Gospodarstwo wiejskie.odt

(14 KB) Pobierz

TEMAT;”Zwierzęta gospodarstwa wiejskiego.”

TREŚĆ PROGRAM

METODY PRACY-

PRZEWIDYWANE EFEKTY

PRACY WYCHOWAWCZO-

DYDAKTYCZNEJ

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

LITERATURA

„Co słychać w gospodarstwie wiejskim.”

-Pogadanka z dziećmi o zwierzętach hodowlanych.

- Rozwijanie słuchu przez rozpoznawanie, różnicowanie głosów zwierząt.

-Naśladowanie głosu zwierzątek wiejskich.

- Śpiewanie piosenek o zwierzętach z gospodarstwa.

Zajęcia plastyczne;Kolorowanie zwierzątka wiejskiego.

 

„Nadęty Kogut”-Wyd. Radwan

„Gdzie mieszkają zwierzątka z gospodarstwa?”

-Poznajemy domy zwierząt hodowlanych.

-Oglądanie przez dzieci obrazka”Na wiejskim podwórku.-Wypowiedź dzieci na temat tego co dzieje się na podwórku.

-Omówienie charakterystycznych cech zabudowy.

-Zabawa;Taniec przy muzyce. Dzieci naśladują ruchy wybranych zwierząt.

Zajęcia plastyczne;”Łamigłówki.”Gdzie kto mieszka?

 

Dorota Gellner „Gospodarstwo Agaty”

 

„Zwierzęta małe i duże”

-Pogadanka z dziećmi na temat opieki nad zwierzętami wiejskimi.

- Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt i ich dzieci.

- Dzieci umieją odróżnić ssaki i ptaki  w gospodarstwie wiejskim.

-Dzieci wiedzą czy żywią się zwierzęta hodowlane.

-Oglądanie ilustracji zwierząt z wiejskiej zagrody.

Zajęcia plastyczne;Origami zwierząt gospodarstwa.

 

A.Kubiak „Na wiejskim podwórku”

„Poznajemy maszyny rolnicze”

-Rozróżnianie i nazywanie podstawowych maszyn i narzędzi rolniczych.

-Dzieci poznają nowe pojęcia;Gospodarstwo ekologiczne,Zagroda.

-Słuchanie wiersza „W gospodarstwie”

-Rozmowa na temat treści wiersza.

wyjaśnić zn-Zagadki”Zgaduj Zgadula”-Jakie to zwierzątko?

Zajęcia plastyczne; Kolorowa zagroda.

 

T. M. Massalskiej „W gospodarstwie”

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin