wonsik-katalog-aukcja-10.pdf

(9687 KB) Pobierz
604359070 UNPDF
DOM AUKCYJNY
Kazimierz Wonsik
AUKCJA nr 10
Sobota, 21. 05. 2011 roku, godz. 11.00
Miejsce aukcji:
Hotel „CENTRUM”
90-118 Łódź, ul. Kilińskiego 59/63
tel. 0-42 632-86-40
ca 300 m. od dworca PKP Łódź-Fabryczna
Katalog dostępny w internecie
www.wonsik.pl
e-mail: kazimierz.wonsik@neostrada.pl
ISBN 978-83-925901-4-9
REGULAMIN AUKCJI
DOMU AUKCYJNEGO w ŁODZI
1. Ceny podane w katalogu są cenami szacunkowymi i jednocześnie cenami wywołania.
2. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właściciela licytowanych przedmiotów oraz w imieniu licytujących.
3. Warunkiem uczestniczenia w aukcji jest posiadanie katalogu oraz wykupienie numeru licytacyjnego
stanowiącego wadium. Dom Aukcyjny może odstąpić od żądania wpłacenia wadium.
4. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podania przyczyny.
5. Do ceny wylicytowanej nie dolicza się żadnych opłat.
6. Obowiązek zapłaty podatku od czynności kupna-sprzedaży reguluje art.9 ust.6 ustawy z dnia 9 września
2000 roku „O podatku od czynności cywilnoprawnych” (tj. Dz.U. z 2007 r., Nr 68 poz. 450).
7. Opisy przedmiotów podane są w dobrej wierze, a ich autentyczność jest zagwarantowana,
chyba że stwierdza się inaczej. Przystępujący do licytacji będą traktowani jakby widzieli
i studiowali stan monet. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie określeń monet w katalogu przyjmowane będą
tylko na piśmie przed rozpoczęciem licytacji. Po rozpoczęciu aukcji reklamacje nie będą uwzględniane.
8. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne przedmiotów wystawionych na aukcje,
jak również za ukryte wady fizyczne.
9. Udział w aukcji można brać również poprzez złożenie pisemnej oferty przysłanej do organizatora
wraz z kopią dowodu wpłaty wadium w wysokości 25 % ceny szacunkowej.
10. Uczestniczący w aukcji jest zobowiązany po wygraniu przetargu wykupić wylicytowany przedmiot
w ciągu 7 dni od dnia licytacji, po tym terminie naliczane będą ustawowo odsetki.
11. Aukcję prowadzi licytator w/g następujących stopni przebicia:
do 100 zł. 10 zł.
od 100 zł. do 500 zł. 20 zł.
od 500 zł. do 1000 zł. 50 zł.
od 1000 zł. do 2000 zł. 100 zł.
od 2000 zł. 200 zł.
Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przebicia.
12. Przystąpienie do aukcji oznacza zaakceptowanie regulaminu aukcji.
13. Uprzejmie informuję, że przedmioty starsze niż 55 lat mogą być wywiezione za granicę Państwa
tylko po uzyskaniu zezwolenia Ministerstwa Kultury i Sztuki.
14. Moc prawną ma polski tekst regulaminu.
15. Korespondencję proszę kierować na adres kontaktowy:
Łódź, ul. Piotrkowska 42, tel.(0-42) 633-18-98, lub komórkowy 0603-882-279
16. Podczas aukcji będzie czynny telefon komórkowy 0603-882-279
17.
Wszelkie należności proszę wpłacać na konto bankowe:
Bank PKO w Łodzi 15 1240 1545 1111 0010 0097 5646
4 DOM AUKCYJNY Kazimierz Wonsik www.wonsik.pl, kazimierz.wonsik@neostrada.pl
Tabela stanów zachowania
Polska
Niemcy
Wielka Brytania
St.Lustrz.
Polierte Platte
Proof
I
Stempelglanz
Uncirculated
II
Vorzüglich
Extremely Fine
III
Sehr Schön
Very Fine
IV
Schön
Fine
V
Sehr Gut
Very Good
Monety wystawione na aukcję udostępnione będą do oglądania w dniu 20.05.2011 (piątek) godz.10.30 16.30
w Sklepie Numizmatycznym – kolegi Wiesława Lewandowskiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 42, tel.(0-42) 633–18–98
– ca 1200 m. od Hotelu „Centrum” oraz w dniu aukcji w ograniczonym zakresie od godz. 8.00.
Informuję, że przy Hotelu „Centrum” oraz na zapleczu Domu Kultury znajdują się dwa strzeżone parkingi.
Mając na uwadze, że niektórzy uczestnicy aukcji pozostaną na giełdzie, uzgodniłem z dyrekcją Hotelu „Centrum”
możliwość skorzystania ze zniżki za wynajęcie pokoju.
W tym przypadku należy poinformować kierownictwo hotelu o udziale w Aukcji Nr 10.
Ikonografia:
Złota moneta
Rzadki egzemplarz
A U K C J A nr 10
5
POLSKA
Władysław Jagiełło 1386–1434
1
2
3
1. półgrosz koronny
Kop.360 –orzeł/pod korona litera „P”
III
90
2. półgrosz koronny
Kop.359 –orzeł/ korona –mały feler rantu
III
80
3. półgrosz koronny
Kop.374 –orzeł/pod korona „F”
III
80
4. półgrosz koronny
Kop.374var. –orzeł/pod korona „F”–feler rantu.
-III
60
Kazimierz Jagiellończyk 1446–1492
5
6
7
9
5. półgrosz
Kop.384 –orzeł/korona
III
30
6. brakteat, elbląski
Kop.7059(R.3) –tarcza herb. Feler rantu
III
100
7. brakteat, elbląski
Kop.7060(R.3) –tarcza herbowa
+III
150
8. brakteat, elbląski
Kop.7060(R.3) –tarcza herbowa –Feler rantu
III
100
9. Szeląg, gdański
Kop.7221? –orzeł/herb Gdańska
-III
50
Jan Olbracht 1492–1501
10
11
13
10. denar
Kop.385 – orzeł/korona
III
30
11. półgrosze
Kop.387 – orzeł/korona
III
30
12. półgrosze
Kop.387.var – orzeł/korona
III
30
Aleksander Jagiellończyk 1501–1506
13. półgrosze
Kop.389 – orzeł/korona
II
40
14. półgrosze
Kop.389 – orzeł/korona
+III
30
15. półgrosze
Kop.389 – orzeł/korona
III
20
16
17
18
16. półgrosz litewski
Kop.3122 – pogoń/orzeł
III
30
17. półgrosz litewski
Kop.3123 –pogoń/orzeł
III
30
18. półgrosz litewski
Kop.3126 –pogoń/orzeł
+III
40
Zgłoś jeśli naruszono regulamin