p20.pdf

(20 KB) Pobierz
Microsoft Word - p20 Wzor086.doc
Cz ħ stochowa, dnia 4 pa Ņ dziernika 2006 r.
PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE
Upowa Ň niam Pana adwokata Karola Wysokiego, prowadz Ģ cego Kancelari ħ
w Cz ħ stochowie przy ul. Ko Ļ ciuszki nr 1, do działania za mnie przed s Ģ dami powszechnymi.
Jan Nowak
..................................
Zgłoś jeśli naruszono regulamin