Ch_WGGiIS_Wyklad11.pdf

(3983 KB) Pobierz
ELEMENTY
TERMODYNAMIKI
Dr hab. inż. Barbara Małecka, prof. nadzw. WIMiC AGH
920487865.051.png 920487865.062.png 920487865.063.png 920487865.064.png 920487865.001.png 920487865.002.png 920487865.003.png 920487865.004.png
ELEMENTY
TERMODYNAMIKI
Dr hab. inż. Barbara Małecka, prof. nadzw. WIMiC AGH
920487865.005.png 920487865.006.png 920487865.007.png 920487865.008.png 920487865.009.png 920487865.010.png 920487865.011.png 920487865.012.png
TERMODYNAMIKA
Termodynamika zajmuje się przemianami jednych
form energii w drugie
Zasady termodynamiki u łatwiają wytłumaczenie
prostych zjawisk (np. krzepnięcie wody), a także
zjawisk bardziej skomplikowanych (np. działanie
baterii)
Termodynamika ułatwia zrozumienie chemicznych
właściwości materii oraz roli reakcji chemicznych
w procesach życiowych.
Dr hab. inż. Barbara Małecka, prof. nadzw. WIMiC AGH
920487865.013.png 920487865.014.png 920487865.015.png 920487865.016.png 920487865.017.png 920487865.018.png 920487865.019.png 920487865.020.png 920487865.021.png 920487865.022.png 920487865.023.png 920487865.024.png 920487865.025.png 920487865.026.png 920487865.027.png 920487865.028.png 920487865.029.png 920487865.030.png 920487865.031.png 920487865.032.png 920487865.033.png 920487865.034.png 920487865.035.png 920487865.036.png 920487865.037.png
Podstawowe pojęcia
Układ – przestrzeń, w której zachodzi proces
Otoczenie – wszystko co znajduje się poza układem;
miejsce, z którego dokonuje się obserwacji
Dr hab. inż. Barbara Małecka, prof. nadzw. WIMiC AGH
920487865.038.png 920487865.039.png 920487865.040.png 920487865.041.png 920487865.042.png 920487865.043.png 920487865.044.png 920487865.045.png 920487865.046.png 920487865.047.png 920487865.048.png 920487865.049.png 920487865.050.png 920487865.052.png 920487865.053.png 920487865.054.png 920487865.055.png 920487865.056.png 920487865.057.png
U K Ł A D
O T O C Z E N I E
Dr hab. inż. Barbara Małecka, prof. nadzw. WIMiC AGH
920487865.058.png 920487865.059.png 920487865.060.png 920487865.061.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin