Technik_transportu_drogowego_342[05]_2009_02_16.pdf

(445 KB) Pobierz
831126735.050.png 831126735.052.png
Autorzy:
mgr inż. Leszek Sokolnicki
mgr inż. Włodzimierz Arciszewski
inż. Krzysztof Zieliński
Recenzenci:
mgr inż. Zdzisław Szkudlarek
mgr inż. Piotr Zając
Opracowanie redakcyjne:
mgr inż. Włodzimierz Arciszewski
mgr inż. Janina Dretkiewicz-Więch
Opracowanie techniczne:
mgr Magdalena Mrozkowiak
2
Spis treści
I.
Plany nauczania
4
II.
Programy nauczania przedmiotów zawodowych
6
1. Podstawy techniczne zawodu
6
2. Środki transportu drogowego
15
3. Środowisko i bezpieczeństwo transportu drogowego
34
4. Przepisy ruchu drogowego
46
5. Przepisy w transporcie drogowym
52
6. Prowadzenie pojazdów
58
7. Język obcy zawodowy
69
8. Zajęcia praktyczne
74
9. Praktyka zawodowa
80
10. Technika jazdy
84
3
I. PLANY NAUCZANIA
PLAN NAUCZANIA
Szkoła policealna
Zawód: technik transportu drogowego 342 [05]
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie, prawo
jazdy kategorii B
Dla młodzieży
Dla dorosłych
Liczba godzin
tygodniowo
w dwuletnim
okresie nauczania
Liczba godzin
tygodniowo
w dwuletnim
okresie nauczania
Semestry I-IV
Lp.
Przedmioty nauczania
Semestry
I-IV
Forma stacjonarna
1.
Podstawy techniczne zawodu
4
2
2. Środki transportu drogowego
6
5
3. Środowisko i bezpieczeństwo
6
6
transportu drogowego
4.
Przepisy ruchu drogowego
2
2
5.
Przepisy w transporcie drogowym
5
5
6. Prowadzenie pojazdów
7
6
7. Język obcy zawodowy
4
4
8 Zajęcia praktyczne
15
6
9.
Technika jazdy
1
1
Razem
50
37
Praktyka zawodowa : 4 tygodnie .
* Nauka jazdy samochodem : liczba godzin, indywidualnie dla każdego ucznia,
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi szkolenia osób ubiegających
się o prawa jazdy kategorii C i C+ E .
** Zakres celów i treści kształcenia ujętych w przedmiotach: Środowisko i
bezpieczeństwo transportu drogowego, Przepisy w transporcie drogowym,
Prowadzenie pojazdów, Technika jazdy uwzględniają w pełni program szkolenia w
ramach kwalifikacji wstępnej, określony w przepisach dotyczących szkolenia
kierowców wykonujących transport drogowy.
4
831126735.053.png 831126735.054.png 831126735.001.png 831126735.002.png 831126735.003.png 831126735.004.png 831126735.005.png 831126735.006.png 831126735.007.png 831126735.008.png 831126735.009.png 831126735.010.png 831126735.011.png 831126735.012.png 831126735.013.png 831126735.014.png 831126735.015.png 831126735.016.png 831126735.017.png 831126735.018.png 831126735.019.png 831126735.020.png 831126735.021.png 831126735.022.png
 
PLAN NAUCZANIA
Technikum uzupełniające
Zawód: technik transportu drogowego 342 [05]
Podbudowa programowa: zasadnicza szkoła zawodowa: mechanik
pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych,
prawo jazdy kategorii B
Dla młodzieży
Dla dorosłych
Liczba godzin
tygodniowo
w trzyletnim
okresie nauczania
Liczba godzin
tygodniowo w
trzyletnim okresie
nauczania
Semestry I-VI
Lp.
Przedmioty nauczania
Semestry
I-VI
Forma stacjonarna
1.
Podstawy techniczne zawodu
1
1
2. Środki transportu drogowego
1
1
3. Środowisko i bezpieczeństwo
6
5
transportu drogowego
4.
Przepisy ruchu drogowego
2
2
5.
Przepisy w transporcie drogowym
5
4
6.
Prowadzenie pojazdów
6
5
7. Język obcy zawodowy
4
2
8. Zajęcia praktyczne
5
3
9.
Technika jazdy
1
1
Razem
31
24
Praktyka zawodowa : 4 tygodnie
* Nauka jazdy samochodem : liczba godzin, indywidualnie dla każdego ucznia,
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi szkolenia osób ubiegających
się o prawa jazdy kategorii C i C+ E .
** Zakres celów i treści kształcenia ujętych w przedmiotach: Środowisko i
bezpieczeństwo transportu drogowego, Przepisy w transporcie drogowym,
Prowadzenie pojazdów, Technika jazdy uwzględniają w pełni program szkolenia w
ramach kwalifikacji wstępnej, określony w przepisach dotyczących szkolenia
kierowców wykonujących transport drogowy.
5
831126735.023.png 831126735.024.png 831126735.025.png 831126735.026.png 831126735.027.png 831126735.028.png 831126735.029.png 831126735.030.png 831126735.031.png 831126735.032.png 831126735.033.png 831126735.034.png 831126735.035.png 831126735.036.png 831126735.037.png 831126735.038.png 831126735.039.png 831126735.040.png 831126735.041.png 831126735.042.png 831126735.043.png 831126735.044.png 831126735.045.png 831126735.046.png 831126735.047.png 831126735.048.png 831126735.049.png 831126735.051.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin