Czakry.pdf

(74 KB) Pobierz
2430282 UNPDF
CZAKRY I ZWIĄZANA Z NIMI MEDYTACJA
Nieznane jest zbędne dla przeciętnego człowieka, a jest zbędne, bo przeciętny człowiek nie ma
dość energii, by je uchwycić.
- Carlos Castaneda - The fire from within
W skład systemu energii subtelnej wchodzą: kanały nadis przenoszące energię w ciałach
subtelnych, trzy aury (zbiorniki energii otaczającej cztery ciała), ośrodek Hara umieszczony na
trzy palce poniżej pępka (punkt oparcia, w którym wszystko ulega zrównoważeniu) i siedem
czakr.
Siedem czakr to ośrodki energii, bramy i przetworniki, rozmieszczone wzdłuż kręgosłupa aż do
głowy i łączące nadis z trzema aurami otaczającymi ciała subtelne i ciało fizyczne. Czakry, jak
anteny, odbierają i przetwarzają całą energię wchodzącą do własnego pola energetycznego
człowieka. Energetyczne pole własne rozprzestrzenia się na zewnątrz warstwami, w swym
największym zasięgu wychodzi ono poza obręb ciala fizycznego na odleglośc około 8 metrow
(średnio).
Czakry przetwarzają i rozprowadzają energię wchodzącą do nich przez różne nadis i aury.
Częstości tej energii są przekształcane we wrażenia zrozumiale dla myśli, emocje czy odczucia
fizyczne. Czakry działają podobnie jak oczy, które przetwarzają światło. Jak różne częstości
światła są interpretowane przez mózg jako kolory, tak czakry przetwarzając energię subtelną
powodują, że człowiek odbiera rozmaite wrażenia (odczucia). Każda czakra jest kanalem dla
określonego zakresu energii wnikającej do pola energetycznego.
Poza tym czakry działają jako przetworniki, są narządami przetwarzającymi energię. Subtelny
system energii można porównać do obwodu elektrycznego. Z różnych źródeł dochodzi do niego
energia, a czakry przemieszczają ją w górę lub w dół. Przemieszczanie energii jest związane ze
zmianą jej częstości na danym poziomie. Gdy któreś z ciał znajduje się w sytuacji niedoboru
energii, może nastąpić jej uzupełnienie.
Potrzebna energia zostaje wtedy pobrana z sąsiedniego ciała, a własciwa czakra dostosowuje jej
częstość. Taki właśnie proces zachodzi przy uzdrawianiu duchowym, kiedy dodatkowa energia
ciała astralnego i mentalnego jest przeksztalcana na użytek ciała fizycznego, lecząc je.
Nie ma ograniczeń kierunku przekształcania energii. Może ono zachodzić we wszystkich
czterech kierunkach, w których energia przepływa w systemie energii subtelnej: do góry, ria doł,
do srodka i na zewnątrz. Najwyższe częstości energii, z poziomu przyczynowego, wchodzą
przez siódmą czakrę i schodząc w vdół ulegają przeksztalcaniu w kolejnych czakrach. Z kolei
energia ciała fizycznego może ulec przekształceniu na użytek cial wyższych. Energia pól
energetycznych występujących w otoczeniu zostaje przekształcona, gdy przenika przez aurę
danej osoby, wchodząc przez czakrę wrażliwą na daną częstość. Człowiek może również
wysylać ze swoich czakr promienie energetyczne, które przekształcają energię w systemie
energetycznym innego człowieka, podnosząc ją lub obniżając.
 
Hiroshi Motoyama mówi nam, że “czakrę należy rozumieć jako rodzaj pośrednika
przenoszącego i przeksztalcającego energię między dwoma sąsiednimi wymiarami człowieka,
jak również jako ośrodek ulatwiający przekształcanie energii między ciałem i odpowiadającym
mu umysłem”.
Według większości autorytetów ciala subtelne człowieka zawierają siedem czakr, które otwierają
się (mówi się też, że ukazuje się ich kwiat lotosu) na powierzchni sobowtóra eterycznego. Ze
swej natury czakry są między-wymiarowe, gdyż są przetwornikami energii. Każda z czakr
obejmuje co najmniej dwa ,. poziomy przyczynowosci: fizyczno-astralny, astralnomentalny lub
mentalno-przyczynowy. Musimy jednak pamiętać, że podział wszechświata na poziomy jest
pewnym uproszczeniem, którym poslugujemy się, by ułatwić sobie zrozumienie jego
wielowymiarowości.
Dwa z tych siedmiu ośrodków energetycznych (czakr) znajdują się w obrębie głowy, a pięć przy
kręgoslupie. Wszystkie ośrodki energetyczne człowieka muszą być otwarte i zrównowagżone, by
mógł on doświadczać jedni i bezwarunkowej radości. Niestety, czakry są otwarte i
zrównoważone u niewielu ludzi. Na odwrót, u zdecydowanej większości aktywność czakr zależy
od poziomu świadomości osiągniętej na poszczególnych poziomach przyczynowości przez daną
osobę, jak również od stopnia zablokowania poszczególnych czakr z powodu stresu i lęku.
Warunki te bardzo się zmieniają w ciągu życia człowieka, zależnie od aktualnego stopnia jego
zintegrowania.
Łatwym sposobem określenia, które czakry są zablokowane, jest zaobserwowanie, które części
ciala są “ciasne” i zaczynają cię uwierać, gdy jesteś przeciążony i nie możesz przetworzyć całej
energii przepływaj ąceJ przez twój system energii subtelnej. Na przykład, ból głowy w
momencie przeciążenia oznacza, że jest zablokowana szósta czakra (trzecie oko). Jeśli masz
ściśnięte gardło, czujesz w nim “kulę”, lub też kark i ramiona stają się napięte i zaczynają cię
boleć, masz blokadę na poziomie piątej czakry, czakry gardła. Jeśli czujesz bicie serca lub jego
palpitację w czasie stresu, wtedy blok znajduje się w czwartej czakrze, w ośrodku serca.
Gdy czujesz ucisk lub ból w żołądku, ograniczeniem jest trzecia czakra, ośrodek splotu
słonecznego. Blokady w drugiej czakrze, czyli w ośrodku seksu, mogą się przejawiać bólem
brzucha, zaburzeniami trawienia, klopotami z układem moczowym czy zaburzeniami
seksualnymi. U kobiet mogą występować zaburzenia menstruacji. Blokady w pierwszej czakrze,
polożonej u podstawy kręgosłupa, mogą się przejawiać również zaburzeniami układu
pokarmowego lub perystaltyki jelit.
Stwierdzono, że występuje zależność między zdrowiem, zachowaniem ludzi i charakterem ich
związków, a czynnością poszczególnych czakr. Osoba, u której czakry szósta i siódma są otwarte
i normalnie działające, natomiast czakra serca jest z jakichś powodów zablokowana, będzie
miala trudności z wyrażanie głębokich uczuć. Skoncentruje się więc na życiu umyslowym,
zamiast poszukiwać satysfakcjonujących ją związków z innymi ludźmi. Człowiek z
zablokowaną czakrą splotu słonecznego mimo zrównoważenia w wielu sferach życia, zdolności
do kochania i normalnego pożycia seksualnego, będzie miał zablokowane poczucie sensu rzeczy,
 
zadowolenia i zdolności do angażowania się. Będzie więc miał trudności z utrzymywaniem
związków z ludźmi.
Można przyjąć za regułę, że wyższemu poziomowi rozwoju danej osoby towarzyszy zwiększona
aktywność wyższych czakr. Rzadko jednak można znaleźć osobę na tyle rozwiniętą, by mogła
działać glównie przez czakry szóstą i siódmą, która miala równocześnie otwarte i zrównoważone
pięć niższych czakr. Jest więc niezwyklym wydarzeniem napotkanie kogoś, kto nie czuje
głęboko wewnątrz siebie pustki. Większość ludzi ugrzęzla w swej zwierzęcej naturze; żyją oni
przede wszystkim przez swoich pięć pierwszych czakr.
Według Alice Bailey na obecnym poziomie ewolucji człowieka “ośrodek gardla zaczyna dawać
znać o swoim istnieniu, natomiast ośrodki glowy i serca są jeszcze uśpione”.
Czakra Muladhara
Pierwsza czakra znajduje się u podstawy kręgoslupa w okolicy kości ogonowej. W sanskrycie
nazywa się ją Muladhara. Mula oznacza korzeń, adhara podporę. ,
Swieci ognistym kolorem czerwonym. Kojarzy się ją z Ziemią, z odpornością i trwałością. Jest
otwarta do dołu w kierunku Ziemi i już ten fakt wskazuje na jej znaczenie dla związku człowieka
ze środowiskiem fizycznym. Energia z Ziemi wchodzi do systemu energii subtelnej przez
pierwszą czakrę; dzięki niej człowiek odczuwa swój związek z Ziemią. Gdy działa normalnie,
człowiek ma świadomość, że jego życie jest wlączone w życie planety, która dała początek jego
ciału fizycznemu i do której w końcu wróci po śmierci.
Pierwsza czakra jest szczególnie ważna w proce- sie psychiczno-duchowej integracji, gdyż jest
siedli- skiem Kundalini, a w tradycji taoistycznej jest punk- tem początkowym trzech
podstawowych meridianów.
Musimy ją również uważać za jeden koniec systemu, który po drugiej stronie otwiera się siódmą
czakrą.
By zachować właściwe ciśnienie wewnątrz systemu pierwsza czakra musi być otwarta i
zrównoważona z siódmą. Każda czakra odpowiada za zachowa- nie w zdrowiu poszczególnych
części ciała fizycznego.
Pierwsza czakra kontroluje segment ciała między okolicą tuż poniżej pośladków a punktem nad
narządami płciowymi. Dogląda mechanizmów wydzielania i tra- wienia pokarmu. Od jej
właściwego funkcjonowania zależy zdrowe i właściwe dzialanie jelita cienkiego i okrężnicy. Ma
wpływ na satysfakcję seksualną, szczególnie u mężczyzn, ze względu na oddziaływanie na
gruczoł prostaty. Niektórzy twierdzą, że odpowiada również za czynność nerek.
Medytacja czakry Muladhara
Każda czakra kontroluje pewien zakres częstości energii, która wpływa lub wypływa z ciała
fizycznego, jak i cial subtelnych. Nie wystarczy intelektualne rozumienie tego zjawiska, a nawet
 
doświadczanie go na poziomie nieświadomym. Ważne jest, by doświadczać je świadomie i być
zdolnym do świadomego regulowania energii promieniującej z dowolnej czakry, przechodzącej
przez czakrę i wchodzącej do czakry. Opracowałem śzereg ćwiczeń medytacyjnych mających
pomóc ci w uzyskaniu świadomego doświadczania, regulowania i integrowania funkcji czakr
zarówno między sobą, jak i z innymi organami systemu energii subtelnej.
Chciałbym, byś poczuł w medytacji Muladhara energię przepływającą przez pierwszą czakrę.
Następnie wejdź w kontakt z tym ośrodkiem świadomości, który jest twoją ziemio-podobną
naturą i stań się tą świadomością tak, by zginęło wszystko inne.
Medytację Muladhara należy zacząć od wejścia w kontakt z energią ośrodka Muladhara i
nasilenia jej. Podniesienie poziomu energii ułatwi nie tylko doświadczanie jej w czakrze, lecz
również i kontakt ze świadomością, która jest przejawieniem pod-pola wytwarzanego przez
czakrę. Medytację zacznij od przyjęcia wygodnej pozycji, najlepiej z wyprostowanymi plecami,
zamknij oczy i zacznij oddech jogowski. Oddychaj glęboko przez nos bez przerw między
wdechem i wydechem i zrelaksuj się. Nie śpiesz się i uzyskaj świadome poczucie ciała.
Osiągniesz to najłatwiej, gdy będziesz zwracał uwagę na oddech przez jakieś pięć minut,
pozwalając, by stawał się coraz głębszy i bardziej rytmiczny. Po około pięciu minutach skieruj
uwagę na pierwszą czakrę u podstawy kręgosłupa. Nie szkodzi, że nie wiesz dokładnie, gdzie się
ona znajduje. Skieruj uwagę na to miejsce, gdzie ona się znajduje według ciebie. Następnie
zacznij wdychać i wydychać pierwszą czakrą.
Chcę, byś odczuwal, jak oddech przy każdym wdechu nie zatrzymuje się na dole twych płuc,
lecz płynie dalej do podstawy kręgosłupa. Nie rób przerwy między wdechęm i wydechem,
swobodnie wypuszczaj powietrze nosem. Przy każdym wydechu poczujesz, jak energia u
podstawy kręgoslupa staje się coraz silniejsza. Będziesz odczuwał tę energię jako nasilające się z
każdym wydechem gorąco. Gdy stanie się intensywne, wyobraź sobie energię jako kulę ognistej,
czerwonej energii. Trwaj tak przez dwie do trzech minut, wyobrażając sobie, że energia staje się
coraz jaśniejsza. Niech twoja świadomość, która dla większości ludzi znajduje się w okolicy
ramion i karku, opuści się na dół, aż osiągnie podstawę kręgosłupa i stanie się środkiem tej kuli
energii. Stań się kulą energii i wyobraź sobie, że pogrążasz się w Ziemi.
Przez cały czas obserwuj swoje fizyczne, emocjonalne i mentalne odczucia. Niektórzy zauważą
głębokie zmiany na każdym poziomie. Inni ujrzą obrazy związane z Ziemią, obrazy nawiązujące
do cyklu życia, śmierci i ponownych narodzin. Część mych uczniów donosiła o przeżywaniu
poczucia ciągłości i kontaktu z innymi formami życia, lub pouczucia bezpieczeństwa,
partnerstwa i przynależności do Przyrody i Matki Ziemi.
Powtarzając to ćwiczenie poznasz różne aspekty twej ziemio-podobńej natury, powiązanie z
Ziemią i wzajemną zależność. Radzilbym poświęcać co najmniej dziesięć minut na tę część
medytacji. Po dziesięciu minutach, lub gdy odczujesz satysfakcję, weź głęboki oddech przez nos
i wydychając powtarzaj w myśli “Za każdym razem, gdy dojdę do tego poziomu świadomości,
nauczę się wykorzystywać swój umysł bardziej twórczo”. Następnie pozwól oddechowi wrócić
do normy, uwolnij kulę energii u podstawy kręgoslupa i obrazy związane z pierwszą czakrą.
Potem wróć myślą do pokoju i zrelaksuj się. Po paru chwilach zacznij liczyć w myśli od jednego
 
do pięciu, gdy osiągniesz pięć otwórz oczy. Będziesz się czuł lepiej, niż przed ćwiczeniem,
wyjątkowo świadomy i doskonale zrelaksowany.
Czakra Svadhisthana
Druga czakra nosi nazwę Svadhistana. Sva oznacza “to, co jest własne, co należy do siebie”, a
Dhisthana oznacza “jego obecne miejsce”. Dla naszej pracy ważne jest w tej definicji
stwierdzenie, że przede wszystkim przez tę czakrę człowiek doświadcza głębokich uczuć
związanych z ich fizycznymi objawami. Czakra znajduje się tuż nad narządami płciowymi.
Reguluje energię seksualną, która ma zna.cznie większe znaczenie niż zwyczajna seksualność
fizyczna czy erotyzm. Czakra ta jest miejscem kreatywności, dzięki której człowiek przeżywa
dziecięce zdziwienie i zaciekawienie przejawionym wszechświatem. Dzięki drugiej czakrze
postrzega się świat jako magiczne miejsce. Czakra ta pozwala mężczyźnie odczuć swą
wewnętrzną męskość, a kobiecie wewnętrzną kobiecość. U dzieci rzadko występuje ograniczenie
przepływu energii przez tę czakrę i dlatego zachowują swą dziecięcą niewinność do momentu
pokwitania. Ale wszelkie zakazy i ograniczenia związane z seksem sprawiają, że u dorosłych
rzadko obserwuje się wlaściwy przepływ energii przez ten ośrodek.
Utrata niewinności dziecka i zdolności do przeżywania zachwytu nie jest jednak spowodowana
dojrzałością seksualną, jak się sądzi powszechnie. Wręcz przeciwnie, traci się je z powodu
bloków w drugiej czakrze, pojawiających się u większości ludzi w czasie pokwitania.
Pracując z ludźmi często słyszałem od swoich uczniów: “Chcę być zintegrowany”, albo “Chcę
być pełną, samorealizującą się osobą”. Okazywalo się jednak, że tak naprawdę nie są oni ludźmi,
którzy się samorealizują. Byli jedynie mężczyznami lub kobietami, którzy się samorealizują.
Człowiek nie może osiągnąć przypomnienia, samopamiętania i ponownego zjednoczenia, dopóki
nie odzyska sensu bycia mężczyzną lub kobietą. Może to osiągnąć tylko wtedy, gdy odtworzy w
sobie najbardziej ludzką część siebie: drugą czakrę i związane z nią pod-pole.
Wedlug tekstów jogi czakra Svadhisthana znajduje się tuż nad pierwszą czakrą (Muladhara), ale
bardziej z przodu. Zawiaduje ona czynnością wielu narządów znajdujących się w miednicy,
włącznie z układem moczowym i narządami płciowymi. Wpływa również na inne organy
trawienia i wydzielania. Ze względu na bliskość pierwszej czakry trudno jednak wyodrębnić jej
funkcje, związane z cialem fizycznym, od wpływów Muladhary. Tantry mówią, że Svadhisthana
rządzi przepływem prany przez pięć kręgów krzyżowego odcinka kręgoslupa. Teksty tantryczne
sugerują również, że Svadhisthana zarządza poczuciem smaku i jest związana z elementem
wody.
Ze względu na bliskość Hara druga czakra odgrywa życiową funkcję we właściwym przepływie
i rozprzestrzenianiu prany.
W medytacji Svadhisthana spróbuj uzyskać kontakt z ośrodkiem świadomości, który zawiera twą
magiczną, zmyslową naturę. Naturę, która jest pełna zachwytu i pobudzenia, która we wszystkim
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin