Arkusz obserwacji zajęć przeprowadzonych przez nauczyciela stażystę.docx

(11 KB) Pobierz

Arkusz obserwacji zajęć przeprowadzonych przez nauczyciela stażystę

 

Imię i nazwisko nauczyciela:……………………………………………………………………………..

Grupa wiekowa:………………………………

Data:………………………………………………

 

Temat kompleksowy:

 

Cele operacyjne:

 

 

 

 

Zastosowane w pracy z dziećmi:

·        Formy:

·        Metody:

·        Środki dydaktyczne:

 

 

Mocne strony dzieci:

 

Słabe strony dzieci:

 

Oczekiwania nauczyciela:

 

Uwagi nauczyciela opiekuna:

 

 

………………………………………………..                                                        ………………………………………….

Podpis nauczyciela stażysty                                                                                     podpis nauczyciela opiekuna

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin