Gra o życie.pdf

(654 KB) Pobierz
802147520.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Gra o życie"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Dariusz Skraskowski, rok 2008
Autor: Dariusz Skraskowski
Tytuł: Gra o życie
Data: 23.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza
publikacja
może
być
kopiowana,
oraz
dowolnie
rozprowadzana
tylko
i
wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
dołożyli
wszelkich
starań,
by
zawarte
w
tej
książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE ....................................................................5
PRAWDZIWE HISTORIE ........................................................13
KROK 1. KUSZĄCE PRAGNIENIA . ..........................................29
Balsam dla duszy . ....................................................................................33
KROK 2. SILNE MOTYWY ......................................................38
Balsam dla serca ......................................................................................41
KROK 3. GENIALNE SPOSOBY ...............................................45
Balsam dla umysłu ..................................................................................49
KROK 4. NATCHNIONE DZIAŁANIA .....................................58
Balsam dla ciała ......................................................................................62
PODSUMOWANIE ..................................................................74
BIBLIOGRAFIA ......................................................................81
GRA O ŻYCIE - darmowy fragment - Złote Myśli
Dariusz Skraskowski
● str. 4
KROK 1. KUSZĄCE PRAGNIENIA
„Szczęście to realizacja ważnych celów oparta na fundamencie
akceptacji.”
Dariusz Skraskowski
Wyznaczenie celu jest pierwszym krokiem na drodze
przekształcania niewidzialnego w widzialne – podstawą osiągania
wyników.
Kierunek, w którym zmierzamy, jest o wiele ważniejszy niż kolejne
osiągane rezultaty. Kiedy odkryjesz czego pragniesz, poświęcasz
temu wiele emocji. Skupiając się na tym, w końcu zauważasz
możliwości na swojej drodze życia. Zaczyna działać wybiórcze
postrzeganie, co pozwala dostrzegać okazje służące realizacji
pragnienia.
To potężne podejście do zdobywania tego, czego pragniesz. Takie
podejście cechuje ludzi wszelkich dziedzin życia, którzy
konsekwentnie osiągają to, czego pragną – w sposób zgodny
z otaczającymi ich ludźmi.
Pamiętaj, że to kim jesteś i kim chcesz być, to pragnienia
mające największą siłę oddziaływania. Ponieważ działamy zgodnie
z naszym poglądem na temat tego, kim jesteśmy. Dzieje się tak
dlatego, że jedną z najsilniejszych sił kierujących człowiekiem jest
potrzeba konsekwencji.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Dariusz Skraskowski
802147520.002.png
 
GRA O ŻYCIE - darmowy fragment - Złote Myśli
Dariusz Skraskowski
● str. 5
Na początek przyjrzyj się dokładnie Twojej obecnej sytuacji. Odkryj,
czego nie chcesz dłużej znosić w swoim życiu. Weź pod uwagę role,
które odgrywasz w dowolnej sferze swojego życia: osobistej (np.
twórca, badacz, odkrywca, mędrzec); rodzinnej (np. mąż, syn, brat,
wujek); zawodowej (np. sprzedawca, konsultant, doradca, trener)
lub społecznej (np. inicjator, przyjaciel, kolega, sąsiad).
Zrób swoją listę problemów. Listę tego, czego za wszelką cenę
chcesz uniknąć.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Przykłady:
- nie chcę mieć kłopotów finansowych,
- nie chcę chorować,
- nie chcę się zamartwiać drobiazgami,
- nie chcę unikać ludzi,
- nie chcę być sam,
- nie chcę kłócić się ze znajomymi,
- nie chcę mieszkać w tym miejscu,
- nie chcę tutaj pracować.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Dariusz Skraskowski
802147520.003.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin