Test - skala i plan.odt

(15 KB) Pobierz

 


Test - skala i plan

Wynik

Czas rozwiązywania testu: 1 min. 37 s.
Poprawnych odpowiedzi: 0
Procent poprawnych odpowiedzi: 0 %

Ocena: niedostateczny

Twój test

 

Zadanie 1/20.

Odległość między dwoma miastami jest równa 35 km. Jaka jest odległość między tymi miastami na mapie w skali 1:1000000.

A) 35 cm
B) 10 cm
C) 3,5 cm
D) 7 cm

Odpowiedź poprawna: C
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 2/20.

Na mapie odległość ze szkoły do domu wynosi 6 cm. W jakiej skali sporządzono mapę, jeżeli w rzeczywistości odległość wynosi 1200 m?

A) 1:20000
B) 1:60000
C) 1:200
D) 1:2000

Odpowiedź poprawna: A
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 3/20.

Prostokątna działka na planie w skali 1:2000 ma wymiary 2 cm i 3 cm. Ile arów ma działka w rzeczywistości?

A) 6
B) 12
C) 24
D) 30

Odpowiedź poprawna: C
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 4/20.

Plan sporządzono w skali 1:5000. 1 cm na mapie, ile to metrów w terenie?

A) 50 m
B) 100 m
C) 500 m
D) 200 m

Odpowiedź poprawna: A
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 5/20.

Mapę Polski wykonano w skali 1:10000000. Ilu kilometrom odpowiada 1 cm na mapie?

A) 10
B) 100
C) 1000
D) 10000

Odpowiedź poprawna: B
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 6/20.

1 cm na mapie odpowiada 15 km w rzeczywistości. W jakiej skali sporządzono mapę?

A) 1:1500
B) 1:300000
C) 1:1500000
D) 1:15000

Odpowiedź poprawna: C
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 7/20.

Plan sporządzono w skali 1:2500. 1 cm na mapie, ile to metrów w terenie?

A) 25 m
B) 50 m
C) 2,5 m
D) 12,5 m

Odpowiedź poprawna: A
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 8/20.

Prostokątna działka na planie w skali 1:5000 ma wymiary 3 cm i 4 cm. Ile hektarów ma działka w rzeczywistości?

A) 4 ha
B) 3 ha
C) 5 ha
D) 6 ha

Odpowiedź poprawna: B
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 9/20.

Bok kwadratu narysowanego w skali 1:8 ma długość 3 cm. Ile wynosi obwód tego kwadratu w skali 1:1?

A) 48 cm
B) 96 cm
C) 24 cm
D) 8 cm

Odpowiedź poprawna: B
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 10/20.

Bok kwadratu ma długość 1 m. Na rysunku długość boku wynosi 10 cm. W jakiej skali wykonany jest rysunek?

A) 1 : 100
B) 1 : 5
C) 1 : 20
D) 1 : 10

Odpowiedź poprawna: D
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 11/20.

Z młyna do piekarni jest 150 m. Ile to centymetrów na planie w skali 1 : 5000?

A) 3
B) 2
C) 6
D) 7,5

Odpowiedź poprawna: A
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 12/20.

Plan sporządzono w skali 1:300. 1 cm na mapie, ile to metrów w terenie?

A) 1,5 m
B) 6 m
C) 3 m
D) 4,5 m

Odpowiedź poprawna: C
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 13/20.

W pokoju podłoga ma kształt prostokąta. Na planie w skali 1:50 jej wymiary wynoszą 12 cm i 8 cm. Ile m2 ma podłoga w rzeczywistości?

A) 18 m2
B) 96 m2
C) 60 m2
D) 24 m2

Odpowiedź poprawna: D
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 14/20.

Rzeczywista długość boiska jest równa 75 m. Jaką długość będzie miało to boisko na planie wykonanym w skali 1:3000?

A) 7,5 cm
B) 2,5 cm
C) 3 cm
D) 1,5 cm

Odpowiedź poprawna: B
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 15/20.

Odległość między dwoma miastami jest równa 35 km. Jaka jest odległość między tymi miastami na mapie w skali 1:1000000.

A) 35 cm
B) 10 cm
C) 3,5 cm
D) 7 cm

Odpowiedź poprawna: C
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 16/20.

Na mapie odległość ze szkoły do domu wynosi 6 cm. W jakiej skali sporządzono mapę, jeżeli w rzeczywistości odległość wynosi 1200 m?

A) 1:20000
B) 1:60000
C) 1:200
D) 1:2000

Odpowiedź poprawna: A
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 17/20.

Odległość między miastami w rzeczywistości wynosi 100 km, a na mapie 5 cm. W jakiej skali sporządzono mapę?

A) 1:2000
B) 1:2000000
C) 1:50000
D) 1:500000

Odpowiedź poprawna: B
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 18/20.

Mieszkanie w rzeczywistości ma powierzchnię 64 m2, a na planie 64 cm2. W jakiej skali sporządzono plan?

A) 1:200
B) 1:640
C) 1:50
D) 1:100

Odpowiedź poprawna: D
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 19/20.

Mapę Polski wykonano w skali 1:10000000. Ilu kilometrom odpowiada 1 cm na mapie?

A) 10
B) 100
C) 1000
D) 10000

Odpowiedź poprawna: B
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 20/20.

8 cm ma mapie odpowiada 40 km. W jakiej skali sporządzono mapę?

A) 1:40000
B) 1:500
C) 1:32000
D) 1:500000

Odpowiedź poprawna: D
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi


 

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin