Słomiana motywacja.pdf

(830 KB) Pobierz
802147544.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Słomiana motywacja"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Rafał Kraśnicki, rok 2011
Autor: Rafał Kraśnicki
Tytuł: Słomiana motywacja
Data: 23.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
Spis treści
Wstęp ......................................................................................................................... 7
Rozdział I.................................................................................................................13
Osobista Baza Motywacji?..........................................................................13
Korzenie motywacji......................................................................................17
Skup się na pragnieniach ...........................................................................23
Czy widzisz swoje cele?...............................................................................31
Wszystko za darmo..............................................................................32
Nie swoje cele........................................................................................33
Tylko cele.................................................................................................33
Jak tylko… ..............................................................................................34
Cele warte osiągania ....................................................................................34
Cel spełnienia wszelkich pragnień..........................................................36
Po co mi to? Wewnętrzny krytyk .............................................................38
Rozdział II................................................................................................................45
Budujemy Osobistą Bazę Motywacji ......................................................45
Dynamika motywacji — cudowna przemiana ...................................49
Metoda wzrostu sumarycznego .....................................................59
W skrócie .................................................................................................63
Co mi to da? Twoje korzyści.......................................................................64
Metoda odkrywania korzyści...........................................................65
Kategorie Twoich korzyści ................................................................69
Czego unikniesz, osiągając cel? ..............................................................72
Połączenie korzyści z uczuciami przyjemności ..................................77
Serce systemu Osobistej Bazy Motywacji.............................................86
Drugi, arcyistotny element Osobistej Bazy Motywacji ....................89
Główny mechanizm motywacji na przykładzie sprzedaży ............90
Osobiste nastawienie .........................................................................92
Idealny obraz — ćwiczenie...............................................................93
Zaufanie do siebie — ćwiczenie.....................................................95
Osobista wartość — ćwiczenie .......................................................96
Praca z elementami submodalnymi — ćwiczenie ...................97
Potęgowanie elementów submodalnych — ćwiczenie ..... 103
Wskaźnik postępów................................................................................... 104
Połącz straty z cierpieniem ..................................................................... 107
System zmiany własnych odczuć ......................................................... 108
Dwie drogi .................................................................................................... 112
A czy powinnam? .............................................................................. 112
Moc elementów submodalnych ........................................................... 115
Negatywne skojarzenia............................................................................ 116
Warsztat cierpienia .................................................................................... 118
Wykorzystaj fobie....................................................................................... 122
Sprawdzian mocy negatywnych emocji................................... 125
Główna przeszkoda — źródła cierpienia ........................................... 126
Źródła przyjemności ................................................................................. 129
Rozdział III ........................................................................................................... 139
Praca z Osobistą Bazą Motywacji.......................................................... 139
Zbieraj i dodawaj motywy ...................................................................... 139
Usuwaj i eliminuj motywy....................................................................... 141
Uświadamiaj sobie i pogłębiaj motywy własnych poczynań..... 142
Praca nad uczuciami ................................................................................. 143
Głębia uczuć................................................................................................. 144
Uczucia i elementy submodalne .......................................................... 146
Praca nad główną umiejętnością — odgrywanie roli................... 148
Użyj wskaźnika ................................................................................... 149
Praca ze skojarzeniami ............................................................................. 150
Praca ze źródłami przyjemności i cierpienia..................................... 151
Praca z celem ............................................................................................... 153
Wyrabianie nawyku ................................................................................... 155
Punkt docelowy .......................................................................................... 162
Synteza pracy z Osobistą Bazą Motywacji......................................... 162
Praca z Osobistą Bazą Motywacji ................................................ 163
W drodze do celu .............................................................................. 164
Zgłoś jeśli naruszono regulamin