BUDOWA I DZIALANIE MECHANIZMOW OSPRZETU ROBOCZEGO.odt

(2264 KB) Pobierz

UKLAD OSPRZETU ROBOCZEGO

*mechaniczny układ osprzętu roboczego,

*hydrauliczny układ osprzętu roboczego.

 

NAPED MECHANICZNY KOPAREK

realizowany na typowych elementach mechanicznych:

silnik spalinowy,

sprzęgła cierne,

przekładnie mechaniczne,

przekładnie linowe,

mechanizmy nawrotne,

wciągarki linowe.

 

 

NAPED HYDRAULICZNY UKLADOW ROBOCZYCH

stanowi hydrostatyczna przekładnia typu

pompa – siłownik hydrauliczny lub

pompa – silnik hydrauliczny

 

 

NAPED HYDROSATYCZNY

stosuje się do przenoszenia ruchu obrotowego lub posuwisto-zwrotnego

 

 

NAPED HYDROSTATYCZNY UKLADOW ROBOCZYCH SKLADA SIE Z:

silnika spalinowego napędzającego pompę,

sprzęgieł elastycznych i kłowych,

przekładni napędu pomp,

pomp hydraulicznych,

urządzeń sterujących,

urządzeń regulacyjnych,

urządzeń pomocniczych typu zbiorniki, przewody,

odbiorników energii typu siłowniki, silniki hydraulliczne,

hamulców wielopłytkowych.

 

 

ZALETY NAPEDU HYDROSTATYCZNEGO

łatwość przeniesienia napędu,

łatwość zabezpieczenia napędu przed przeciążeniem,

możliwość uzyskania bezstopniowej regulacji prędkości ruchów roboczych,

łatwość sterowania parametrami roboczymi (kierunek ruchu, prędkość, ciśnienie),

samoczynne sterowanie elementów hydrauliki.

 

 

WADY NAPEDU HEDROSTATYCZNEGO

wysoka dokładność wykonania elementów układu,

trudność uzyskania należytej szczelności,

oddziaływanie temperatury i ciśnienia na prędkość ruchów roboczych.

 

 

ZAKRESY CISNIEN

ciśnienie niskie – do 6,3 MPa (pompy zębate),

ciśnienie średnie – do 16 MPa (pompy zębate),

ciśnienie wysokie – do 32 MPa (pompy zębate i wielotłoczkowe)

ciśnienie bardzo wysokie – powyżej 32 MPa (pompy wielotłoczkowe)

                            1MPa = 10bar

 

 

Przy wzroście ciśnienia wzrasta sprawność mechaniczna i hydrauliczna.

 

Zwiększenie ciśnienia umożliwia obniżenie ciężaru i wymiarów całej instalacji.

 

NAPEDY HYDROSATYCZNE MASZYN DZIELI SIE NA:

napędy pracujące na zasadzie stałej wydajności,

napędy pracujące na zasadzie stałej mocy

 

 

NAPEDY HYDRAULICZNE PRACUJACE NA ZASADZIE STALEJ WYDAJNOSCI

wielkość wydatku pompy nie zależy od wielkości obciążenia układu

 

 

 

SCHEMAT NAPEDU HYDRAULICZNEGO STALEJ WYDAJNOSCI POMPY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPEDY HYDRAULICZNE PRACUJACE NA ZASADZIE STALEJ MOCY

układy z pompami o zmiennej wydajności, sterowane automatycznie,

napęd dostosowuje się automatycznie – w pewnym zakresie – do stale zmieniających się warunków pracy,

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADA DZIALANIA AUTOMATU STALEJ MOCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZESUNIECIE OSPRZETU KOPARKOWEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODZAJE LOSPRZETU LADOWARKOWEGO 

 

 

 

 

RODZAJE OSPRZETU KOPARKOWEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSADOWIENIE KOPARKO-LADOWARKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADA DZIALANIA UKLADU HYDROSTATYCZNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100N/20cm2 = 500N/100cm2

 

 

UKLAD ROBOCZY LADOWARKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin