karta pracy ucznia klasa1.odt

(15 KB) Pobierz

Imię i nazwisko

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

GC02

 

 

KARTA PRACY UCZNIA KLASY 1

 

WYRAŻENIA KALENDARZOWE

 

 

1.                  Uzupełnij:

1 godzina to …................. minut

1 minuta to ….................. sekund

1 dzień składa się z ….................... godzin

1 tydzień składa się z …..................... dni

1 rok składa się z …....................... miesięcy

6 miesięcy to ….............. roku

Najkrótszym miesiącem jest …..................

Trzecim miesiącem w roku jest …........................

2.                  Uzupełnij:

                   22 grudzień …....…......                                                                wiosna …............

                                         (pora roku)                                                                                                         (dzień,  nazwa miesiąca)

 

 

 

 

                          jesień …...............                                                                  22 czerwiec …...............

                                      (dzień, nazwa miesiąca)                                                                                  (pora roku)

 

 

 

 

 

3.                  Uzupełnij swój plan zajęć w nazwy dni tygodnia. Wpisz o której godzinie zaczynasz zajęcia, i o której godzinie je kończysz.

Dzień tygodnia

 

 

 

 

 

 

 

Godzina rozpoczęcia zajęć

 

 

 

 

 

 

 

Godzina zakończenia zajęć

 

 

 

 

 

 

 

 

3.                   

4.                  Rozwiąż zadania i udziel odpowiedź.

3.                  Agatka wstaje codziennie rano do szkoły. Zajęcia zaczyna o godzinie 10.00

Zaznacz, na zegarze rysując wskazówki (krótszą – godziny, dłuższą – minuty) o której Agatka zaczyna zajęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

              Jacek zaczyna zajęcia 2 godziny później niż Agatka. Zaznacz na zegarze               rysując               wskazówki, o której godzinie zajęcia zaczyna Jacek.

 

  

 

 

             

 

 

 

 

              Marysia zaczyna zajęcia 3 godziny wcześniej niż Agatka. Zaznacz na zegarze               rysując               wskazówki, o której godzinie zajęcia zaczyna Marysia. 

 

 

 

 

 

 

              Odp. Najwcześniej zajęcia zaczyna …..............................................

6.                   

5.                  Połącz w pary, i uzasadnij, dlaczego dokonałeś takiego doboru.

7.                   

np.  22.15 – 10. 15

 

 

8.                   

18.0          18.00                                          7.00                                          16.00                                          24.00

 

 

 

18.1          0.00                            12.00                                                        4.00                                                         6.00

                           

 

 

                                          19.00                                          15.00                                                        3.00                           

 

 

Uzasadnienie:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zgłoś jeśli naruszono regulamin