dziennik_praktyk.doc

(41 KB) Pobierz
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
 

 

W Y D Z I A Ł
INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI 

 

 

Kierunek studiów .............................................................................................................

 

Specjalność .......................................................................................................................

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

DZIENNIK PRAKTYK

 

 

 

 

 

 

..................................................................................................................................................

Imię i nazwisko studenta

 

 

...............................................              ...............................................

              nr albumu               nr grupy  studenckiej

 

 

 

 

Rodzaj praktyki                ............................................................................................

 

 

 

 

Miejsce praktyki   .....................................................................................................................

              .....................................................................................................................

              .....................................................................................................................

              .....................................................................................................................

              Nazwa zakładu pracy

 

 

             

 

Cel praktyki

 

 

 

 

 

Program praktyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun  praktyki  ..........................................................................

.................................................................................................................................................

Nazwa Zakładu Pracy

 

Oddział ........................................................................................................................................

___________________________________________________________________________

 

KARTA TYGODNIA

 

 

Tydzień od ......................................... 200.. r.               do .................................... 200...r.

 

 

Dzień

 

Godziny pracy

od -  do

 

Liczba godzin pracy

 

Wyszczególnienie zajęć

Uwagi, obserwacje i wnioski praktykanta

co do wykonywanej pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie wykonania wymienionych czynności przez zakład pracy ...............................

 

                                                                                    ............................................................................

                            Pieczęć i podpis Zakładowego Przedstawiciela Praktyki

Sprawozdanie z przebiegu praktyki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

Zgłoś jeśli naruszono regulamin