Zamek centralny z alarmem.pdf

(1865 KB) Pobierz
Zamek centralny z alarmem
CINQUECENTO – MONTAś ALARMU I ZAMKA CENTRALNEGO
Opracowanie: egie
Artykuł opisuje doświadczenia autora dotyczące montaŜu alarmu i zamka
centralnego w Cinquecento 700 r,1993, i ponad rocznej eksploatacji. Po
uwzględnieniu niewielkich róŜnic w instalacji moŜe słuŜyć takŜe do innych modeli CC.
Koszt inwestycji nie powinien przekraczać wartości pojazdu dlatego
zdecydowałem się na zakup na Allegro taniego zestawu. Okazał się całkiem
przyzwoity i uŜywam go juŜ ponad rok. Głównie chodziło mi o zamek centralny, alarm
tylko przy okazji. Nie wierzę w jego skuteczność w przypadku wykwalifikowanych
złodziei a i nie przeceniam wartości obiektu chronionego. Poza tym daje moŜliwość
zdalnego manipulowania zamkiem.
Alarm
Zamek centralny
215608928.006.png 215608928.007.png
Pobawmy się przez chwilę siłownikami, łącząc na przemian końcówki
przewodów zielonego i niebieskiego z plusem i minusem akumulatora aby poznać,
jak to działa. Siłowniki pięcioprzewodowe to master – odbierają sygnały sterowania,
wykonują działanie a takŜe przekazują sygnał do dwuprzewodowych – slave. Jeden
master zastosujemy do drzwi kierowcy, dwa slave do drzwi pasaŜera i do klapy
bagaŜnika. Niewykorzystanym masterem moŜemy zastąpić kaŜdy z pozostałych,
kiedy się zuŜyją.
Potrzebne są jeszcze 2 osłony gumowe na wiązkę kabli między drzwiami
i kabiną. Te ze zdjęcia są trochę za długie ale to nie szkodzi.
MontaŜ rozpoczynamy od rozebrania drzwi. Dla niektórych problem stanowi
zdjęcie klamki, proponuję wykonanie prostego przyrządu, który zlikwiduje ten kłopot
raz na zawsze. Jest to przyrząd do rozchylania zapinki przy klamce.
215608928.008.png 215608928.009.png
MoŜna to podobno zrobić takŜe przy uŜyciu 2 wkrętaków.
Resztę demontaŜu naleŜy wykonać zgodnie z ksiąŜką napraw. Staramy się
nie uszkodzić plastikowej osłony wodnej, gdyŜ drzwi przestaną być szczelne od
strony kabiny i zacieki w kabinie murowane.
MontaŜ siłownika zamka drzwi bocznych .
- przekładamy koniec cięgna siłownika przez ucho siłownika
- otwór kostki mocującej nakładamy na cięgno
- przymierzamy, mocując wstępnie siłownik dolnym otworem do gotowego
otworu w blasze drzwi, jak na zdjęciu dolnym (wypoŜyczone z Internetu)
ale z pewną uwagą – stosowanie drabinki mocującej miałoby znaczenie
wtedy, gdyby sama drabinka była zamocowana w 2 miejscach do blachy –
w pokazanym przypadku nie spełnia roli usztywnienia, które zresztą nie
jest potrzebne, gdyŜ cięgno nie wymaga wyginania i siłownik działa
równolegle do ruchu cięgna zamka, moŜe być bez drabinki
- odcinamy nadmiar cięgna, przyda się do klapy tylnej
- aby mieć więcej miejsca pracujemy przy drzwiach otwartych ale pamiętając
o zamykaniu rygla zamka na czole drzwi aby umoŜliwić ruch zamykania
i otwierania zamka
- cięgno zamka wkładamy do przecięcia w kostce mocującej i blokujemy
przy pomocy wkrętów w takiej pozycji, by ruch siłownika powodował
otwieranie i zamykanie zamka, najlepiej uŜyć prowizorycznego podłączenia
z elektryki samochodu
- wkręt mocujący siłownik naleŜałoby zabezpieczyć przez zastosowanie pod
jego łbem podkładki zwykłej i spręŜystej, przy energicznych ruchach
suwaka czasem się luzuje
215608928.001.png
W tym miejscu na razie tyle. Teraz naleŜy wykonać przepust między drzwiami
i kabiną. NaleŜy wyszukać 3 plastikowe zaślepki maskujące gotowe otwory
w drzwiach i słupku, których dzięki temu nie musimy wykonywać. Dostęp do
wewnętrznej zaślepki w kabinie uzyskamy odkręcając plastikową nakładkę w dole
słupka.
W wyjętych zaślepkach wykonamy otwory dopasowane do mniejszej średnicy
karbowanej gumowej osłony, co pozwoli na uzyskanie lepszej szczelności. MoŜna to
wykonać przy pomocy wiertła łopatkowego do wiercenia w drewnie ale ostroŜnie, bo
kaleczy, jeŜeli trzymamy w palcach.
215608928.002.png 215608928.003.png
Zakładanie gumowej osłony jest trochę kłopotliwe ale po kilku próbach na
pewno się uda. Część osłony pomiędzy drzwiami i słupkiem nie powinna być
nadmiernie długa, jeśli się nie mieści w stanie ściśniętym spowoduje wepchnięcie
osłony do środka.
Podobny zabieg musimy przeprowadzić z drugimi drzwiami.
Teraz powinniśmy podjąć dwie decyzje. Pierwsza dotyczy umiejscowienia
centralki alarmu i zamka . Nadmierna troska o ukrycie tych elementów wydaje się
w przypadku prostego alarmu nieuzasadniona – wychodząc z kontrolki alarmu
dojdziemy od nitki do kłębka, jeŜeli mamy na to czas. Większość samodzielnie
a takŜe i profesjonalnie montowanych alarmów mocuje centralkę nad kolanami
pasaŜera albo pod licznikiem, gdzie moŜna znaleźć trochę miejsca. Zajmiemy się tym
drugim przypadkiem.
215608928.004.png 215608928.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin