest przeznaczona do ruchu pieszych i wybranych pojazdów. Jedynie kierujšcy pojazdami zaprzęgowymi, rowerami i motorowerami sš zobowišzani poruszać się po poboczu, chyba że pobocze nie nadaje się do jazdy lub poruszanie się po nim utrudniałoby ruch pieszym.
Linie krawędziowe wyznaczajš brzeg jezdni i oddzielajš jezdnię od pobocza. Mogš być przerywane lub cišgłe. Dla kierowców stanowiš one wyrane ograniczenie: wzdłuż linii cišgłej nie wolno zatrzymać pojazdu ani na jezdni, ani na poboczu, za wzdłuż przerywanej  na jezdni. Linia krawędziowa cišgła wskazuje na zakaz zatrzymywania pojazdu. Według aktualnych przepisów zabrania się kierujšcym pojazdami samochodowymi przejeżdżania przez tę linię, ale tylko z jezdni na pobocze. Kierujšcy innymi pojazdami, na przykład pojazdami zaprzęgowymi, mogš przejeżdżać w obie strony. Kierowcy pojazdów jadšcych po poboczu sš zmuszeni od czasu do czasu przemiecić się na jezdnię. Należy wtedy włšczyć lewy kierunkowskaz, upewnić się, czy nie powodujemy zagrożenia, i wjechać na jezdnię. Kierowcy poruszajšcy się po jezdni sš zobowišzani ułatwić wjeżdżajšcym z pobocza ten manewr. Zbliżajšc się do pojazdów na poboczu, zawsze należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległoci i ostrożnoci oraz zwracać uwagę, czy pojazdy te nie sygnalizujš zamiaru wjazdu na jezdnię.

Jak wykonać bezpiecznie manewr wyprzedzania?
Wyprzedzanie jest jednym z najtrudniejszych i jednoczenie najbardziej niebezpiecznych manewrów, jaki kierowcy wykonujš na drodze. Polega ono na przejeżdżaniu obok pojazdu lub innego uczestnika ruchu poruszajšcego się w tym samym kierunku. W Polsce zwišzane jest to najczęciej ze zmianš pasa ruchu na pas o przeciwnym kierunku.

Dekalog bezpiecznego wyprzedzania
   1. Kierujšcy pojazdem jest zobowišzany przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma doć miejsca, by wykonać ten manewr bez utrudnienia komukolwiek ruchu.
   2. Kierujšcy pojazdem jest zobowišzany przed wyprzedzaniem upewnić się, czy kierowca jadšcy przed nim na tym samym pasie ruchu nie zasygnalizował wczeniej zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.
   3. Przed wyprzedzaniem kierowca musi upewnić się, czy kierujšcy jadšcy za nim nie rozpoczšł także manewru wyprzedzania.
   4. Kierujšcy pojazdem jest zobowišzany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu.
   5. Należy bezwzględnie pamiętać o zakazie wyprzedzania przed wzniesieni...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin