zroznicowanie rasowe.txt

(1 KB) Pobierz
Temat: Zr�nicowanie rasowe swiata.


Kryteria zr�nicowania ludno�ci �wiata: 
- j�zykowe 
- rasowe 
- wyznaniowe 

ZRӯNICOWANIE RASOWE NA �WIECIE. 

Rozr�niamy, na podstawie cech fizycznych (proporcje cia�a, kszta�t czaszki, twarzy, nosa, kolor i barwa oczu, intensywno�� i rodzaj ow�osienia) trzy podstawowe rasy: 
- bia�� � europidalna 
- czarn� � negroidalna 
- ��ta � mongoloidalna 

Istnieje r�wnie� inny podzia� na osiem ras: 
- europejska ( 50%)� najja�niejsza sk�ra, silny zarost i ow�osienie u m�czyzn, du�y odsetek blondyn�w, oczy migda�okszta�tne � Europa, Azja po�-zach, Australia, Ameryki, Afryka p�nocna 
- mongoloidalna (40%) � ��ta sk�ra, p�aska twarz, w�osy czarne, grube i proste, fa�da mongolska, kt�ra powoduje sko�ne oczy � Azja �rodkowa, po�-wsch i wsch., Indonezja, Grenlandia, Madagaskar 
- afryka�ska (10%) � ciemna, czarna sk�ra, we�niste w�osy, s�aby zarost i ow�osienie, szeroki, sp�aszczony nos, grube wargi, ciemne oczy - Afryka na po�udnie od Sahary, Ameryki 
- indyjska � Indie 
- australijska � Aborygeni 
- ameryka�ska 
- melanezyjska � wyspy Melanezji i Nowej Gwinei 
- polinezyjska � Polinezja 

Metysa� � mieszanie ras. W jego wyniku powstali mulaci ( bia�y+czarny), zambosi ( czarny+��ty), metysi (bia�y+Indianin). 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin