Myśleć Jak Milionerzy.pdf

(727 KB) Pobierz
802091503.004.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Myśleć Jak Milionerzy"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Kamil Cebulski, rok 2009
Autor: Kamil Cebulski
Tytuł: Myśleć Jak Milionerzy
Data: 23.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza
publikacja
może
być
kopiowana,
oraz
dowolnie
rozprowadzana
tylko
i
wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
dołożyli
wszelkich
starań,
by
zawarte
w
tej
książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
SPIS TREŚCI
CZY JESTEŚ PEWIEN, ŻE MASZ RACJĘ? . .........................................5
CZYM SĄ FILTRY PERCEPCYJNE?..................................................15
Na jakiej zasadzie działają filtry?................................................................................16
Dobre i złe filtry...........................................................................................................17
W czym tkwi wyzwanie?..............................................................................................19
BRAK PIENIĘDZY . ...........................................................................21
Dlaczego brak pieniędzy to wymówka? . .....................................................................22
Zdobywanie pieniędzy od innych . ...............................................................................23
Historia do naśladowania . ..........................................................................................26
NIE OCZEKUJ PERFEKCJI, OCZEKUJ POSTĘPU...........................28
Dlaczego inwestorzy patrzą na osobę, a nie na pomysł?............................................30
Kogo zapraszać do inwestowania?..............................................................................31
Formy zwrotu z inwestycji..........................................................................................32
WRACAMY DO SZUKANIA PIENIĘDZY..........................................36
Kiedy warto sięgać po pieniądze od „obcych”?...........................................................37
Kto nadaje się na inwestora?......................................................................................38
Szukam inwestora, bo tak!..........................................................................................39
TAK JAK TY – MYŚLI MILION INNYCH LUDZI...............................41
Od kiedy sądzisz, że brakuje Ci pieniędzy?.................................................................43
Problem związany z kredytami...................................................................................44
Inne kredyty, o których istnieniu powinieneś wiedzieć..............................................47
JAK INWESTOWAĆ PRZY UŻYCIU KARTY KREDYTOWEJ
I DEBETU?.......................................................................................51
Filtry biednych ludzi...................................................................................................53
Wykorzystanie kredytu konsumpcyjnego...................................................................55
JAK JESZCZE ZWIĘKSZYĆ FINANSE DO INWESTOWANIA?.........59
Pieniądze zawsze się pojawią......................................................................................60
SKĄD MAM WIEDZIEĆ, CZEGO CHCĘ?..........................................63
Jak to się ma do pieniędzy potrzebnych do rozkręcenia firmy?.................................64
PODSTAWY HISTORII GOSPODARKI.............................................66
Porzuć genialne pomysły, zajmij się czymś prostym..................................................67
PRZEDE WSZYSTKIM PŁAĆ ODPOWIEDNIE PODATKI.................70
Teoretycznie tak, ale….................................................................................................71
Poznawaj prawo i oszczędzaj......................................................................................74
A jeżeli mam pracę na etacie?.....................................................................................76
Kreatywne rozwiązania kosztów działalności.............................................................79
Kreatywne rozwiązywanie przeszkód.........................................................................80
Barter i 110% rabatu....................................................................................................81
W każdej sytuacji możesz ruszyć głową i zaoszczędzić...............................................82
Jeżeli chcesz, aby pieniądze pracowały dla Ciebie, naucz się pracować bez pieniędzy
....................................................................................................................................83
Historia człowieka, który pracował za darmo.............................................................84
Mierz siły na zamiary..................................................................................................86
SAMODOSKONALENIE, BIZNES I PRACA NA ETACIE...................87
Zarobić na biznes, czyli jak znaleźć dobrą pracę........................................................88
Dobre pomysły leżą na ulicy.......................................................................................90
Jak wymyślać obejścia problemów.............................................................................93
CZYM JEST KREATYWNOŚĆ..........................................................94
Aby być kreatywnym… ciągle zmieniaj swoje życie....................................................95
www.milliondollarhomepage.com..............................................................................96
802091503.005.png 802091503.006.png 802091503.007.png 802091503.001.png
 
www.oneredpaperclip.blogspot.com..........................................................................96
UWOLNIJ SWOJĄ MOC I ZRÓB Z CELU NARZĘDZIE...................101
Każdy ma takie same warunki..................................................................................102
Mylące połączenie skutecznego działania z pieniędzmi............................................104
Skuteczność działania to nie zawód, ale filozofia życia.............................................107
Działać? OK, ale jak?.................................................................................................110
HIPOTEZA CIĘŻKICH CZASÓW.....................................................112
Nie walcz, tylko wykorzystuj sytuację........................................................................113
Budowanie firmy to ciężka praca?.............................................................................114
CO NIECO O CZASIE.......................................................................116
Złe nawyki marnujące czas........................................................................................116
MIEJ GDZIEŚ PROFESJONALIZM.................................................121
Ślepa wiara w powiedzonka......................................................................................122
PONADPRZECIĘTNE WYNIKI WYMAGAJĄ NIEPRZECIĘTNEJ
WIEDZY!........................................................................................126
Kompresowanie czasu...............................................................................................127
Kompresja strategiczna.............................................................................................129
Nie staraj się zrozumieć, po prostu działaj................................................................131
To prawda, że Ford miał swoich doradców, ale….....................................................136
KTO TAK TWIERDZI I NA JAKIEJ PODSTAWIE?..........................141
FILTROWANIE OSĄDÓW..............................................................149
Mówić prawdę czy to, co trzeba?...............................................................................150
Nieważne, co mówisz – kłamiesz..............................................................................152
Działając, masz wpływ jedynie na prawdopodobieństwo sukcesu............................155
Kontakty i dobieranie dobrych doradców.................................................................159
Umiejętności budowania relacji z innymi.................................................................161
CELE I REALNE OSIĄGI BUDOWANIA BIZNESU..........................164
Szybko pieniędzy nie zobaczysz................................................................................166
Nauka przedsiębiorczości.........................................................................................168
MYŚLEĆ JAK MILIONERZY...........................................................169
Koniec rozmyślań, bierzmy się do działania.............................................................172
MYŚLEĆ JAK MILIONERZY — fragment utworu
Czy jesteś pewien, że masz rację?
Czy jesteś pewien, że masz rację?
Chciałbym się Ciebie zapytać, jak bardzo jesteś pewny siebie i swoich
poglądów. Każdy z nas jest poddawany w swoim życiu różnym sytu-
acjom i zbiera różne doświadczenia. To normalne. Nasze doświad-
czenia sprawiają, że budujemy w swoim umyśle różne hipotezy, teo-
rie na temat funkcjonowania świata i uważamy je za prawdziwe, a lu-
dzie honorowi w średniowieczu byli nawet gotowi umrzeć w ich
obronie.
To jednak nie do końca tak jest. Skoro każdy z nas ma różne do-
świadczenia, to każdy z nas buduje różne hipotezy na temat świata.
Świat jest jednak jeden i rządzą nim zawsze te same prawa. Żyjemy
w jednym otoczeniu, a każdy z nas ma inne zdanie na jego temat.
Spośród kilku miliardów ludzi na Ziemi każdy uważa, że ma rację.
Prawda jest taka, że nikt jej nie ma. Nigdy nie będzie miał. Może tyl-
ko dążyć do jej poznania.
Kiedy piszę te słowa, odbywa się kampania wyborcza. Polityka jest
bardzo dobrym przykładem, aby to zilustrować. Na pewno widziałeś
dwóch polityków przekrzykujących się nawzajem. Każdy z nich jest
święcie przekonany, że ma rację. Ty, kiedy ich oglądasz, darzysz
sympatią jednego lub drugiego z nich i też uważasz, że masz rację.
Nie dopuszczasz możliwości, że to jednak ten drugi ją ma.
Na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych byli protestanccy
politycy, którzy uważali, że kiedy zakażą produkcji i sprzedaży napo-
jów alkoholowych, to wyeliminują dzięki temu przestępczość i świat
będzie szczęśliwy, ze szczęśliwymi rodzinami i brakiem patologii. Nie
znajdowali jednak poparcia wśród społeczeństwa aż do czasu wiel-
5
802091503.002.png 802091503.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin