Autsajder_Dzem.txt

(0 KB) Pobierz
Autsajder - D�em

Chocia� puste mam kieszenie
No i w�dy czasem brak
Ja ju� nigdy si� nie zmieni�
Zawsze b�d� �y� ju� tak
Nie s�ucha�em nigdy ojca
Cho� przestrzega� - zgnoj� ci�
Z naiwno�ci w oczach ch�opca
Dzi� ju� wielu �mieje si�

Ale jedno wiem po latach
Prawd� musisz zna� i ty
Zawsze warto by� cz�owiekiem
Cho� tak �atwo zej� na psy

Kumpel zdradzi� mnie nie jeden
I nie jeden przegna�, lecz
Nie szuka�em zemsty w niebie
Co kto robi - jego rzecz
Ta dziewczyna, kt�r� mia�em
Chcia�a w �yciu tylko mnie
Teraz z innym jest na sta�e
Ka�dy kocha tak jak chce....

Chocia� puste mam kieszenie
No i w�dy czasem brak
Ja ju� nigdy si� nie zmieni�
Zawsze b�d� �y� ju� tak....


Zgłoś jeśli naruszono regulamin