czas-na-gielde.pdf

(595 KB) Pobierz
399754442 UNPDF
399754442.001.png
Ten darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Daniel Sokołowski
rok 2010
Data: 1.09.2010
Tytuł: Czas na giełdę! – fragment utworu
Autor: Daniel Sokołowski
Projekt okładki: Janusz Skierkowski
Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie pono-
szą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
399754442.002.png
Spis treści
..........................................................5
Społeczeństwo . .......................................................................6
.....................9
..........................................................................9
.........................................................11
1.3. Funkcjonowanie i
. .........................................13
zasady
..................18
...............................................33
...................................................34
........................................35
.....................................36
. ..........................................................43
............................................................45
2.6. Giełda i
emocje
. ........................................................46
. .......................................................48
długopis
...........................................................49
..................................49
....................................................50
........................................................55
. ......................................................59
opory
........................................60
......................................................82
.............................................................84
............................................................94
.........................................95
....................................................................99
...................................................100
...........................102
. ..........................................107
rynek
..........................................110
Wstęp . ....................................................................................5
2.4. Zyski i
podatki
2.7. Kartka i
3.4. Wsparcia i
4.2. Makroekonomia i
........................................113
............................................116
Chroń swój kapitał! ..........................................................116
Stwórz plan i
. ....................................116
Jeżeli możesz, używaj zleceń stop loss . ..........................117
Płyń z
................................................................118
Tnij straty, a
zyski niech rosną!
. .......................................118
. ..................................119
Dywersyfikuj portfel . .......................................................119
6. Plusy i
............................................120
Podsumowanie . ..................................................................123
Słowniczek . .........................................................................125
Aneks . .................................................................................127
.....................................127
..........................................................129
..................................131
............................................140
........................141
Spis rysunków . ....................................................................147
Spis tabel . ...........................................................................150
strategię działania!
Bądź cierpliwy i
zdyscyplinowany!
Czas na giełdę! :: Daniel Sokołowski :: kliknij po więcej
Start, czyli trudne początki
Giełda to miejsce, w którym można osiągnąć wyzwolenie i niezależ-
ność finansową. Jest ona stworzona dla tych, którzy nie godzą się na
rygor codzienności i dążą do swobody finansowej, gdzie każdy może
w dowolny sposób ustalać i kreować czas pracy w taki sposób, jaki
mu odpowiada.
Początkujący inwestor często odczuwa strach i obawę przed lokowaniem
swoich pieniędzy w wirtualne instrumenty finansowe. Myśl o ich stracie,
często będących oszczędnościami życia, sprawia, że już na samym początku
popełniamy błąd. Podświadomie wmawiamy sobie, że poniesiemy porażkę.
Tymczasem mając tylko wolny i swobodny umysł, możemy osiągnąć
sukces. Jednak nie ulega wątpliwości, że strach i obawa to coś dobrego; coś,
co wyostrza nasze zmysły i wzmacnia uwagę i koncentrację.
Jeżeli nie poświęcisz, zwłaszcza na początku, kilku godzin dziennie
na to, co się dzieje na rynku, zostaniesz w tyle, ponieważ robiący to
będą krok przed Tobą. Im bardziej zaangażujesz się w analizę spółek,
ich sytuacji finansowej, wykresów, wskaźników, komunikatów
i raportów, tym większa szansa, że szala zwycięstwa przechyli się na
Twoją korzyść.
Pamiętaj, że im więcej informacji posiadasz, tym podejmiesz
bardziej racjonalną i mającą lepsze skutki decyzję inwestycyjną,
ponieważ będzie ona poparta wiedzą i intuicją, która z czasem sama
się w Tobie zrodzi.
Początki zawsze bywają trudne i zniechęcają do kontynuacji tego, co
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin