slodycze-sukcesu.pdf

(663 KB) Pobierz
399750627 UNPDF
399750627.001.png
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wy-
łącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany
w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży,
zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Marek Zabiciel
rok 2010
Data: 22.02.2010
Tytuł: Słodycze sukcesu
Autor: Marek Zabiciel
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Skład: Marcin Górniakowski
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzial-
ności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw
patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie ponoszą
również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania in-
formacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
399750627.002.png
Zawartość tej publikacji dedykuję Tomkowi Zborkowi.
SPIS TREŚCI
.................................................................................9
CZYM JEST SUKCES? . .....................................................................13
HARTOWANIE STALI . .....................................................................17
NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH . .................................................21
PRZYCIĄGANIE DOBROBYTU . ........................................................27
STEP BY STEP . .................................................................................31
SUKCES JEST PRZEWIDYWALNY . .................................................35
SYNCHRONICZNOŚĆ . .....................................................................38
SZCZĘŚCIARZ . ................................................................................43
TU I TERAZ . .....................................................................................46
WALKA O MARZENIA . ....................................................................49
WOLNOŚĆ . ......................................................................................52
ŻYCIE NA KRAWĘDZI . ....................................................................56
ALTRUISTYCZNA DUCHOWOŚĆ . ......................................................5
CZY TO W PORZĄDKU, ŻE ŻYCIE TRAKTUJE NAS NIE
SŁODYCZE SUKCESU — Marek Zabiciel
Altruistyczna duchowość
str. 5
Altruistyczna duchowość
To, co dajesz, to wraca. Każdy człowiek, który zaczyna zgłębiać tajni-
ki życia, czy to na poziomie fizykalnym, czy energetycznym, powi-
nien o tym wiedzieć. I teoretycznie wie. Większa ilość danego przez
nas dobra, bezinteresowności powinna owocować i owocuje przycią-
ganiem do ich nadawcy kolejnej coraz to większej porcji okazji, moż-
liwości i doświadczeń, dzięki którym wzniesie się on wyżej niezależ-
nie od tego, czy mówimy o drabinie do kariery czy o wznoszeniu się
w wymiarze duchowym. I takie sobie właśnie prawo działa niezależ-
nie od tego, czy mamy świadomość jego istnienia czy nie.
Jednym z elementów, czy może synonimów działania w imię tej za-
sady, jest altruizm. Choć w swej istocie ma on być bezinteresowny, to
jednak warto wiedzieć, w jaki sposób los odwdzięczy nam się za
określony model postępowania. Altruizm pojmowany współcześnie
rzadko kojarzy nam się z bezinteresownością. Najczęściej czegoś
oczekujemy od kogoś, kto uzyskał nasze wsparcie, albo przynajmniej
fundujemy sami sobie satysfakcję z dobrze wykonanego zadania,
która staje się pożywieniem dla naszej egoistycznej natury. Nie za-
głębiając się nadmiernie w kwestię osobistych korzyści z działań cha-
rytatywno-altruistycznych, pragnę poruszyć pewną uderzającą mo-
mentami niezgodność, którą można uchwycić bardzo często w bar-
dzo wielu miejscach.
Ta niezgodność dotyczy tych z nas, którzy zdając sobie sprawę z dzia-
łania takiego mechanizmu lub, co gorsze, sami lansując taki model,
nie są spójni w swym postępowaniu, czyli mówiąc wprost — co inne-
go mówią, a co innego robią.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli &Marek Zabiciel
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin