Allen James - Tak jak człowiek myśli.pdf

(475 KB) Pobierz
7056886 UNPDF
Tak, jak człowiek myśli
Tytuł oryginału
As A Man Thinketh
by James Allen
Copyright © 2001 Vic Johnson , http://www.AsAManThinketh.net
Przekład z angielskiego, skład i postać elektroniczna – Leszek Korolkiewicz
© 2003 for the Polish edition –Leszek Korolkiewicz, L-EARN, info@L-earn.net
Ta książka elektroniczna jest dostępna za darmo ze strony internetowej http://L-earn.net
Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja nie może być powielana i dystrybuowana w żaden sposób bez
zgody wydawcy.
Oryginał angielski dostępny za darmo na stronie internetowej wydawcy amerykańskiego.
7056886.001.png 7056886.002.png
Słowo od wydawcy amerykańskiego
Kim był James Allen?
Pomimo faktu, że ta książka. „Tak, jak człowiek myśli” zainspirowała miliony ludzi na świecie i że
jest po części odpowiedzialna za powstanie całego „przemysłu samodoskonalenia”, to bardzo niewiele
wiemy o jej autorze.
Urodził się w Leicester w Anglii w roku 1864. Pracował jako osobisty sekretarz dyrektora dużej
korporacji angielskiej do roku 1902. W wieku 38 lat postanowił poświęcić się pisaniu i przeprowadził
się do małego wiejskiego domu w Ilfracomble w Anglii.
Napisał ponad 20 prac zanim nagle zmarł w wieku 48 lat.
„Tak, jak człowiek myśli” miało wpływ na wielu współczesnych pisarzy, w tym np. na: Normana
Vincent Peala, Earla Nightingala, Denisa Waitleya i Tony Robbinsa.
Jego „niewielki tomik”, jak nazwał swoją pracę, został przetłumaczony na pięć głównych języków
świata, inspirując miliony czytelników w kierunku rozpoznania, że wyobraźnia i wizje człowieka
mogą się prosto urzeczywistnić poprzez siłę myśli.
Słowo od tłumacza
Istnieje obecnie na rynku księgarskim bardzo dużo pozycji w kategoriach „motywacja”,
„doskonalenie osobiste”, „teoria sukcesu”, itp. Gdy przegląda się te prace, widzi się miedzy nimi
sporo podobieństw, odnosi się wrażenie, ze część wątków i pomysłów jest powielana za jakimś
pierwowzorem.
Kiedy prześledzimy wstecz ciąg źródeł, to przekonamy się, że jednym z takich pierwowzorów jest
książeczka Jamesa Allena „Tak, jak człowiek myśli”.
Tytuł bierze się ze starego aforyzmu angielskiego „Tak, jak człowiek myśli w sercu, takim jest”.
Autor wspaniale pogłębił tę myśl, zbudował na niej niemal całą filozofię życia.
Filozofia ta miała duży wpływ na późniejszych myślicieli, przedsiębiorców, liderów i autorów
książek motywacyjnych. Vic Johnson – jeden z wielu obecnych amerykańskich propagatorów tej
filozofii, stworzył cały serwis internetowy www.AsAmanThinketh.net z ciekawym biuletynem
tygodniowym, w którym przedstawia prace Allena jako „ponadczasową klasykę”. Oryginał
omawianej książeczki jest dostępny z wielu miejsc, ale to tłumaczenie bazuje na wersji właśnie z tej
strony internetowej.
Słownictwo i stylistyka pracy jest miejscami XIX-wieczna, co może trochę razić współczesnego
czytelnika, podobnie jak nie dzisiejsza i idealistyczna retoryka pewnych fragmentów. Myślę jednak,
że warto – na ile kto może - powrócić do przedstawionych tam zasad i moralności, które dzisiejszy
świat ma często za nic i prawdopodobnie właśnie przez to cierpi. Coraz częściej dostrzega się wartość
pozytywnego nastawienia do ludzi, do siebie, rolę osobistej odpowiedzialności. Czytając tę książeczkę
znajdziemy się w dobrym towarzystwie liderów samorozwoju człowieka.
Oprócz poniższej wersji elektronicznej dostępna jest w Polsce także wersja drukowana (inny przekład,
parę drobnych skrótów), która można otrzymać jako bezpłatny bonus kupiwszy 2 książki Roberta
Kiyosaki na temat zarządzania pieniędzmi i edukacji finansowej – patrz „Bogaty ojciec, biedny
ojciec” na http://L-earn.net w dziale e-Biznes.
Więcej informacji o Jamesie Allenie i jego książkach znajdziesz na http://L-earn.net w dziale Pomoce
motywacyjne.
Tak, jak człowiek myśli. 2
7056886.003.png
Wstęp
Ten niewielki tomik (owoc medytacji i doświadczenia) nie jest zamierzony jako
wyczerpujący traktat na temat powszechnie opisywanej siły oddziaływania myśli.
Przedstawia raczej sugestie niż wyjaśnienia, a jego celem jest zainspirowanie
zarówno kobiet jak i mężczyzn do odkrycia i dostrzeżenia prawdy, że „sami siebie
tworzą” poprzez moc myśli, które wybierają i wzmacniają, że umysł to
najważniejszy „tkacz", zarówno naszej wewnętrznej szaty charakteru, jak
i zewnętrznej szaty okoliczności. Do tej pory te szaty utkane były z ignorancji i bólu,
teraz ich tworzywem może być oświecenie i szczęście.
James Allen
Ilfracomble, Anglia
Rozdział l.
Myśl a charakter
Aforyzm „Tak, jak człowiek myśli w sercu, takim jest" nie tylko opisuje całą istotę
ludzką ale jest tak uniwersalny, że dotyczy wszystkich okoliczności jej życia.
Człowiek jest dosłownie tym, co myśli, jego charakter stanowi wypadkową
wszystkich jego myśli.
Tak jak roślina wyrasta z nasiona i nie może zostać od niego oddzielona, tak i każda
czynność człowieka wyrasta z ukrytych nasion myśli, bez których w ogóle nie
mogłaby zaistnieć. Zasada ta jednakowo stosuje się do tak zwanych czynności
„spontanicznych" czy „nieumyślnych", jak i tych zamierzonych.
Czynność - to kwiat myśli; radość i cierpienie stanowią natomiast jej owoc. W ten
sposób człowiek zbiera słodkie i gorzkie owoce z własnego sadu.
Stworzyła nas myśl.
To kim jesteśmy przez myśl jest wykute i zbudowane.
Jeśli umysł człowieka opanowują złe myśli,
ból przechodzi prze niego jak koło wozu następuje za wołem...
Jeśli kto trwa w czystości myśli,
radość idzie za nim jak jego własny cień - na pewno.
Człowiek stanowi efekt rozwoju, a nie jakiegoś podstępu - przyczyna i skutek są
równie absolutne i proste w skrytym królestwie myśli, co w świecie rzeczy
Tak, jak człowiek myśli. 3
widzialnych i materialnych. Szlachetny i boski charakter człowieka nie wynika z
czyichś względów, nie jest też dziełem przypadku ale jest naturalnym skutkiem
ciągłego dążenia, by myśleć właściwie oraz długotrwałego kultywowania
uduchowionych myśli. W ten sam sposób niegodziwy i zezwierzęcony charakter
stanowi wynik bezustannego przygarniania myśli upadlających.
Człowiek sam siebie tworzy lub niszczy. W arsenale myśli wykuwa broń, którą sam
się unicestwia. Tworzy także narzędzia przy pomocy których buduje niebiańskie
pałace radości, siły i spokoju. Dokonując odpowiedniego wyboru i robiąc właściwy
użytek z myśli, wznosi się do boskiej doskonałości. Kiedy zaś wykorzystuje je
niewłaściwie, upada nawet poniżej poziomu zwierzęcia. Pomiędzy tymi
skrajnościami istnieją też wszystkie stany pośrednie, które człowiek tworzy
i kontroluje.
Spośród wszystkich pięknych prawd dotyczących duszy, jakie w obecnym wieku
ponownie odkryto i ujawniono, żadna nie jest bardziej radosna i owocująca boską
nadzieją, niż ta, w myśl której to człowiek jest panem myśli, formierzem własnego
charakteru oraz twórcą i modelarzem własnych warunków, otoczenia
i przeznaczenia.
Jako istota obdarzona władzą, inteligencją i miłością i suweren swoich myśli,
człowiek trzyma w ręku klucz do każdej sytuacji. Posiada też w sobie ów
przekształcający i odnawiający czynnik, dzięki któremu może uczynić siebie takim,
jakim pragnie być.
Człowiek jest zawsze panem siebie, nawet w stanie największej słabości
i opuszczenia. Wówczas jest jednak głupcem, który niewłaściwie dogląda własnego
„majątku". Kiedy zaś zaczyna zastanawiać się nad swoją sytuacją i pracowicie
poszukiwać prawa, jakie rządzi jego życiem, mądrzeje i roztropnie zarządza własną
energią - kształtując myśli tak, aby wydały dobry owoc. Oto świadomy pan, którym
można zostać tylko poprzez odkrycie w sobie praw rządzących myślami. Odkrycie to
wynika tylko z praktyki, introspekcji oraz doświadczenia.
Złoto i diamenty uzyskiwane są jedynie dzięki żmudnym poszukiwaniom ich złóż.
Człowiek może odnaleźć każdą prawdę związaną ze swoim istnieniem, o ile będzie
głęboko kopać w pokładach swojej duszy. Może niezbicie dowieść, iż kształtuje
własne życie i charakter oraz jest kowalem własnego losu - gdy będzie obserwować,
kontrolować i zmieniać myśli, sprawdzając ich wpływ na sobie samym, na innych,
na własnym życiu - dzięki wytrwałej praktyce i analizie, łącząc przyczyny i skutki.
Może wykorzystać każde swoje przeżycie - nawet najbardziej błahe, codzienne
zdarzenie -jako środek do zdobycia takiej wiedzy o sobie, która da mu zrozumienie,
mądrość, władzę. W tym kierunku działa prawo absolutu: „Ten, kto szuka, znajduje",
„Pukajcie, a otworzą wam". Przez bramy świątyni wiedzy człowiek przechodzi tylko
dzięki cierpliwości, ćwiczeniu i nieugiętości.
Tak, jak człowiek myśli. 4
Rozdział 2.
Wpływ myśli na okoliczności
Umysł ludzki da się przyrównać do ogrodu, który można uprawiać rozumnie lub
pozwolić na jego zdziczenie. Bez względu jednak na to, czy jest on pielęgnowany,
czy zaniedbywany, będzie wydawał jakiś plon. Jesli nie zostanie obsiany
pożytecznymi roślinami, zarośnie - i wciąż będzie zarastać mnóstwem
bezużytecznych chwastów.
Tak jak ogrodnik uprawia swój kawałek gruntu, nie dopuszczając do rozwoju
chwastów ale hodując wybrane przez siebie kwiaty i owoce, podobnie można
doglądać ogrodu swojego umysłu, plewiąc wszystkie niewłaściwe, niepotrzebne
i zanieczyszczone myśli, i jednocześnie troszczyć się, by rozwijały się kwiaty
i owoce prawych, pożytecznych i czystych myśli. Dzięki takiej metodzie prędzej czy
później człowiek zda sobie sprawę, że jest panem-ogrodnikiem swojej duszy,
zarządcą własnego życia. Odkrywa w sobie także myśli ułomne, coraz dokładniej
rozumie też wpływ siły myśli oraz elementów umysłu na kształt charakteru,
okoliczności i przeznaczenia.
Myśli i charakter są jednym. Tak jak charakter może przejawiać się i odkrywać sam
siebie tylko poprzez otoczenie i okoliczności, podobnie między zewnętrznymi
warunkami życia danej osoby a jej stanem wewnętrznym zachodzi zawsze
harmonijny związek. Nie oznacza to jednak, że położenie, w jakim się znajduje, w
pełni odzwierciedla charakter człowieka; jest ono po prostu tak blisko związane z
pewnym podstawowym pierwiastkiem myślowym w nim samym, że chwilowo
położenie to jest konieczne do jego rozwoju.
Każdy człowiek znajduje się w określonym punkcie dzięki własnej naturze;
przywiodły go tutaj myśli, z których zbudował swój charakter, a w porządku jego
życia nie ma żadnego przypadku - wszystko stanowi wynik nieomylnego prawa.
Dotyczy to zarówno osób, które odczuwają brak harmonii z otoczeniem, jak i z niego
zadowolonych.
Jako istota postępowa i ewoluująca, człowiek znajduje się właśnie tam, gdzie
powinien być, by dowiedzieć się, że ma możność rozwoju. Kiedy przyswaja sobie
lekcję duchową, którą daje mu każda nowa sytuacja, sytuacja ta ustępuje miejsca
następnej.
Człowiek jest poniewierany przez okoliczności dopóty, dopóki uważa siebie za
wytwór warunków zewnętrznych. Skoro jednak tylko zrozumie, że sam jest mocą
stwórczą i może panować nad uprawą swojej ukrytej ziemi i nasion swego jestestwa,
z których wyrastają okoliczności, zasłużenie staje się panem samego siebie.
O tym, że okoliczności wyrastają z myśli, wie każdy, kto przez pewien czas
praktykował samokontrolę i samooczyszczanie, ponieważ mógł zauważyć, że zmiana
Tak, jak człowiek myśli. 5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin