Opis swojego pokoju po Angielsku z tlumaczeniem.txt

(1 KB) Pobierz
My room is ... (small/big).The walls are ...(blue/red).There is a a big window opposite my brown door.There are a ... (yellow/blue )curtains in the window.
 
Next to my window there is ma black desk with computer.Oppposite my desk  there is my small ...(red/blue) bed with pillows.In front my bed is very small table.On table there are my books and my favourite magazines.Opposite my bed there is very big wordrobe.On my wordrobe there is my small TV.
In my room there is a lot of flowers and posters.I like my room very much.
 
 
 
My pok?j jest ma?y/du?y.Sciany s? ...niebieskie/czerwone.Jest w nim du?e okno naprzeciwko mich br?zowych drzwi.Mam ...???te/niebieskie firanki.Obok mojego okna jest biurko z komputerem.naprzeciwno mojego biurka jest ma?e... czerwone/niebieskie ???ko z poduszkami.Przed moim ???kiem jest bardzo ma?y stolik.Na stoliku s? ksi??ki i moje ulubione gazety.Naprzeciwko mojego ???ka jest bardzo du?a szafa .Na szafie mam ma?y TV.W moim pokoju s? tak?e kwiaty i plakaty.Bardzo lubi? m?j pok?j
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin