GPW - podstawy inwestowania.pdf

(981 KB) Pobierz
7537555 UNPDF
7537555.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 10.10.2006
Tytuł: GPW – podstawy inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych
Autor: Marcin Krzywda
Wydanie I
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Lidia Kaźmierczak
Skład: Anna Grabka
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Netina Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
7537555.002.png
SPIS TREŚCI
WSTĘP . .............................................................................................5
DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ? ...............................................7
Czym inwestowanie JEST ? . ..............................................................................7
Czym inwestowanie NIE JEST? ........................................................................8
Dlaczego warto inwestować? .............................................................................9
Procent składany .............................................................................................10
Twój wróg - inflacja ...........................................................................................11
Poznaj siebie ......................................................................................................11
Cele inwestycyjne .............................................................................................11
Osobowość inwestora . .....................................................................................12
Tolerancja ryzyka . ............................................................................................13
Przygotuj się na sprzeczności . ..........................................................................13
Rodzaje inwestycji ............................................................................................15
Obligacje (ang. bond) ......................................................................................16
Akcje (ang. stock) ............................................................................................16
Fundusze ..........................................................................................................17
GIEŁDA OD ŚRODKA ......................................................................18
Rynek kapitałowy .............................................................................................18
Rynek pierwotny i wtórny ................................................................................20
Obrót publiczny i niepubliczny ........................................................................21
Miejsce Giełdy Papierów Wartościowych ........................................................22
Podsumowanie .................................................................................................22
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ...............................................24
Giełda i instytucje z nią związane ....................................................................25
..........................36
Sesja giełdowa ..................................................................................................39
futures
.............................................................................................40
Dlaczego warto grać na giełdzie? . .....................................................................41
ZACZYNAMY GRĘ NA GIEŁDZIE . ...................................................43
Nastawienie psychiczne . ..................................................................................43
Wiedza i doświadczenie . ..................................................................................44
Kapitał . .............................................................................................................45
Dostęp do informacji . ......................................................................................46
Obowiązki informacyjne spółek publicznych . ................................................48
Czas ..................................................................................................................48
Otwieramy rachunek inwestycyjny . .................................................................49
Usługi oferowane przez biura . .........................................................................50
Prowizje . ...........................................................................................................51
Obsługa klienta . ................................................................................................53
Procedura otwarcia rachunku papierów wartościowych .................................55
........................................................................................27
Akcje .................................................................................................................28
Obligacje . ..........................................................................................................34
Różnica pomiędzy akcjami i obligacjami . .......................................................35
Instrumenty terminowe na przykładzie kontraktów
Wpłata i wypłata środków ................................................................................57
Wirtualne gry giełdowe ....................................................................................57
Znaczenie konkursów giełdowych ...................................................................58
Co decyduje o sukcesie na giełdzie? .................................................................59
Pociągaj za spust ..............................................................................................64
Wybierz prawdę ...............................................................................................65
Bądź cierpliwy ..................................................................................................65
Psychologia gracza giełdowego ........................................................................66
JAK GRAĆ, ABY WYGRAĆ? . ............................................................71
Metody inwestycyjne . .......................................................................................71
Analiza techniczna ............................................................................................72
Analiza fundamentalna . ...................................................................................84
Analiza portfelowa ...........................................................................................88
Wybór metody . .................................................................................................90
Horyzont inwestycyjny i zasada dywersyfikacji ...............................................91
Praktyczne wykorzystanie analizy technicznej ................................................93
PODSUMOWANIE ........................................................................108
DODATEK A: PODATEK GIEŁDOWY . ...........................................109
Co jeśli osiągnę stratę? ..................................................................................109
Koszty uzyskania przychodu ..........................................................................110
Dochody z dywidend ......................................................................................110
PIT 8C ..............................................................................................................111
Podsumowanie ................................................................................................111
USA .................................................................................................................113
Polska ..............................................................................................................118
BIBLIOGRAFIA . ............................................................................120
GPW – PODSTAWY INWESTOWANIA - darmowy fragment - kliknij po więcej
Marcin Krzywda
str. 5
Dlaczego warto inwestować?
Czym inwestowanie JEST?
Zastanawiałeś się kiedyś skąd bogaci mają tyle pieniędzy i dlaczego
są coraz bogatsi? A może marzyłeś o wczesnej emeryturze? Wiesz, że
powinieneś inwestować, ale nie wiesz jak zacząć?
Jeśli odpowiedziałeś “tak” na którekolwiek z powyższych pytań, to
znaczy, że ta publikacja jest właśnie dla Ciebie. W tym i kolejnych
rozdziałach omawiam temat inwestowania rozpoczynając od
podstaw. Świat finansów może przerażać, ale po zapoznaniu się
z głównymi pojęciami i zagadnieniami, na pewno wyda się ciekawy
i warty uwagi.
Należy podkreślić, że inwestowanie samo w sobie nie jest łatwym
sposobem na bogactwo. Wymaga to wiele wysiłku i dużo nauki. Ale
efekt końcowy wynagrodzi zapewne wszelki trud. W przeciwieństwie
do powszechnej opinii nie należy oddawać swojego majątku
w zarządzanie bankom, czy innym profesjonalnym finansistom,
którzy będą nim obracać w niezrozumiały dla nas sposób. Bez
względu na zawód, zainteresowania czy styl życia, to my sami
najlepiej wiemy co zrobić z naszymi pieniędzmi.
Inwestycja to wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na
rzecz niepewnych korzyści w przyszłości” (Wikipedia). To proste!
Inwestowanie - znaczy zmuszenie Twoich pieniędzy do pracy dla
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Marcin Krzywda
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin