W trosce o lepsze poznanie dziecka - badanie zespołu klasowego.doc

(365 KB) Pobierz
BADANIE ZESPOŁU KLASOWEGO

 

BADANIE ZESPOŁU KLASOWEGOW TROSCE O LEPSZE POZNANIE DZIECKA

 

Aby praca wychowawcza przynosiła zamierzone rezultaty, konieczne jest pełne i głębokie rozumienie dziecka, poszerzanie wiedzy o nim, poznawanie jego odmienności oraz indywidualności.

Zadaniem wychowawcy jest skuteczne organizowanie życia powierzonej klasy oraz podejmowanie trafnych decyzji.

Dlatego też bardzo ważne jest zdobycie informacji o zespole klasowym i panującej w nim atmosferze, o poszczególnych uczniach, szczególnie tych, którzy nie potrafią zintegrować się z grupą.

Rozumienie zachowań dzieci, właściwa ich interpretacja pozwala uniknąć wielu błędów, jest ważnym ogniwem w działaniach wychowawczych.

Ważną rolę w życiu dziecka odgrywa klasa. Może eona w znacznym stopniu wzmacniać lub osłabiać procesy osobotwórcze.

Ważną rolę ogrywa w tym momencie wychowawca, który musi poznać klasę. Zastosowanie odpowiednich metod pracy, ćwiczeń integrujących oraz współpraca z rodzicami ma ogromny wpływ na realizację zamierzonego celu.

„Klasa – jak człowiek – nie jest, ale staje się”, nie jest tworem sztucznym, lecz zmienia się pod różnymi wpływami czy względami.

Będąc nauczycielem - wychowawcą staram się przez cały doskonalić umiejętności wychowawcze, integrować zespół, poznawać swoich wychowanków poprzez: ankiety, rozmowy, imprezy klasowe, spotkania z rodzicami, ćwiczeniom i zabawom. Poniżej prezentuję niektóre metody i formy pracy zastosowane na lekcji.

 

1.  Pozycja ucznia w grupie rówieśniczej (załącznik)

Zadania dla ucznia (każdy uczeń otrzymuje rysunek drzewa):

-         zaznacz czerwonym kolorem swoje miejsce w grupie rówieśniczej,

-         zaznacz zielonym kolorem miejsce, w którym chciałbyś się znaleźć.

 

Przykładowa analiza rysunków:

-         jestem zadowolony z siebie

-         podciągam się

-         spadam – tracę pozycję

-         pomagają mi

-         jesteśmy razem

-         jestem najlepszy

-         podciągam się

-         jestem nieśmiały, nie chcę

-         jestem na szczycie

-         jestem sam (nie mam przyjaciół)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Herb

Każdy uczeń wypełnia cztery pola herbu, odpowiadając na pytania:

-         Co lubię?

-         Jaki jestem?

-         Jakie mam marzenia?

-         Jakie mam problemy?

Uczniowie przedstawili także swój herb w formie graficznej.

 

 

 

  

 

3.  Cała prawda o mnie ...

 

„Cała prawda o mnie” to zbiór informacji o klasie, uczniach, a przez to poznanie ich zalet, wad, marzeń, słabości, ulubionych zabaw itd.

 

Urodziłem się  ......................................................................................................

Moje ulubione miejsce to ..................................................................................

Kiedy dorosnę, chciałbym być ..........................................................................

Chciałbym być lepszy z ......................................................................................

Staram się ............................................................................................................

Moja ulubiona zabawa to ...................................................................................

Najwięcej pieniędzy wydaję na .......................................................................

Jestem nieszczęśliwy, kiedy ............................................................................

Moje ulubione:                            ciasto                                                        -             

                                                        potrawa                                          -             

                                                        kolor                                                        -             

                                                        przedmiot                                          -             

                                                        program telewizyjny              -                           

                                                        sport                                                        -             

Najlepiej jest mieć ............... lat, ponieważ ...................................................

Jestem z siebie dumny, ponieważ ...................................................................

Mam nadzieję, że kiedy będę miał dwadzieścia pięć lat ............................

Gdyby ktoś obiecał, że spełni moje trzy życzenia dotyczące przyszłości, chciałbym .......................................................................................

 

Kiedy jestem w domu, najbardziej lubię ............................................................................

Moja rodzina jest wyjątkowa, ponieważ ............................................................................

Moi przyjaciele są niepowtarzalni, ponieważ ....................................................................

 

 

 

 

 

4.  Informacja o dziecku – ankieta dla rodziców.

Ankietę przeprowadziłam wśród rodziców uczniów klasy IV na początku roku szkolnego. Dzięki ankiecie otrzymałam wiele cennych informacji o uczniach, o ich cechach charakteru, mocnych i słabych stronach.

 

 

 

 

 

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin