Czas Na Zmiany.pdf

(644 KB) Pobierz
802147524.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Czas Na Zmiany"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Łukasz Milewski, rok 2008
Autor: Łukasz Milewski
Tytuł: Czas Na Zmiany
Data: 23.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza
publikacja
może
być
kopiowana,
oraz
dowolnie
rozprowadzana
tylko
i
wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
dołożyli
wszelkich
starań,
by
zawarte
w
tej
książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
SPIS TREŚCI
........................................................................................
6
.....................................................................................
9
.....................................................................................
12
................................................................................
19
............................................
25
..................................................................
25
...........................................................................
29
Przykłady BEZGRANICZNEJ WIARY W SIEBIE
...............................................
35
Jak nauczyłem się wierzyć w siebie?
.......................................................
61
Kiedy człowiek wierzy w siebie?
........................................................
62
Jak więc uwierzyć w siebie?
.................................................................
63
ETAP II: CELE — SPRAWDŹ, CZY
RZECZYWIŚCIE
JE
MASZ
................................
69
Jaki jest sekret osiągania własnych celów?
...............................................
71
Jak wyznaczyć cele?
..........................................................................
72
Krok I: Poznanie zasad formułowania celów
..........................................
72
Krok II: Określenie potrzeb i sfer życia, do
jakich
się
odnoszą
....................
73
Dlaczego warto zapisywać swoje cele?
.............................................
78
Krok III: Twórcza wizualizacja zapisanych marzeń
...................................
79
Jak odkryć kierunek?
..........................................................................
81
ETAP III: ZROZUMIENIE, ŻE
TWOIM
PRAWDZIWYM
CELEM JEST WOLNOŚĆ
...........
83
Opowieść
........................................................................................
85
Dwadzieścia lat później
...................................................................
87
Co to właściwie znaczy „być
zdecydowanym”?
...........................................
93
ETAP IV: DZISIAJ ZDECYDUJ O SWOIM JUTRZE!
..........................................
110
Proces I — Fascynacja
.......................................................................
110
Proces II — Czyszczenie
.....................................................................
113
Proces III — Zbieranie plonów
..............................................................
115
Kluczowe pytania w sytuacji kryzysowej
.................................................
116
ETAP V: NAUKA ZARZĄDZANIA CZASEM
....................................................
118
Tabela zarządzania czasem
................................................................
122
ETAP VI: ODKRYCIE DROGI, KTÓRĄ CHCESZ PODĄŻAĆ
..................................
125
Krok 1
..........................................................................................
126
Krok 2
..........................................................................................
126
Krok 3
..........................................................................................
127
Krok 4
..........................................................................................
127
Krok 5
..........................................................................................
128
ETAP VII: POZNAJ I STWÓRZ SAMEGO
SIEBIE
NA
NOWO
................................
130
Krok I Zmiany Tożsamości — Twoja samoocena
.........................................
136
Zmiana poglądu
...........................................................................
139
Krok II Zmiany Tożsamości — Twoje wewnętrzne uwarunkowania
..................
140
Krok III Zmiany Tożsamości — Twoje reakcje
...........................................
142
ETAP VIII: PRAKTYCZNE METODY OSIĄGANIA
SUKCESU
.................................
145
ETAP IX: ROZPOCZNIJ POZYTYWNE DZIAŁANIE
..........................................
148
Nic Ci się w życiu za darmo nie należy
...................................................
151
ETAP X: UWIERZ, ŻE NIEMOŻLIWE MOŻE
BYĆ
ZREALIZOWANE
........................
161
Historia Ani
....................................................................................
162
Opowieść o Pawle
............................................................................
166
Moja „giełdostrada”, czyli kilka faktów z
życia
autora tejże książki
...............
170
Czym jest giełda?
.........................................................................
173
ZAKOŃCZENIE
...................................................................................
177
EPILOG
............................................................................................
179
O AUTORZE
......................................................................................
181
CZAS NA ZMIANY — d armowy fragment – Złote Myśli
Łukasz Milewski
str. 5
Przedmowa
Witaj, kimkolwiek jesteś. Przed sobą masz książkę, która należy do nur-
tu literatury motywacyjnej. Co za tym idzie — z pewnością spodziewasz
się tekstów motywacyjnych i złotych recept na sukces. Wiem, że chwy-
tając właśnie tę książkę, masz nadzieję na to, że pomoże Ci ona zmie-
nić Twoje własne życie. Czy tak będzie? Oto moja odpowiedź:
Jak często mówiłeś, że odważysz się na wielkie rzeczy? Jak sądzisz —
czy przyjdzie ten wielki dzień, gdy skończy się cały trud, ponieważ sam
pójdziesz ku wielkim czynom i sam pokierujesz swoim losem?
I znów minął rok, lecz nigdy nie angażowałeś się, przyjacielu, gdy nale-
żało wreszcie sprawić, by dojrzało Twe dzieło! Na czym to polega? Spró-
buj mi to wyjaśnić! Miałeś pecha? Ależ skąd!
Jak zawsze zależało to jedynie od Ciebie. Spójrz tylko na swoje ręce
i nogi — być może spoczywają bezczynnie, zamiast wreszcie działać
i zmienić w Tobie wszystko.
Ta książka z pewnością jest inna. Inna, bo jest programem zmiany osobis-
tej. Powstała na bazie kilku letniego doświadczenia w mojej pracy z ludźmi
podczas cyklu treningów „Czas na zmiany” ( www.czasnazmiany.com.pl ) .
Jej sekretem jest także to że wystarczy ją tylko raz przeczytać i zasto-
sować się do rad w niej zawartych, a potem mieć przy sobie, by łatwiej
Ci poszła realizacja Twego największego marzenia. To działa, bo owa
książka została napisana w sposób szczególny. Każde słowo czy też zda-
nie, jakie przeczytasz, ma swój ukryty sens. Dlaczego? Bo słowa są jak
nuty, które układają się w odpowiednią melodię. Energia, jaką poczu-
jesz podczas czytania, ma za zadanie uwolnić Twój umysł od wielu ogra-
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Łukasz Milewski
802147524.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin