Aforyzmy_o_przyjazni.pdf

(354 KB) Pobierz
11492302 UNPDF
11492302.001.png
! "! #$
%& ' %(()
" *+ , -
!
" # $ !
% & ' (
)
. / #* $0
12
' " 345
67337 "8
///+ #$
$.9+ :
#
)* +
G "H !
3 H ' + G#'' *= *= 8H
5 .65 ,78 9 :/905.
1;< ' ! = > <
? ' @ > >0 0 ' A !
' = 0 > 0 $< <
B '? < = >?
> ! ' = <
/ C 0 C >
@B < < '? <
D $< 8' A 0= 0B '? < <
? A 0 D
! !
/< ! ''B ! ;! ;? =
C > *> A
E ; > <B F
A ? ; *0 = *;
< ? *< <8? >
0B A <' , ;? ; = ;
<' ? ' =' ;< '
! < > =? < '
'>0B < ! ''B A < ; > ?
! 12 ? / #* $0 I J
J
11492302.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin