AVT5351 - Modul interfejsow szeregowych dla Arduino.pdf

(722 KB) Pobierz
PROJEKTY
AVTduino RS
Moduł interfejsów szeregowych dla Arduino
AVT
5351
Prezentowany układ to moduł
rozszerzający funkcjonalność
płytek ewaluacyjnych zgodnych
z  Arduino o  możliwość
transmisji danych za pomocą
interfejsów szeregowych
RS232 i  RS485. Te rodzaje
interfejsów są nadal stosowane
w  przemyśle, urządzeniach
pomiarowych i  automatyce
domowej.
Rekomendacje: moduł przyda
się w  aplikacjach, w  których
Arduino musi współpracować
z  urządzeniami zewnętrznymi.
Mimo iż interfejs RS232 w  popular-
nych zastosowaniach można znaleźć jedy-
nie w w starszym sprzęcie komputerowym
i wydawać by się mogło, że ten standard
transmisji już zupełnie „wymarł”, to jest on
nadal chętnie stosowany w wielu urządze-
niach przemysłowych, w  najróżniejszych
sterownikach, programatorach i interfejsach
diagnostycznych. Co ciekawe, specyikacja
standardu EIA232 trwa w niezmiennej posta-
ci od ponad 40 lat! Uproszczone, 9-wypro-
wadzeniowe złącze RS232 (bo pełne ma aż
25 pinów!) ma 8 różnych linii sygnałowych,
z których najważniejszą rolę pełnią linie do
wysyłania i odbioru danych, odpowiednio:
TxD oraz RxD.
Większość z sygnałów interfejsu dostęp-
nych w jego pełnej wersji znajduje zastoso-
wanie tylko wówczas, gdy dołączone urzą-
dzenie jest modemem oraz są one uwzględ-
niane przez zaimplementowany protokół ko-
munikacyjny. Jednak dla bardzo wielu urzą-
dzeń innego typu, niezbędne są co najwyżej
dwie linie – RxD i TxD. Reszta nie znajduje
zastosowania. Mimo tego, prezentowany
moduł, oprócz linii RxD i TxD ma również
wykorzystać sygnały RTS i CTS, co pozawala
na transmisję danych z kontrolą przepływu.
Zastosowano złącze męskie z układem
wyprowadzeń, jak dla urządzenia nadrzęd-
nego DTE ( Data Terminal Equipment ). Jeśli
łączymy moduł do innego urządzenia typu
DTE, np. do komputera PC, to należy za-
stosować przewód z przeplotem, w którym
sygnał RxD modułu jest podawany na TxD
komputera PC, natomiast TxD na RxD. Ana-
logicznie powinny być doprowadzone sygna-
ły RTS i CTS ( Ready To Send, Clear To Send ).
Ten rodzaj kabla połączeniowego nosi nazwę
Rysunek 1. Schemat ideowy modułu AVTduino RS
20
ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 7/2012
892277478.550.png 892277478.661.png 892277478.772.png 892277478.883.png 892277478.001.png 892277478.012.png 892277478.023.png 892277478.034.png 892277478.045.png 892277478.056.png 892277478.067.png 892277478.078.png 892277478.089.png 892277478.100.png 892277478.111.png 892277478.122.png 892277478.133.png 892277478.144.png 892277478.155.png 892277478.166.png 892277478.177.png 892277478.188.png 892277478.199.png 892277478.210.png 892277478.221.png 892277478.232.png 892277478.243.png 892277478.254.png 892277478.265.png 892277478.276.png 892277478.287.png 892277478.298.png 892277478.309.png 892277478.319.png 892277478.330.png 892277478.341.png 892277478.352.png 892277478.363.png 892277478.374.png 892277478.385.png 892277478.396.png 892277478.407.png 892277478.418.png 892277478.429.png 892277478.440.png 892277478.451.png 892277478.462.png 892277478.473.png 892277478.484.png 892277478.495.png 892277478.506.png 892277478.517.png 892277478.528.png 892277478.539.png 892277478.551.png 892277478.562.png 892277478.573.png 892277478.584.png 892277478.595.png 892277478.606.png 892277478.617.png 892277478.628.png 892277478.639.png 892277478.650.png 892277478.662.png 892277478.673.png 892277478.684.png 892277478.695.png 892277478.706.png 892277478.717.png 892277478.728.png 892277478.739.png 892277478.750.png 892277478.761.png 892277478.773.png 892277478.784.png 892277478.795.png 892277478.806.png 892277478.817.png 892277478.828.png 892277478.839.png 892277478.850.png 892277478.861.png 892277478.872.png 892277478.884.png 892277478.888.png 892277478.889.png 892277478.890.png 892277478.891.png 892277478.892.png 892277478.893.png 892277478.894.png 892277478.895.png 892277478.896.png 892277478.002.png 892277478.003.png 892277478.004.png 892277478.005.png 892277478.006.png 892277478.007.png 892277478.008.png 892277478.009.png 892277478.010.png 892277478.011.png 892277478.013.png 892277478.014.png 892277478.015.png 892277478.016.png 892277478.017.png 892277478.018.png 892277478.019.png 892277478.020.png 892277478.021.png 892277478.022.png 892277478.024.png 892277478.025.png 892277478.026.png 892277478.027.png 892277478.028.png 892277478.029.png 892277478.030.png 892277478.031.png 892277478.032.png 892277478.033.png 892277478.035.png 892277478.036.png 892277478.037.png 892277478.038.png 892277478.039.png 892277478.040.png 892277478.041.png 892277478.042.png 892277478.043.png 892277478.044.png 892277478.046.png 892277478.047.png 892277478.048.png 892277478.049.png 892277478.050.png 892277478.051.png 892277478.052.png 892277478.053.png 892277478.054.png 892277478.055.png 892277478.057.png 892277478.058.png 892277478.059.png 892277478.060.png 892277478.061.png 892277478.062.png 892277478.063.png 892277478.064.png 892277478.065.png 892277478.066.png 892277478.068.png 892277478.069.png 892277478.070.png 892277478.071.png 892277478.072.png 892277478.073.png 892277478.074.png 892277478.075.png 892277478.076.png 892277478.077.png 892277478.079.png 892277478.080.png 892277478.081.png 892277478.082.png 892277478.083.png 892277478.084.png 892277478.085.png 892277478.086.png 892277478.087.png 892277478.088.png 892277478.090.png 892277478.091.png 892277478.092.png 892277478.093.png 892277478.094.png 892277478.095.png 892277478.096.png 892277478.097.png 892277478.098.png 892277478.099.png 892277478.101.png 892277478.102.png 892277478.103.png 892277478.104.png 892277478.105.png 892277478.106.png 892277478.107.png 892277478.108.png 892277478.109.png 892277478.110.png 892277478.112.png 892277478.113.png 892277478.114.png 892277478.115.png 892277478.116.png 892277478.117.png 892277478.118.png 892277478.119.png 892277478.120.png 892277478.121.png 892277478.123.png 892277478.124.png 892277478.125.png 892277478.126.png 892277478.127.png 892277478.128.png 892277478.129.png 892277478.130.png 892277478.131.png 892277478.132.png 892277478.134.png 892277478.135.png 892277478.136.png 892277478.137.png 892277478.138.png 892277478.139.png 892277478.140.png 892277478.141.png 892277478.142.png 892277478.143.png 892277478.145.png 892277478.146.png 892277478.147.png 892277478.148.png 892277478.149.png 892277478.150.png 892277478.151.png 892277478.152.png 892277478.153.png 892277478.154.png 892277478.156.png 892277478.157.png 892277478.158.png 892277478.159.png 892277478.160.png 892277478.161.png 892277478.162.png 892277478.163.png 892277478.164.png 892277478.165.png 892277478.167.png 892277478.168.png 892277478.169.png 892277478.170.png 892277478.171.png 892277478.172.png 892277478.173.png 892277478.174.png 892277478.175.png 892277478.176.png 892277478.178.png 892277478.179.png 892277478.180.png 892277478.181.png 892277478.182.png 892277478.183.png 892277478.184.png 892277478.185.png 892277478.186.png 892277478.187.png 892277478.189.png 892277478.190.png 892277478.191.png 892277478.192.png 892277478.193.png 892277478.194.png 892277478.195.png 892277478.196.png 892277478.197.png 892277478.198.png 892277478.200.png 892277478.201.png 892277478.202.png 892277478.203.png 892277478.204.png 892277478.205.png 892277478.206.png 892277478.207.png 892277478.208.png 892277478.209.png 892277478.211.png 892277478.212.png 892277478.213.png 892277478.214.png 892277478.215.png 892277478.216.png 892277478.217.png 892277478.218.png 892277478.219.png 892277478.220.png 892277478.222.png 892277478.223.png 892277478.224.png 892277478.225.png 892277478.226.png 892277478.227.png 892277478.228.png 892277478.229.png 892277478.230.png 892277478.231.png 892277478.233.png 892277478.234.png 892277478.235.png 892277478.236.png 892277478.237.png 892277478.238.png 892277478.239.png 892277478.240.png 892277478.241.png 892277478.242.png 892277478.244.png 892277478.245.png 892277478.246.png 892277478.247.png 892277478.248.png 892277478.249.png 892277478.250.png 892277478.251.png 892277478.252.png 892277478.253.png 892277478.255.png 892277478.256.png 892277478.257.png 892277478.258.png 892277478.259.png 892277478.260.png 892277478.261.png 892277478.262.png 892277478.263.png 892277478.264.png 892277478.266.png 892277478.267.png 892277478.268.png 892277478.269.png 892277478.270.png 892277478.271.png 892277478.272.png 892277478.273.png 892277478.274.png 892277478.275.png 892277478.277.png 892277478.278.png 892277478.279.png 892277478.280.png 892277478.281.png 892277478.282.png 892277478.283.png 892277478.284.png 892277478.285.png 892277478.286.png 892277478.288.png 892277478.289.png 892277478.290.png 892277478.291.png 892277478.292.png 892277478.293.png 892277478.294.png 892277478.295.png 892277478.296.png 892277478.297.png 892277478.299.png 892277478.300.png 892277478.301.png 892277478.302.png 892277478.303.png 892277478.304.png 892277478.305.png 892277478.306.png 892277478.307.png 892277478.308.png
 
Moduł interfejsów szeregowych dla Arduino
Tabela 1. Sygnały dostępne na płytce modułu
Numer
pinu złącza
CON1
RS232
RS485
Stan
aktywny
Stan
aktywny
Nazwa linii Kierunek
Nazwa linii Kierunek
4
CTS
OUT
L
RXE
IN
L
3
RTS
IN
L
TXE
IN
H
2
TX
IN
L
TX
IN
L
1
RX
OUT
L
RX
OUT
L
Rysunek 3. Sposób ustawienie zworek przełączających interfejsy
W ofercie AVT *
AVT-5351 A
AVT-5351 B
AVT-5351 C
Wykaz elementów:
Rezystory (SMD 1206)
R5, R6, R7: 1 k V
R1...R4, R12: 120 V
R8...R11: 4,7 V
Kondensatory:
C1...C6: 1 M F (SMD 1206)
Półprzewodniki:
US1: MAX485 (SO8)
US2: MAX232 (SO16)
LED1...3: LED SMD1206
Inne:
CON7, CON1...4: listwa goldpin 1-rzędowa
CON1...4: gniazdo goldpin 1-rzędowe
JP1: listwa goldpin 1×2 + zwora
CF1, CF2: listwa goldpin 2-rzędowa + 4 zwory
CON6: gniazdo DB9M kątowe do druku
CON5: złącze śrubowe ARK2/500
Dodatkowe materiały na CD/FTP:
ftp://ep.com.pl , user: 15505 , pass: 27mdt418
• wzory płytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów
oznaczonych w Wykazie elementów kolorem
czerwonym
Projekty pokrewne na CD/FTP:
(wymienione artykuły są w całości dostępne na CD)
AVT-1677 AVTDuino PWM (EP 6/2012)
AVT-5349 AVTduino Automation Board (EP 6/2012)
AVT-1675 STM32duino – kompatybilna płytka
z STM32F103C8T6 (EP 5/2012)
AVT-1666 AVTduino Relay – moduł przekaźników
dla Arduino (EP 3/2012)
AVT-1668 AVTduino Ethernet – moduł Ethernet
dla Arduino (EP 3/2012)
AVT-1649 AVTduino SD – moduł karty pamięci
kompatybilny z Arduino (EP 11/2011)
Gniazdem magistrali jest złącze śrubowe
z dostępnymi liniami A i B. Zwarcie szpilek
oznaczonych jako R_TERM powoduje dołą-
czenie równoległego rezystora terminującego
o wartości 120 V. Taki element przeciwdzia-
ła powstawaniu zakłóceń i  powinien być
włączony na obu końcach magistrali.
Rysunek 2. Schemat montażowy modułu
AVTduino RS
null modem . Dla dołączeniu urządzenia typu
DCE ( Data Circuit-terminating Equipment )
potrzebny jest kabel łączący wyprowadzenia
„na wprost”.
Interfejsy RS485 i RS232 przesyłają dane
asynchronicznie wykorzystując w tym celu
standaryzowane ramki odbierane czy wysy-
łane przez UART mikrokontrolera. Różnią się
one tylko protokołem komunikacyjnym oraz
warstwą izyczną interfejsu.
Sygnały interfejsu RS485 są transmito-
wane za pomocą pary przewodów, zwykle
jest to popularna skrętka, czasami umiesz-
czana w oplocie ekranującym. Ten rodzaj
interfejsu jest powszechnie stosowany w au-
tomatyce. Driver magistrali ma wyjścia RO
( Receiver Output ) odpowiadające sygnałowi
odbieranemu RxD oraz DI ( Driver Input ) wej-
ście odpowiadające sygnałowi TxD. Oprócz
tego wymaga ze strony sterownika także sy-
gnałów RE (receiver enable), opisany na płyt-
ce jako RXE oraz DE (driver enable) opisany
nako TXE. Do magistrali RS485 może być
dołączonych wiele urządzeń, ale w danej
chwili tylko jedno z nich może nadawać, na-
tomiast reszta może obierać dane. Ramki są
zaopatrzone w adresy, na podstawie których
urządzenia mogą rozpoznać czy informacja
jest skierowana do nich. Do sterowania za-
jętością magistrali służą sygnały RXE i TXE.
Budowa
Schemat ideowy modułu umieszczono
na rysunku   1 , natomiast montażowy na
rysunku   2 . Budowa urządzenia jest nie-
skomplikowana i nie wymaga szczegóło-
wego komentarza. Na płytce znajdują się
dwa drivery magistrali wraz z elementami
niezbędnymi do ich pracy oraz przełącznik
aktywnego interfejsu wykonany za pomo-
cą zworek CF1 i CF2. Sposób przełączania
interfejsów zilustrowano na rysunku   3 .
Diody świecące LED2 i LED3 sygnalizują,
odpowiednio: odbiór danych z magistrali
i wysyłanie ich na magistralę. Dioda świe-
cąca LED1 sygnalizuje obecność napięcia
zasilającego.
Uwaga! Moduł nie zapewnia separacji
galwanicznej magistral szeregowych od
płyty ewaluacyjnej. Informacje o sygnałach
dostępnych od strony płyty ewaluacyjnej,
ich kierunku, aktywnym stanie i wypro-
wadzeniu na płytce modułu zamieszczono
tabeli 1 . W uproszczonej wersji znajduje
się ona także na warstwie informacyjnej
płytki drukowanej.
* Uwaga:
Zestawy AVT mogą występować w następujących wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany układ. Tylko i wyłącznie. Bez
elementów dodatkowych.
AVT xxxx A płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli
w opisie wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodat-
kowych.
AVT xxxx A+ płytka drukowana i zaprogramowany układ (czyli
połączenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodat-
kowych.
AVT xxxx B płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów
wymieniony w załączniku pdf
AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli
elementy wlutowane w PCB. Należy mieć na uwadze,
że o ile nie zaznaczono wyraźnie w opisie, zestaw
ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych,
które nie zostały wymienione w załączniku pdf
AVT xxxx CD oprogramowanie (nie często spotykana wersja, lecz
jeśli występuje, to niezbędne oprogramowanie można
ściągnąć klikając w link umieszczony w opisie kitu)
Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wer-
sja posiada załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia
upewnij się którą wersję zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C)
http://sklep.avt.pl
AS
REKLAMA
21
ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 7/2012
892277478.310.png 892277478.311.png 892277478.312.png 892277478.313.png 892277478.314.png 892277478.315.png 892277478.316.png 892277478.317.png 892277478.318.png 892277478.320.png 892277478.321.png 892277478.322.png 892277478.323.png 892277478.324.png 892277478.325.png 892277478.326.png 892277478.327.png 892277478.328.png 892277478.329.png 892277478.331.png 892277478.332.png 892277478.333.png 892277478.334.png 892277478.335.png 892277478.336.png 892277478.337.png 892277478.338.png 892277478.339.png 892277478.340.png 892277478.342.png 892277478.343.png 892277478.344.png 892277478.345.png 892277478.346.png 892277478.347.png 892277478.348.png 892277478.349.png 892277478.350.png 892277478.351.png 892277478.353.png 892277478.354.png 892277478.355.png 892277478.356.png 892277478.357.png 892277478.358.png 892277478.359.png 892277478.360.png 892277478.361.png 892277478.362.png 892277478.364.png 892277478.365.png 892277478.366.png 892277478.367.png 892277478.368.png 892277478.369.png 892277478.370.png 892277478.371.png 892277478.372.png 892277478.373.png 892277478.375.png 892277478.376.png 892277478.377.png 892277478.378.png 892277478.379.png 892277478.380.png 892277478.381.png 892277478.382.png 892277478.383.png 892277478.384.png 892277478.386.png 892277478.387.png 892277478.388.png 892277478.389.png 892277478.390.png 892277478.391.png 892277478.392.png 892277478.393.png 892277478.394.png 892277478.395.png 892277478.397.png 892277478.398.png 892277478.399.png 892277478.400.png 892277478.401.png 892277478.402.png 892277478.403.png 892277478.404.png 892277478.405.png 892277478.406.png 892277478.408.png 892277478.409.png 892277478.410.png 892277478.411.png 892277478.412.png 892277478.413.png 892277478.414.png 892277478.415.png 892277478.416.png 892277478.417.png 892277478.419.png 892277478.420.png 892277478.421.png 892277478.422.png 892277478.423.png 892277478.424.png 892277478.425.png 892277478.426.png 892277478.427.png 892277478.428.png 892277478.430.png 892277478.431.png 892277478.432.png 892277478.433.png 892277478.434.png 892277478.435.png 892277478.436.png 892277478.437.png 892277478.438.png 892277478.439.png 892277478.441.png 892277478.442.png 892277478.443.png 892277478.444.png 892277478.445.png 892277478.446.png 892277478.447.png 892277478.448.png 892277478.449.png 892277478.450.png 892277478.452.png 892277478.453.png 892277478.454.png 892277478.455.png 892277478.456.png 892277478.457.png 892277478.458.png 892277478.459.png 892277478.460.png 892277478.461.png 892277478.463.png 892277478.464.png 892277478.465.png 892277478.466.png 892277478.467.png 892277478.468.png 892277478.469.png 892277478.470.png 892277478.471.png 892277478.472.png 892277478.474.png 892277478.475.png 892277478.476.png 892277478.477.png 892277478.478.png 892277478.479.png 892277478.480.png 892277478.481.png 892277478.482.png 892277478.483.png 892277478.485.png 892277478.486.png 892277478.487.png 892277478.488.png 892277478.489.png 892277478.490.png 892277478.491.png 892277478.492.png 892277478.493.png 892277478.494.png 892277478.496.png 892277478.497.png 892277478.498.png 892277478.499.png 892277478.500.png 892277478.501.png 892277478.502.png 892277478.503.png 892277478.504.png 892277478.505.png 892277478.507.png 892277478.508.png 892277478.509.png 892277478.510.png 892277478.511.png 892277478.512.png 892277478.513.png 892277478.514.png 892277478.515.png 892277478.516.png 892277478.518.png 892277478.519.png 892277478.520.png 892277478.521.png 892277478.522.png 892277478.523.png 892277478.524.png 892277478.525.png 892277478.526.png 892277478.527.png 892277478.529.png 892277478.530.png 892277478.531.png 892277478.532.png 892277478.533.png 892277478.534.png 892277478.535.png 892277478.536.png 892277478.537.png 892277478.538.png 892277478.540.png 892277478.541.png 892277478.542.png 892277478.543.png 892277478.544.png 892277478.545.png 892277478.546.png 892277478.547.png 892277478.548.png 892277478.549.png 892277478.552.png 892277478.553.png 892277478.554.png 892277478.555.png 892277478.556.png 892277478.557.png 892277478.558.png 892277478.559.png 892277478.560.png 892277478.561.png 892277478.563.png 892277478.564.png 892277478.565.png 892277478.566.png 892277478.567.png 892277478.568.png 892277478.569.png 892277478.570.png 892277478.571.png 892277478.572.png 892277478.574.png 892277478.575.png 892277478.576.png 892277478.577.png 892277478.578.png 892277478.579.png 892277478.580.png 892277478.581.png 892277478.582.png 892277478.583.png 892277478.585.png 892277478.586.png 892277478.587.png 892277478.588.png 892277478.589.png 892277478.590.png 892277478.591.png 892277478.592.png 892277478.593.png 892277478.594.png 892277478.596.png 892277478.597.png 892277478.598.png 892277478.599.png 892277478.600.png 892277478.601.png 892277478.602.png 892277478.603.png 892277478.604.png 892277478.605.png 892277478.607.png 892277478.608.png 892277478.609.png 892277478.610.png 892277478.611.png 892277478.612.png 892277478.613.png 892277478.614.png 892277478.615.png 892277478.616.png 892277478.618.png 892277478.619.png 892277478.620.png 892277478.621.png 892277478.622.png 892277478.623.png 892277478.624.png 892277478.625.png 892277478.626.png 892277478.627.png 892277478.629.png 892277478.630.png 892277478.631.png 892277478.632.png 892277478.633.png 892277478.634.png 892277478.635.png 892277478.636.png 892277478.637.png 892277478.638.png 892277478.640.png 892277478.641.png 892277478.642.png 892277478.643.png 892277478.644.png 892277478.645.png 892277478.646.png 892277478.647.png 892277478.648.png 892277478.649.png 892277478.651.png 892277478.652.png 892277478.653.png 892277478.654.png 892277478.655.png 892277478.656.png 892277478.657.png 892277478.658.png 892277478.659.png 892277478.660.png 892277478.663.png 892277478.664.png 892277478.665.png 892277478.666.png 892277478.667.png 892277478.668.png 892277478.669.png 892277478.670.png 892277478.671.png 892277478.672.png 892277478.674.png 892277478.675.png 892277478.676.png 892277478.677.png 892277478.678.png 892277478.679.png 892277478.680.png 892277478.681.png 892277478.682.png 892277478.683.png 892277478.685.png 892277478.686.png 892277478.687.png 892277478.688.png 892277478.689.png 892277478.690.png 892277478.691.png 892277478.692.png 892277478.693.png 892277478.694.png 892277478.696.png 892277478.697.png 892277478.698.png 892277478.699.png 892277478.700.png 892277478.701.png 892277478.702.png 892277478.703.png 892277478.704.png 892277478.705.png 892277478.707.png 892277478.708.png 892277478.709.png 892277478.710.png 892277478.711.png 892277478.712.png 892277478.713.png 892277478.714.png 892277478.715.png 892277478.716.png 892277478.718.png 892277478.719.png 892277478.720.png 892277478.721.png 892277478.722.png 892277478.723.png 892277478.724.png 892277478.725.png 892277478.726.png 892277478.727.png 892277478.729.png 892277478.730.png 892277478.731.png 892277478.732.png 892277478.733.png 892277478.734.png 892277478.735.png 892277478.736.png 892277478.737.png 892277478.738.png 892277478.740.png 892277478.741.png 892277478.742.png 892277478.743.png 892277478.744.png 892277478.745.png 892277478.746.png 892277478.747.png 892277478.748.png 892277478.749.png 892277478.751.png 892277478.752.png 892277478.753.png 892277478.754.png 892277478.755.png 892277478.756.png 892277478.757.png 892277478.758.png 892277478.759.png 892277478.760.png 892277478.762.png 892277478.763.png 892277478.764.png 892277478.765.png 892277478.766.png 892277478.767.png 892277478.768.png 892277478.769.png 892277478.770.png 892277478.771.png 892277478.774.png 892277478.775.png 892277478.776.png 892277478.777.png 892277478.778.png 892277478.779.png 892277478.780.png 892277478.781.png 892277478.782.png 892277478.783.png 892277478.785.png 892277478.786.png 892277478.787.png 892277478.788.png 892277478.789.png 892277478.790.png 892277478.791.png 892277478.792.png 892277478.793.png 892277478.794.png 892277478.796.png 892277478.797.png 892277478.798.png 892277478.799.png 892277478.800.png 892277478.801.png 892277478.802.png 892277478.803.png 892277478.804.png 892277478.805.png 892277478.807.png 892277478.808.png 892277478.809.png 892277478.810.png 892277478.811.png 892277478.812.png 892277478.813.png 892277478.814.png 892277478.815.png 892277478.816.png 892277478.818.png 892277478.819.png 892277478.820.png 892277478.821.png 892277478.822.png 892277478.823.png 892277478.824.png 892277478.825.png 892277478.826.png 892277478.827.png 892277478.829.png 892277478.830.png 892277478.831.png 892277478.832.png 892277478.833.png 892277478.834.png 892277478.835.png 892277478.836.png 892277478.837.png 892277478.838.png 892277478.840.png 892277478.841.png 892277478.842.png 892277478.843.png 892277478.844.png 892277478.845.png 892277478.846.png 892277478.847.png 892277478.848.png 892277478.849.png 892277478.851.png 892277478.852.png 892277478.853.png 892277478.854.png 892277478.855.png 892277478.856.png 892277478.857.png 892277478.858.png 892277478.859.png 892277478.860.png 892277478.862.png 892277478.863.png 892277478.864.png 892277478.865.png 892277478.866.png 892277478.867.png 892277478.868.png 892277478.869.png 892277478.870.png 892277478.871.png 892277478.873.png 892277478.874.png 892277478.875.png 892277478.876.png 892277478.877.png 892277478.878.png 892277478.879.png 892277478.880.png 892277478.881.png 892277478.882.png 892277478.885.png 892277478.886.png 892277478.887.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin