J. niemiecki przydatne zwroty.txt

(6 KB) Pobierz
Zwroty podstawowe
Dzie� dobry.
Guten Tag.

Cze��.
Hallo.

Jak si� Pan/Pani miewa?
Wie geht's?

Dobrze, dzi�kuj�.
Danke, gut.

Jak si� Pan/Pani nazywa?
Wie hei�en Sie?

Nazywam si�... .
Ich hei�e....

Mi�o ci� pozna�.
Nett, Sie kennen zu lernen.

Prosz�.
Bitte.

Dzi�kuj�.
Danke.

Nie ma za co.
Bitte sehr.

Tak.
Ja.

Nie.
Nein.

Przepraszam.
Entschuldigung.

Do widzenia.
Auf Wiedersehen.

Nie m�wi� [dobrze] po niemiecku.
Ich kann nicht [so gut] deutsch sprechen.

Czy m�wisz po angielsku?
Sprichst du / Sprechen Sie englisch?

Czy jest tu kto�, kto m�wi po angielsku?
Gibt es hier jemanden, der Englisch spricht?

Pomocy!
Hilfe!

Dzie� dobry.
Guten Morgen.

Dobry wiecz�r.
Guten Abend.

Dobranoc.
Sch�nen Abend noch.

Nie rozumiem.
Ich verstehe das nicht.

Gdzie jest toaleta?
Wo ist die Toilette, bitte?

Problemy
Prosz� mnie zostawi�.
Lass / Lassen Sie mich in Ruhe!

Prosz� mnie nie dotyka�.
Fass / Fassen Sie mich nicht an!

Zadzwoni� na policj�.
Ich rufe die Polizei.

Policja!
Polizei!

Sta�! Z�odziej!
Halt! Ein Dieb!

Potrzebuj� pa�skiej pomocy.
Ich brauche deine/Ihre Hilfe!

Zgubi�em/Zgubi�am si�.
Ich habe mich verirrt.

Zgubi�em torb�.
Ich habe meine Tasche verloren.

Zgubi�em portfel.
Ich habe mein Portemonnaie verloren.

�le si� czuj�.
Ich bin krank.

Jestem ranny.
Ich bin verletzt.

Potrzebuj� lekarza.
Ich brauche einen Arzt.

Czy mog� skorzysta� z Pa�skiego telefonu?
Kann ich dein/Ihr Telefon/Handy benutzen?

Liczby
1
eins

2
zwei

3
drei

4
vier

5
f�nf

6
sechs

7
sieben

8
acht

9
neun

10
zehn

11
elf

12
zw�lf

13
dreizehn

14
vierzehn

15
f�nfzehn

16
sechzehn

17
siebzehn

18
achtzehn

19
neunzehn

20
zwanzig

21
einundzwanzig

22
zweiundzwanzig

23
dreiundzwanzig

30
drei�ig

40
vierzig

50
f�nfzig

60
sechzig

70
siebzig

80
achtzig

90
neunzig

100
(ein)hundert

200
zweihundert

300
dreihundert

1000
(ein)tausend

2000
zweitausend

1 000 000
eine Million

numer... (np. autobusu)
Nummer/Linie...

p�
halb

mniej
weniger

wi�cej
mehr

Czas
teraz
jetzt

p�niej
sp�ter

przedtem
vor

rano
morgens

popo�udniu
nachmittags

wieczorem
abends

w nocy
nachts

Godzina pierwsza w nocy.
ein Uhr

Godzina pierwsza po po�udniu.
dreizehn Uhr

Za pi�tna�cie czternasta.
Viertel vor zwei

Pierwsza trzydzie�ci.
Halb zwei

po�udnie
Mittag

p�noc
Mitternacht

dzisiaj
heute

wczoraj
gestern

jutro
morgen

w tym tygodniu
morgen

w zesz�ym tygodniu
letzte Woche

w przysz�ym tygodniu
n�chste Woche

Transport i kierunki
Ile kosztuje bilet do...?
Was kostet eine Fahrkarte nach...?

Poprosz� jeden bilet do...
Bitte eine Fahrkarte nach...

Gdzie jedzie ten poci�g/autobus?
Wohin f�hrt dieser Zug/Bus?

Gdzie jest poci�g/autobus do...?
Wo ist der Zug/Bus nach?

Czy ten poci�g/autobus zatrzymuje si� w...?
H�lt dieser Zug/Bus in/bei...?

Kiedy odje�d�a poci�g/autobus do...?
Wann f�hrt der Zug/Bus nach... ab?

Kiedy ten poci�g/autobus przyjedzie do...?
Wann kommt dieser Zug/Bus in... an?

Gdzie jest...?
Wie komme ich zum/zur...?

... dworzec kolejowy?
... zum Bahnhof?

...dworzec autobusowy?
... zur Bushaltestelle?

... lotnisko?
... zum Flughafen?

... schronisko m�odzie�owe?
... zur Jugendherberge?

...hotel?
... zum hotel?

... polska ambasada?
...zum polnischen Konsulat?

Mo�e mi Pan/Pani pokaza� na mapie?
Kannst du/K�nnen Sie mir das auf der Karte zeigen?

Taks�wka!
Taxi!

Prosz� mnie zawie�� do...
Bitte bringen Sie mich zum/zur/nach...

Ile kosztuje dojazd do...?
Wie viel kostet es bis zum/zur/nach...?

Prosz� mnie tam zawie��.
Bringen Sie mich bitte dahin.

Hotel
Czy s� wolne pokoje?
Sind noch Zimmer frei?

Ile kosztuje pok�j jedno-/dwuosobowy?
Wieviel kostet ein Einzelzimmer/Doppelzimmer?

Czy w pokoju jest...?
Hat das Zimmer...?

...�azienka?
... eine Toilette?

...telefon?
... ein Telefon?

OK, bior� to.
OK, ich nehme es.

Zatrzymam si� tu na... nocy.
Ich bleibe eine Nacht (...N�chte).

O kt�rej godzinie jest �niadanie/kolacja?
Wann gibt es Fr�hst�ck/Abendessen?

Czy mo�e mnie Pan/Pani obudzi� o...?
K�nnen Sie mich um... Uhr wecken?

Chc� si� wymeldowa�.
Ich m�chte auschecken.

Pieni�dze
Czy akceptujecie...?
Nehmen Sie...?

Gdzie mog� wymieni� pieni�dze?
Wo kann ich Geld wechseln?

Gdzie znajd� bankomat?
Wo ist ein Geldautomat?

Jedzenie i picie
Stolik dla jednej/dw�ch os�b prosz�.
Ein Tisch f�r eine Person/zwei Personen, bitte.

Czy mog� prosi� o menu?
Ich h�tte gerne die Speisekarte?

Czy jest specjalno�� lokalna?
Gibt es eine Spezialit�t aus dieser Gegend?

Jestem wegetarianem.
Ich bin Vegetarier.

�niadanie
Fr�hst�ck

obiad
Mittagessen

kolacja
Abendessen/Abendbrot

Chcia�bym...
Ich m�chte...

kurczak
Huhn

wo�owina
Rindfleisch

ryba
Fisch

szynka
Schinken

kie�basa
Wurst

ser
K�se

jajka
Eier

sa�atka
Salat

warzywa
Gem�se

owoce
Obst

chleb
Brot

makaron
Nudeln

ry�
Reis

Prosz� szklank�...
K�nnte ich ein Glas... haben?

Prosz� fili�ank�...
K�nnte ich eine Tasse... haben?

Prosz� butelk�...
K�nnte ich eine Flasche... haben?

kawa
Kaffee

herbata
Tee

sok
Saft

woda
Mineralwasser

piwo
Bier

wino czerwone/bia�e
Rot-/Wei�-wein

Przepraszam (do kelnera/kelnerki).
Entschuldigung?

By�o pyszne.
Es war hervorragend.

Prosz� o rachunek.
Zahlen, bitte.

Zakupy
Czy macie to w moim rozmiarze?
Haben Sie das in meiner Gr��e?

Ile to kosztuje?
Was kostet das?

drogie
teuer

tanie
billig/g�nstig

Nie jestem zainteresowany/a.
Ich habe kein Interesse.

Dobrze, wezm� to.
OK, ich nehme es.

Potrzebuj�...
Ich brauche...

... pasty do z�b�w.
... Zahnpaste.

... szczoteczki do z�b�w.
... eine Zahnb�rste.

... tampon�w.
... Tampons.

... myd�a.
... Seife.

... szamponu.
... Shampoo.

... �rodka przeciwb�lowego.
... Schmerzmittel.

... lekarstwa na przezi�bienie.
... etwas gegen Erk�ltung.

... maszynki do golenia.
... einen Rasierer.

... baterii.
... Batterien.

...parasolki.
... einen Regenschirm.

... poczt�wki.
... eine Postkarte.

... znaczk�w.
... Briefmarken.

...d�ugopisu.
... einen Stift.

... gazety po angielsku.
... eine englischsprachige Zeitung. 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin