Droga do doskonałości.pdf

(821 KB) Pobierz
802147538.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Droga do doskonałości"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Andrzej Wojtyniak, rok 2010
Autor: Andrzej Wojtyniak
Tytuł: Droga do doskonałości
Data: 23.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
SPIS TREŚCI
A. PRZEDMOWA . .......................................................5
B. WSTĘP . ..................................................................7
I. Co to jest doskonałość i jak do niej dążyć ...........................10
1. Doskonałość, jej istota i sens istnienia .............................10
2. Droga do doskonałości ......................................................11
3. Wierzę w Ciebie ................................................................12
4. Jak być szczęśliwym człowiekiem? ...................................14
5. Co to jest szczęście? ..........................................................16
6. Co to jest pech? .................................................................17
7. Czy widzisz różnicę? .........................................................18
8. Sumienie: sprzedam, kupię, zamienię! ............................19
9. Jak sprawić, by Twój własny mózg Cię słuchał? ..............20
10. Chcesz się zmienić? ........................................................22
II. O Tobie ..............................................................................24
1. Jesteś wspaniałym człowiekiem! ......................................24
2. Odporność na krytykę ......................................................25
3. Odpowiedzialność ............................................................27
4. Fechtunek, biznes i rozwój — czy to się łączy? .................28
5. Pokochać siebie — lekarstwo na samotność i na wrzody .30
6. Tak łatwo się nie wywiniesz! .............................................31
7. Czy Twój cel jest naprawdę Twój? Na pewno? .................34
8. Będziesz mieć zły dzień tylko wtedy, gdy sobie na to
pozwolisz… ...........................................................................36
9. Różnica pomiędzy szczęściem, pechem a prawdą ...........38
III. Zarządzanie sobą w czasoprzestrzeni ..............................40
1. Nigdy nie nadejdzie ten właściwy moment — nie ma co na
niego czekać! ........................................................................40
2. Nic Cię nie zwalnia z obowiązku myślenia .......................41
3. Ale przecież co ja takiego zrobiłem? .................................44
4. Dlaczego nie chcesz widzieć rzeczywistości? ...................46
5. Czy myślałeś o przemijającym czasie? .............................48
6. Wszystko jest względne ....................................................50
7. Dokąd zmierzam, skąd i po co? .........................................51
8. Co będzie jutro? ...............................................................54
IV. Pieniądze są również częścią życia . ..................................56
1. Czy pieniądze dają szczęście? . ..........................................56
2. Bogać się, kiedy śpisz! ......................................................57
3. Pieniądze to nie wszystko, ale wszystko bez pieniędzy to… .....59
4. Bogactwo ..........................................................................62
5. Wszystko się mnoży .........................................................63
6. Pieniądze w drodze do doskonałości ................................65
7. Gotowość na przyjęcie pieniędzy do siebie .......................67
V. Motywacja ..........................................................................71
1. Co to jest motywacja i w ogóle po co Ci ona? ....................71
2. Energia .............................................................................73
3. Optymizm i realny optymizm ...........................................75
4. Posprzątaj biurko .............................................................76
5. Zbyt wiele informacji… boli! .............................................77
6. Potęga podświadomości ...................................................79
7. Czy nie masz już dość motywacji? Weź urlop od
motywowania się ..................................................................81
VI. Sztuka działania ...............................................................83
1. Działanie kontra skuteczne działanie ...............................83
2. Wierzysz w istnienie życia PRZED śmiercią? ..................84
3. Nie przeszkody się liczą, a to, jak sobie z nimi radzisz ....86
4. Przygotuj się na sukces i na porażkę ................................89
5. Pozytywne myślenie to nie pozwolenie na brak myślenia !......92
6. Jeśli robisz coś, co jest niezgodne z Twoimi wartościami —
nie zrobisz tego dobrze .........................................................93
7. Energia obfitości ...............................................................95
C. ZAKOŃCZENIE ....................................................97
I. Podsumowanie ...................................................................99
D. WYBRANA LITERATURA ..................................102
I. Serwisy ..............................................................................102
II. Książki .............................................................................102
DROGA DO DOSKONAŁOŚCI — darmowy fragment — Złote Myśli
Andrzej Wojtyniak
A. Przedmowa
Czy chciałbyś być doskonały?
Czy to możliwe? Co robisz, aby zbliżyć się do tego ideału?
Według autora tej książki nigdy nie osiągniesz doskonałości.
Mając jednak wizję i cel, masz do czego dążyć i masz pragnie-
nie, by poprawiać swoje życie. Możesz się do niej bardzo zbli-
żyć.
Doskonałość to proces dążenia do bycia coraz lepszym w wy-
branych działaniach — samodoskonalenie. Jest to szereg czyn-
ności, które wykonujesz w celu poprawy wyników w jakiejś
dziedzinie życia.
Z pomocą zawartych w książce porad, opartych, co ważne, na
doświadczeniach samego autora, możesz stworzyć ten dosko-
nały obraz w swojej rzeczywistości. „Nie jest to łatwe oczywi-
ście… ale da się to zrobić.”
Wyjdź spoza pozornej strefy komfortu, przyzwyczajeń, ograni-
czeń i poznaj nowych ludzi, bo to potrafisz. Jeśli jeszcze nie
5
802147538.002.png 802147538.003.png 802147538.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin