zad.9 opis truskawki.txt

(0 KB) Pobierz
Opis owoc�w: �redniej wielko�ci i du�e, szerokosto�kowate do sto�kowatych. Ich sk�rka jest jasnoczerwona z silnym po�yskiem, na wierzcho�ku pierwszych owoc�w cz�sto ja�niejsza, a nawet zielona. Mi��sz jest jasno-r�owy do jasnoczerwo-nego, do�� jednolity na przekroju, soczysty, kwaskowy, aromatyczny i smaczny. Owoce s� bardzo j�drne, dobrze znosz� transport na dalekie odleg�o�ci oraz d�u�sze ni� zazwyczaj przechowanie w warunkach pokojowych. Kielich jest �redniej wielko�ci, o dzia�kach cz�ciowo przylegaj�cych do owocu, lekko odchodzi od truskawki.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin