Z babcią i dziadkiem.odt

(17 KB) Pobierz

KONSPEKT DNIA

 

 1. Prowadzący: Małgorzata Adamska
 2. Cel główny: Poznam siebie, innych. Próbuję uchwycić relacje między sobą, a innymi   
                        ludźmi.
 3. Cel szczegółowy: Dostrzega ważną rolę dziadków w życiu dziecka.

                             Uważnie słucha telkstów literackich i udziela odpowiedzi na pytania

                             dotyczace treści.

                             Poznaje pojęcie "portret".

 1. Temat dnia: Z babcią i dziadkiem miło spędzam czas
 2. Metody wg K. Duraj- Nowakowej:

a) metody czynne:

                     metoda samodzielnych doświadczeń

                     metoda kierowania własną działalnością dziecka

b) metody słowne:

                     rozmowy, opowiadania

                     metoda żywego słowa

c) metody oglądowe

                     obserwacja, pokaz

 1. Forma realizacji zajęć: grupowo
 2. Zasady dydaktyczne wg M. Węglińskiej:

                     związek teorii z praktyką

                     efektywność

                     stopniowanie trudności

 1. Strategia: zabawowa
 2. Środki dydaktyczne:

wiersz M. Platy "Z babcią i dziadkiem", szablony portretu, obrazki z czynnościami wykonywanymi przez babcię i dziadka,

 1. Grupa wiekowa: 3-4 latki
 2. Czas realizacji: 2 godziny

 

 

 

 

PRZEBIEG

 1. Przywitanie, wyciszenie grupy, przedstawienie tematu zajęć.
 2. Wierszyk M. Platy " Z babcią i dziadkiem". Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dziecka. Budzenie szacunku i przywiązania do członków rodziny.
 3. Zabawa ruchowa "Pomagamy babci". Ćwiczenie dużych grup mięśniowych.
 4. Praca z obrazkiem " Co robię z dziadkiem, co robię z babcią". Oglądanie obrazków, określanie czynności i narzędzi potrzebnych do ich wykonania. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat czynności domowych wykonywanych przez dziadków. Dopasowanie czynności do wykonujących je osób.
 5. Portret- wyjaśnienie pojęcia portet. Rysowanie w ramce portretu babci i dziadka. Rozwijanie umiejętności rysowania postaci ludzkiej.

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin