Sztuka pisania perswazyjnych tekstów(3).pdf

(685 KB) Pobierz
802733117.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Sztuka pisania perswazyjnych
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Piotr R. Michalak i Jakub Woźniak, rok 2008
Autor: Piotr R. Michalak i Jakub Woźniak
Tytuł: Sztuka pisania perswazyjnych tekstów
Data: 24.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza
publikacja
może
być
kopiowana,
oraz
dowolnie
rozprowadzana
tylko
i
wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
dołożyli
wszelkich
starań,
by
zawarte
w
tej
książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
SPIS TREŚCI
WSTĘP? .....................................................................................5
ZANIM ZACZNIESZ PISAĆ TEKST ........................................................8
Przekonania genialnego copywritera .............................................8
Kto jest Twoim Klientem Idealnym? .............................................11
Jaka jest Najbardziej Oczekiwana Akcja? .....................................14
AIDA: CZTERY KROKI SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI ................................16
STRATEGIA, KTÓRA UŁATWI CI NAPISANIE TEKSTU OFERTOWEGO W
PRAKTYCE ................................................................................21
CIEMNA STRONA MOCY, KTÓREJ NIE NAUCZĄ CIĘ NA ŻADNEJ UCZELNI .....45
JAK PODJĄĆ DECYZJĘ ZA KLIENTA (EMOCJE I
PRZEKONANIA)
................53
USUWANIE PRZESZKÓD W DRODZE DO
.55
JAK SPRAWIĆ, BY KLIENCI CI ZAUFALI . ............................................56
Dowody . ...............................................................................56
Opinie . ................................................................................56
Gwarancje . ...........................................................................57
Próbki . .................................................................................59
Edukacja . .............................................................................61
Kawa na ławę . .......................................................................62
Eksperckie podejście . ..............................................................64
Dowód społeczny . ...................................................................65
Fakty . ..................................................................................66
KILKA UWAG O MYŚLENIU SYSTEMOWYM ..........................................69
JAK DZIAŁA JĘZYK PERSWAZJI . ......................................................71
Trans . ..................................................................................71
Dopasowanie i prowadzenie . .....................................................72
Wygrany-wygrany ...................................................................74
JĘZYK ZMYSŁÓW ........................................................................75
Wzrokowcy, słuchowcy i kinestetycy ...........................................75
Kolorowe słowa, czyli predykaty ................................................77
Skuteczne używanie predykatów ................................................78
DZIAŁANIE NA EMOCJE ................................................................90
KOTWICZENIE STANÓW ..............................................................100
MAGICZNE SŁOWA .....................................................................101
Zaprzeczenia .......................................................................101
„Ale” i „pomimo że” ..............................................................102
„Spróbuj” ...........................................................................103
Implikacje ...........................................................................104
Implikacje jednoczesności .......................................................104
Implikacje znaczenia .............................................................107
Implikacje przyczyny i skutku ..................................................108
Implikacje warunkowe ...........................................................109
Presupozycje .......................................................................110
Presupozycje dotyczące świadomości ........................................111
Presupozycje przymiotnikowe i przysłówkowe .............................112
NAJBARDZIEJ OCZEKIWANEJ AKCJI
Tworzenie pozornego wyboru ..................................................113
Liczebniki porządkowe ...........................................................114
Presupozycje „już” i „jeszcze” ................................................115
Presupozycje dotyczące poziomów logicznych .............................115
Ukryte polecenia ..................................................................116
Cytaty ................................................................................117
Tryb przypuszczający ............................................................119
Wyobraź sobie
. ...................................................................120
Nieznane możliwości interpunkcji .............................................120
Wiesz, jak to jest…? ...............................................................122
Wieloznaczności ...................................................................123
Skojarzenia .........................................................................125
NA ZAKOŃCZENIE .....................................................................164
SZTUKA PISANIA PERSWAZYJNYCH TEKSTÓW – darmowy fragment – kliknij po więcej
str. 5
Piotr R. Michalak i Jakub Woźniak
Jak sprawić, by klienci Ci zaufali
Dowody
Klienci potrzebują dowodu. Odczuwają podświadomą potrzebę, by ktoś
powiedział im, że to co mówisz, to prawda. Klienci nie ufają firmom,
dopóki nie wydajesz grubych tysięcy złotych na promocję marki
w mediach i na public relations. A nawet wtedy często daną markę
promują właśnie ludzie, będący symbolem pewnych wartości, które
właściciel marki chce z nią powiązać. Co wynika z mych rozważań?
Ludzie ufają ludziom. Co zwiększa zaufanie? Wszelkie dowody: Twój
zeskanowany podpis jest dowodem na to, że za projektem stoi
człowiek, kierownik projektu, tak samo ludzki jak Ty czy ja. Opinie
innych klientów są dowodem na wysoką jakość Twoich produktów. Dane
kontaktowe w opinii klienta są dowodem na autentyczność tej opinii.
Zadania dla Ciebie w tym zakresie znajdziesz pod koniec rozdziału.
Opinie
Nic tak nie zwiększa zaufania jak opinie innych klientów. Ostrzegam -
bardzo łatwo jest wykryć opinie nienaturalne, pisane na zamówienie.
Nie wspominając o tym, że pisanie nieprawdziwych opinii jest wysoce
nieetyczne, choć praktykowane. Twój cel to zdobycie naturalnych,
pozytywnych opinii. Aby tego dokonać, klienci muszą być zadowoleni
z Twojego produktu. Twoim celem jest zatem zaspokajanie potrzeb
klientów, zadowalanie ich. Spraw, żeby byli zachwyceni, a następnie
poproś o opinię. Po prostu wyślij do nich maila. Możesz też zrobić
konkurs z nagrodami. Napisz, że nagrody są zarówno za pozytywne
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Ententa
802733117.002.png 802733117.003.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin