Pokonać raka – 3 « Wolne Media.pdf

(172 KB) Pobierz
(Pokona\346 raka \226 3 \253 Wolne Media)
Pokonać raka – 3 « Wolne Media
http://wolnemedia.net/zdrowie/pokonacraka3/
Portal
Telewizja
Radio
Forum
TopLinki
Czat
Pogoda
Powiedz STOP
Mediom Masowej Manipulacji!
Publikuj u nas!
Poznaj zasady publikacji
i publikuj!
Więcej informacji tutaj
Redaguj portal!
Znasz język obcy?
MoŜesz tłumaczyć informacje!
Więcej informacji tutaj
Promuj nasze radio!
Wydrukuj ulotki i roznieś
po okolicznych sklepach i barach!
Ulotkę pobierzesz tutaj
1 z 6
20101028 22:34
377897367.028.png
 
377897367.029.png 377897367.030.png 377897367.001.png 377897367.002.png 377897367.003.png 377897367.004.png 377897367.005.png 377897367.006.png 377897367.007.png 377897367.008.png 377897367.009.png 377897367.010.png 377897367.011.png 377897367.012.png 377897367.013.png 377897367.014.png
Pokonać raka – 3 « Wolne Media
http://wolnemedia.net/zdrowie/pokonacraka3/
Portal
Aktywizm
Audycje
Biblioteka
Edukacja
Ekologia
Ezoteryka
Gospodarka
Historia
Komiksy
Kultura
Kulturoznawstwo
Media
Nauka
Opowiadania
Polityka
Prawo
Religioznawstwo
ReportaŜ
Seks
Społeczeństwo
Świat komputerów
Turystyka
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Zdrowie
Telewizja
Filmy dokumentalne
Filmy fabularne
Filmy animowane
Muzyczne wideoklipy
Radio
Informacje o radiu
1 Prawie wszystkie utwory
2 Darmowa muzyka dla firm
3 Audycje
4 Śpiewane po polsku
5 Bracia Słowianie
6 Południe Europy i Ameryka Łacińska
7 Śpiewane po francusku
8 Śpiewane po angielsku
9 Bliski, Środkowy i Daleki Wschód
10 Rock i metal
11 Folk, szanty i okolice
12 Reggae i Afryka
13 Nasze największe przeboje
14 Muzyka romantyczna
15 Muzyka rozbudzająca
16 Muzyka relaksacyjna
2 z 6
20101028 22:34
377897367.015.png 377897367.016.png 377897367.017.png 377897367.018.png
Pokonać raka – 3 « Wolne Media
http://wolnemedia.net/zdrowie/pokonacraka3/
17 Muzyka klasyczna
18 Techno, dance i trance
19 Ska
20 Blues i jazz
Komiksy
Plurix
Kot i dziewczyna
Przygody Niny
Fluff
Forum
Portal, działanie forum i nie tylko
Prawo, edukacja i społeczeństwo
Polityka i gospodarka
Zdrowie, sport i ekologia
Ezoteryka, nauka, wierzenia i rozwój duchowy
Media, internet i komputery
Zsyp, czyli śmietnik
Redakcyjne
O nas
Publikuj!
PomóŜ redagować portal
Regulamin
Prawa autorskie
Bannery
Statystyka
Kontakt
Wspieraj nas finansowo!
Zaloguj się
Zarejestruj się
Translator
Pokonać raka – 3
Opublikowano: 28.10.2010 | Kategorie: Zdrowie
Dr Raymond Francis jest lekarzem, który specjalizuje się w
sposobach utrzymywania optymalnego stanu zdrowia i
profilaktyce chorób. Jest znany przede wszystkim ze
swojej słynnej ksiąŜki „Never be Sick Again” (wydana
takŜe w Polsce pod tytułem „PoŜegnaj się z chorobą”).
Publicznie ogłosił, Ŝe jeŜeli jest ktoś, kto chciałby
zachorować na raka, powinien niezwłocznie przenieść się
do USA. Środowisko naturalne, dieta Amerykanów a takŜe
ich styl Ŝycia sprzyja jak nigdzie indziej rozwojowi tej
choroby. Trzech na czterech Amerykanów cierpi na jakąś
przewlekłą chorobę. Ponad 90% amerykańskiej populacji
3 z 6
20101028 22:34
377897367.019.png 377897367.020.png 377897367.021.png 377897367.022.png
Pokonać raka – 3 « Wolne Media
http://wolnemedia.net/zdrowie/pokonacraka3/
w wieku ponad 65 lat jest równieŜ przewlekle chore. Chorują takŜe dzieci i nawet medyczne Ŝurnale
alarmują, Ŝe te dzieci gdy dorosną nie będą Ŝyły tak długo jak ich rodzice. Jakby tego było mało
Amerykanie stają się coraz bardziej chorzy kaŜdego roku. Uchwalona nowa „reforma zdrowia”
dodatkowo pogorszy tą sytuację, bo ilość pieniędzy wydana na państwową słuŜbę zdrowia, w którą tak
wierzy obecny prezydent, zbankrutuje gospodarkę tego kraju. Dr Francis widzi jednak światełko w tunelu
i szansę na odwrócenie tej ponurej tendencji.
Dr Francis jest z wykształcenia biochemikiem, absolwentem słynnego MIT i nigdy nie myślał o tym aby
zostać lekarzem. W wieku 40 lat cięŜko zachorował i gdy usłyszał od lekarzy, Ŝe rokowania dla niego nie
są pomyślne (dostał 2 lata Ŝycia) postanowił wziąć sprawy we własne ręce. Rozpoczął samoedukację i
samoleczenie, które zajęło dane mu dwa lata i które zakończyło się dla niego sukcesem i powrotem do
pełnego zdrowia. Wówczas (wciąŜ jeszcze nie będąc lekarzem) Raymond Francis pojął, Ŝe znalazł on
właśnie dla siebie cel w Ŝyciu jakim jest szlachetna sztuka ratowania ludzkiego zdrowia. Po przeczytaniu
niezliczonych medycznych publikacji dr Francis jest pewien jednego – tego mianowicie, Ŝe współczesna
medycyna dysponuje odpowiednią wiedzą pozwalającą na wyleczenie pacjenta niemalŜe z kaŜdej
choroby. Wiedza ta jednak jest rozproszona w nieładzie w tysiącach ksiąŜek i magazynów medycznych,
napisanych w dziesiątkach róŜnych języków na przestrzeni ostatnich 100 lat. Nikt do tej pory nie zdołał
skomasować tej wiedzy w jednym miejscu tak, aby mogli z niej korzystać praktykujący na co dzień
lekarze.
Jednym z podstawowych i fundamentalnych elementów ludzkiego zdrowia według dra Francisa jest
odczyn pH naszego ciała. MoŜe to być odczyn kwaśny, zasadowy lub obojętny. śycie ludzkie zaczyna się
od pojedynczej komórki, która rozwija się w łonie matki. Kiedy z takiej komórki urodzi się człowiek, jest
on zbudowany średnio z 50 do 100 bilionów komórek. Tak więc mamy tu do czynienia z ogromną masą
tych komórek. Pojedyncza komórka jest ogólnie rzecz biorąc balonem wypełnionym wodą. Znajduje się w
niej takŜe wiele innych bardzo istotnych elementów, ale woda jest czynnikiem dominującym i musi mieć
ona pewien ściśle określony odczyn pH. Jest to ogromnie waŜne dla metabolicznej maszynerii w środku
komórki, którą są enzymy. Enzymy działają tylko w ściśle określonym zakresie pH. Jeśli poziom pH
ulegnie zakłóceniu, niektóre z enzymów przestaną pracować a inne – te które akurat nie powinny – zaczną
pracować. Zmiana pH włącza lub wyłącza aktywność enzymów. WaŜny jest tu jednak jeszcze jeden
element tej gry.
Naszym Ŝyciem zarządzają geny, ale to my zarządzamy genami. Tak naprawdę więc nasze Ŝycie zaleŜy od
nas samych. Wielu lekarzy uwaŜa, Ŝe geny pełnią rolę nadrzędną w organizmie i jeśli ktoś ma zapisaną w
genach skłonność np. do raka jakiegoś organu to nie ma od tego ucieczki. Zarządzanie genami nie jest
jednak wcale trudne. Genom daje się sygnał, wiadomość, która nakazuje im ściśle określone działanie.
Taki sygnał jest wysłany np. za pomocą odpowiedniego odczynu pH. JeŜeli więc zmieni się pH w
komórce, zmieni się takŜe sygnał wysyłany do genów i zmienia się jednocześnie przez to sposób
oddziaływania naszych genów na organizm. Większość ludzi chorych na raka ma ekstremalnie wysoki
kwaśny odczyn ciała na skali pH. Jednak istnieją równieŜ przypadki, w których ekstremalnie zasadowy
odczyn ciała jest równieŜ przyczyną raka. Oznacza to, Ŝe wahania w normalnym zakresie pH organizmu –
w obie strony – niosą ze sobą powaŜne problemy zdrowotne. Jednak znakomita większość przypadków
chorób nowotworowych łączy się ze zbyt kwaśnym odczynem ciała. Dlatego konieczny jest powrót do
zrównowaŜonego pH, bo dzięki temu zmienia się informacja posyłana genom. Wszyscy rodzimy się z
garniturem genów, które dają nam jakąś określoną predyspozycję (np. predyspozycje do zachorowania na
cukrzycę, która moŜe być chorobą dziedziczną, lub do raka), ale geny, które przenoszą raka nie będą
miały szansy się uaktywnić, jeśli zostanie zachowany odpowiedni poziom pH w organizmie. Zachowanie
takiego poziomu wcale nie jest trudne.
Oznacza to, Ŝe trzeba przestać jeść wszystko to, co powoduje zakwaszanie organizmu i wrogiem nr 1 jest
tu cukier. Produkty z mąki pszennej, duŜa ilość mięsa, picie CocaColi i innych podobnych jej „napojów”,
picie mleka (tak, tak) powodują zakwaszanie organizmu na wielką skalę. Z kolei odczyn zasadowy moŜna
uzyskać dzięki owocom i warzywom – i najlepszy jest tu świeŜo wyciśnięty z nich sok, w którym składniki
potrzebne organizmowi są w ogromnej koncentracji. Warzywa w szczególności posiadają w sobie wiele
unikalnych związków chemicznych potrzebnych organizmowi. Sama zaś choroba nowotworowa jest
4 z 6
20101028 22:34
377897367.023.png
Pokonać raka – 3 « Wolne Media
http://wolnemedia.net/zdrowie/pokonacraka3/
według dra Francisa procesem biologicznym, który moŜna włączyć, ale takŜe wyłączyć. Związki
chemiczne zawarte w warzywach mają więc moc zatrzymania rozwoju komórek nowotworowych na
kaŜdym etapie rozwoju tej choroby.
Autor: Chris Miekina
Źródło: Nowa Atlantyda
TAGI: Nowotwory , Rak
Poglądy wyraŜane przez autorów są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów
administracji "Wolnych Mediów". JeŜeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje
dostępne tutaj , a następnie (jeśli wciąŜ tak uwaŜasz) skontaktuj się z nami!
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować , aby móc dodać komentarz.
Zdrowie
Pokonać raka – 3
Pokonać raka – 2
Pokonać raka – 1
Przedsezonowa wyprzedaŜ uzdrowisk
Wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka
Myślisz samodzielnie, kreatywnie? Mogą Cię z tego leczyć!
Dziewczynka z rentgenem w oczach
Techniki relaksacyjne – autohipnoza
Utrzymujemy się z darowizn!
Portal leŜy ci na sercu a nie na wątrobie? Wesprzyj nas finansowo!
Wolisz przelew lub chcesz uzyskać więcej informacji?
Kliknij tutaj!
Komentarze
Rubin : Mam internet w TP. Niestety mieszkanie n...
Slawomir : Dopiszę tylko w odpowiedzi dla @realista...
Damian śuchowski : Panie Grzegorzu ma Pan całkowitą rację. ...
WolnyCzlowiek : Co do inicjatywy to bardzo słuszna i na ...
WolnyCzlowiek : @admin Jak moŜesz popraw jeszcze tu "...
Grzegorz Dufajn : Cześć tak się składa Ŝe akurat mieszkam ...
admin : Poprawione.
mk : @Admin. Wkradły się drobne błędy. . 11...
LeeFu : To fakt ObiBok ze ta planeta juz jest p...
mk : @Admin. Dzięki :)
5 z 6
20101028 22:34
377897367.024.png 377897367.025.png 377897367.026.png 377897367.027.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin