Janusz Basza - Niezmienne zasady ludzi sukcesu.pdf

(696 KB) Pobierz
17052370 UNPDF
17052370.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Nikt
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 27.06.2008
Tytuł: Niezmienne zasady ludzi sukcesu (fragment utworu)
Autor: Janusz Basza
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
17052370.002.png
SPIS TREŚCI
...................................................................................................................
4
CZĘŚĆ I
..........................................................................
6
Planowanie i realizacja
........................................................................................
7
Rekrutacja i selekcja
...........................................................................................
11
..................................................................................................
15
Obsługa klienta
..................................................................................................
22
Sprzedaż
.............................................................................................................
28
Aktywność
..........................................................................................................
39
Samodoskonalenie
............................................................................................
42
Imprezy integracyjne
........................................................................................
48
Czas wolny
.........................................................................................................
50
Etyka w pracy
....................................................................................................
51
CZĘŚĆ II
CZŁOWIEK W
SPOŁECZNOŚCI
.......................................................
55
.............................................................................................................
56
Współpraca
.........................................................................................................
61
Przyjaciele
..........................................................................................................
66
Nieprzyjaciele
.....................................................................................................
71
CZĘŚĆ III
CZŁOWIEK JAKO
JEDNOSTKA
.......................................................
73
Ja
74
Zdrowie
..............................................................................................................
83
................................................................................................................
88
Pewność siebie
...................................................................................................
92
Panowanie nad sobą
.........................................................................................
95
Odpowiedzialność
.............................................................................................
99
Zazdrość
..........................................................................................................
103
Bogactwo i szczęście
........................................................................................
105
Zaufanie Bogu
..................................................................................................
109
Zakończenie
......................................................................................................
113
NIEZMIENNE ZASADY... — darmowy fragment – kilknij po więcej
Janusz Basza
str. 4
Wstęp
Znany psycholog społeczny Robert B. Cialdini w swojej książce Wy-
wieranie wpływu na ludzi wydanej pod koniec XX wieku opisuje re-
gułę wzajemności .
Syrach w tym temacie był pierwszy!
Brian Tracy w książce Maksimum osiągnięć wiele miejsca poświęca
prawu konsekwencji .
Syrach wiedział to przed nim!
Joe Vitale, guru marketingu internetowego, opisuje regułę przycią-
gania .
Syrach pisał o tym ponad dwa tysiące lat wcześniej!
Richard Bandler, twórca NLP, mówi, że odwzorowanie klienta po-
maga nam go zjednać.
Syrach odkrył to pierwszy!
Właśnie dlatego napisałem tę książkę.
Dlatego że Syrach, nie mając dostępu do wielu badań czy danych sta-
tystycznych, dysponował wiedzą, która może zdumiewać i zastana-
wiać. Wiedza ta inspiruje do samodzielności, aktywności i niezależ-
ności finansowej. Wiedza ta pomaga zachować równowagę w świecie
ciągłej pogoni, bezwzględności, w świecie przepełnionym bełkotem
informacyjnym.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Janusz Basza
17052370.003.png
NIEZMIENNE ZASADY... — darmowy fragment – kilknij po więcej
Janusz Basza
str. 5
Zapraszam do wejścia w świat starożytnych formuł, do zgłębienia
„boskiej” mądrości. Odkryj, jak łatwe może być życie z Syrachem.
Książka jest podzielona na trzy części, ponieważ na sukces składa się
aktywność człowieka w trzech sferach życia: pracy ( Część I: Człowiek
i praca ), relacjach międzyludzkich ( Część II: Człowiek w społecznoś-
ci ) i doskonaleniu siebie ( Część III: Człowiek jako jednostka ).
Żadna z tych trzech aktywności nie może być ważniejsza od innej,
ponieważ nastąpi naruszenie harmonii życia.
Aby być naprawdę szczęśliwym, należy znaleźć odpowiednie proporc-
je pomiędzy powyższymi aspektami życia. Syrach pomaga taką har-
monię odnaleźć.
Janusz Basza
PS Po prawej stronie przygotowałem dla Ciebie Twórczy Margi-
nes . Zapisuj na nim swoje przemyślenia, spostrzeżenia, własne
interpretacje cytatów z Księgi Syracha. W ten sposób odkryjesz
siebie na nowo.
PS 2 Niniejsza książka to nie powieść, w związku z czym zalecam,
aby Czytelnik nie traktował jej tak, jak traktuje się utwór lite-
racki. Stanowi ona podręcznik, dzięki któremu można poznać
zestaw narzędzi pomocnych w zwiększeniu efektywności pracy
w sprzedaży. Tak jak w przypadku każdego innego podręcznika
— po przeczytaniu należy do niej powracać.
Syrach autor Eklezjastyka, księgi mądrościowej Starego Testa-
mentu. Żył około 1 w. p.n.e.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Janusz Basza
17052370.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin