Iron Angels 3 napisy pl.txt

(22 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako´┐Ż´┐Ż napis´┐Żw.|Napisy zosta´┐Ży specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:01:33:Witamy
00:01:36:Witam komisarzu Yuen w Tajlandi
00:01:51:Przedstawiam panu mojego asystenta,|majora Chinga
00:01:54:Mi´┐Żo mi
00:01:55:Sekretarz Departamentu Obrony
00:01:57:Witam, komisarzu Yuen
00:01:59:To nasz....
00:02:02:O co chodzi?
00:02:04:Pomocy!
00:02:05:Ochrania´┐Ż komisarza!
00:02:14:Nie strzela´┐Ż!
00:02:18:Pu´┐Ż´┐Ż mnie!
00:02:29:Iron Angels 3
00:02:36:Najwa´┐Żniejsz´┐Ż informacj´┐Ż jest to, ´┐Że...
00:02:41:nie ´┐Żyje dw´┐Żch zab´┐Żjc´┐Żw i wietnamski komisarz
00:02:44:Gdyby´┐Żmy tylko rozpocz´┐Żli drugi etap...
00:02:48:Bardzo dobrze!
00:02:52:Spisa´┐Że´┐Ż si´┐Ż
00:02:57:Musz´┐Ż to przyzna´┐Ż, naprawd´┐Ż...
00:05:15:Dzie´┐Ż dobry|Witam, w czym mog´┐Ż panu pom´┐Żc?
00:05:21:Pan Fong? Mi´┐Żo mi
00:05:24:Pan Harrison czeka, jest na spotkaniu
00:05:26:Je´┐Żli pan chce, mo´┐Że pan wej´┐Ż´┐Ż|Dzi´┐Żkuj´┐Ż
00:05:28:Prosz´┐Ż chwil´┐Ż zaczeka´┐Ż
00:05:30:To dla pana|Je´┐Żli pan chce, mo´┐Że to pan za´┐Żo´┐Ży´┐Ż
00:05:33:Ale moim obowi´┐Żzkiem jest to panu da´┐Ż
00:05:35:Rozumiem
00:05:37:Ca´┐Ży czas prosto i na ko´┐Żcu w prawo|Dzi´┐Żkuj´┐Ż
00:05:42:Dzi´┐Żki
00:05:55:Przepraszam, gdzie jest sala konferencyjna?
00:05:57:Zaraz za mn´┐Ż|Dzi´┐Żkuj´┐Ż
00:06:12:Dick Harrison, dyrektor banku azjatyckiego
00:06:15:Zapewne pan Alex Fong?|Zgadza si´┐Ż
00:06:17:Jest pan Angel 12? (Dwunasty Anio´┐Ż)
00:06:20:To Mark
00:06:21:Witam
00:06:23:W firmie nazywamy go Komputerem
00:06:26:Komputerem? A to ciekawe
00:06:28:Prosz´┐Ż wej´┐Ż´┐Ż
00:06:30:Chce pan co´┐Ż do picia?|Tak, poprosz´┐Ż
00:06:34:Na co ma pan ochot´┐Ż?
00:06:37:Whiskey|Dobrze
00:06:47:Dzi´┐Żkuj´┐Ż
00:06:48:Usi´┐Żd´┐Żmy
00:06:59:Stoimy przed powa´┐Żnym problemem
00:07:03:Dlatego potrzebujemy pa´┐Żskiej pomocy
00:07:07:Mo´┐Żesz zacz´┐Ż´┐Ż Mark
00:07:10:Alex, od kiedy istniej´┐Ż bomby
00:07:14:Tajlandia jest w posiadaniu 5 Smok´┐Żw
00:07:18:Wiem o tym
00:07:20:Zatrudnili oni grup´┐Ż mi´┐Żdzynarodowych in´┐Żynier´┐Żw|w celu skontruowania bomby w Tajlandi
00:07:26:Zgodnie z naszymi informacjami
00:07:29:Nale´┐Ży powa´┐Żnie potraktowa´┐Ż tych terroryst´┐Żw
00:07:33:A raczej, band´┐Ż desperat´┐Żw
00:07:37:Wietnamski komisarz przylecia´┐Ż do Tajlandi
00:07:41:lecz niestety by´┐Ż zamach na jego ´┐Życie|Zgin´┐Ż´┐Ż od bomby
00:07:45:Straszna ´┐Żmier´┐Ż
00:07:47:Oni s´┐Ż do wszystkiego zdolni
00:07:50:Mog´┐Ż j´┐Ż odpali´┐Ż w ka´┐Żdej chwili
00:07:52:Doprowadzaj´┐Żc do powa´┐Żnych zniszcze´┐Ż
00:07:54:W celu ich pokonania, musimy wsp´┐Żpracowa´┐Ż
00:07:58:Dowiedzieli´┐Żmy si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż, ´┐Że zatrudnili|dw´┐Żch zab´┐Żjc´┐Żw, z USA i Japoni
00:08:04:Maj´┐Ż wi´┐Żc w planie nie tylko bomb´┐Ż
00:08:09:Jeste´┐Żmy w posiadaniu wa´┐Żnych informacji,|prosto z Japoni
00:08:12:Ale niestety problem le´┐Ży po stronie|USA, kt´┐Żre nie godzi si´┐Ż na wsp´┐Żprac´┐Ż
00:08:18:Wynajeli´┐Żmy ju´┐Ż do tej sprawy, kilkoro ludzi
00:08:21:Ale i tak potrzebujemy ciebie, Alex
00:08:25:Mam nadziej´┐Ż, ´┐Że si´┐Ż zdecydujesz|Chwila
00:08:27:Jestem tu na polecenie szefa i|mia´┐Żem si´┐Ż tylko dowiedzie´┐Ż jak wygl´┐Żda sytuacja
00:08:30:Chyba nic panu nie obiecywa´┐Ż, prawda?
00:08:33:Ale pana ludzi ju´┐Ż pracuj´┐Ż nad t´┐Ż spraw´┐Ż
00:08:37:Czy szef nic panu nie powiedzia´┐Ż?
00:09:09:Nic ci nie jest?
00:09:11:Przepraszam
00:09:14:Przepraszam
00:09:16:Przepraszam
00:09:27:Prosz´┐Ż zaczeka´┐Ż!
00:09:33:Bardzo przepraszam
00:09:36:Nic nie szkodzi
00:09:40:Zaprowadz´┐Ż pani´┐Ż
00:09:50:Bardzo prosz´┐Ż
00:09:53:Dzi´┐Żkuj´┐Ż
00:10:05:M´┐Żg´┐Żby mi pan wskaza´┐Ż m´┐Żj przedzia´┐Ż?
00:10:22:To pani?!
00:10:30:Jedzie pani sama?
00:10:35:Ale upa´┐Ż
00:11:08:Na co si´┐Ż gapisz?
00:11:12:Kurcz´┐Ż, wsz´┐Żdzie musz´┐Ż trafi´┐Ż na palanta
00:11:26:Co si´┐Ż pani sta´┐Żo?
00:11:29:To ja powinnam spyta´┐Ż o to pana
00:11:33:Ale ja mam r´┐Żczki tutaj. O co chodzi?
00:11:37:Ja nic nie zrobi´┐Żem. Czemu pani krzyczy?
00:11:41:On... Pomocy! Pomocy!
00:11:48:Gwa´┐Żc´┐Ż!
00:11:51:Co to za krzyki? O co chodzi?
00:11:54:On... on....
00:11:56:Prosz´┐Ż pani, prosz´┐Ż wreszcie powiedzie´┐Ż
00:11:58:Spokojnie... ju´┐Ż sobie id´┐Ż
00:12:02:Prosz´┐Ż mi znale´┐Ż´┐Ż gdzie´┐Ż indziej miejsce
00:12:07:Poprosz´┐Ż o bilet
00:12:12:Prosz´┐Ż za mn´┐Ż
00:12:19:Co za wariatka
00:12:22:Prosz´┐Ż
00:12:27:Cholerny zboczeniec
00:12:38:Pani jest st´┐Żd?
00:12:42:To mo´┐Że z Hong Kongu?
00:12:47:Prosz´┐Ż spr´┐Żbowa´┐Ż|Prawdziwa pychota
00:13:04:Gdzie pani kupi´┐Ża ten pier´┐Żcionek? Bardzo ´┐Żadny
00:13:09:Ten te´┐Ż jest uroczy. Gdzie go pani kupi´┐Ża?
00:13:14:Pani jest st´┐Żd?
00:13:15:A tak wygl´┐Żdam?
00:13:17:Po´┐Życzy pani?
00:13:22:Przecie´┐Ż go pani nie zjem?
00:13:27:To nie jest m´┐Żj szcz´┐Żliwy dzie´┐Ż. Najpierw jaki´┐Ż palant
00:13:31:teraz jaka´┐Ż wredna baba
00:13:34:Co za koszmar
00:15:25:Yoko!
00:15:32:Witaj
00:15:40:Prosz´┐Ż za mn´┐Ż
00:16:08:Prosz´┐Ż
00:16:39:Tu wysiadamy
00:16:49:Prosz´┐Ż za mn´┐Ż
00:16:58:Zapraszam
00:17:09:Rozbierz si´┐Ż, a ubranie wyrzu´┐Ż na zewn´┐Żtrz
00:17:11:O co tutaj chodzi?
00:17:13:Przykro mi, takie dosta´┐Żam rozkazy
00:17:49:Prosz´┐Ż si´┐Ż po´┐Żpieszy´┐Ż
00:17:51:Prosz´┐Ż wszystko wyrzuci´┐Ż na zewn´┐Żtrz
00:18:24:W ´┐Żrodku znajdzie pani nowe ubranie
00:18:26:Prosz´┐Ż je za´┐Żo´┐Ży´┐Ż i wyj´┐Ż´┐Ż
00:18:35:Od´┐Żu´┐Ż bro´┐Ż
00:18:38:Wsiadaj
00:21:09:Ty jeste´┐Ż Yoko?
00:21:11:Tak
00:21:13:Napewno?
00:21:33:Tylko si´┐Ż nie ruszaj
00:22:43:Brawo! Nie potrzebowa´┐Ża´┐Ż do tego ´┐Żadnej broni
00:22:52:S´┐Żuchajcie mnie uwa´┐Żnie
00:22:55:Przedstawiam Yoko z Japoni
00:22:57:Od dzi´┐Ż, to ona b´┐Żdzie wami dowodzi´┐Ż
00:23:00:Gdy mnie nie b´┐Żdzie, to ona jest tu szefem
00:23:04:Nie b´┐Żdzie tolerowa´┐Ż niesubordynacji
00:23:11:Zrozumiano?
00:23:12:Tak jest!
00:24:04:Zachowuj si´┐Ż dobrze, Sissy. Kocham ci´┐Ż
00:24:12:Id´┐Ż si´┐Ż pobawi´┐Ż
00:24:53:Jakim cudem jeste´┐Ż zawsze przede mn´┐Ż?
00:24:57:Dlaczego nie mo´┐Żesz by´┐Ż koleg´┐Ż i mi raz ust´┐Żpi´┐Ż
00:24:59:Taki ju´┐Ż jestem, nie lubi´┐Ż si´┐Ż spu´┐Żnia´┐Ż
00:25:03:Musisz sie do tego przyzwyczai´┐Ż, ma´┐Ży
00:25:09:A gdzie jest reszta?
00:25:10:Jest nas wi´┐Żcej ni´┐Ż ci si´┐Ż wydaje, co nie Mark?
00:25:16:Poznaj Marka, ale mo´┐Żesz do niego m´┐Żwi´┐Ż Komputer
00:25:19:Mi´┐Żo mi
00:25:23:Jest kto´┐Ż jeszcze
00:25:33:To Katrina, jest Angel 21
00:25:40:A to Mark
00:25:41:Mi´┐Żo mi
00:25:43:Dalej, wsiadajcie
00:25:44:Dobrze
00:25:48:Mam znacznie mniejszy numer od twojego
00:25:51:Ale to nie znaczy, ´┐Że mo´┐Żesz mnie miesza´┐Ż z b´┐Żotem
00:25:58:Jeste´┐Ż pewna, ´┐Że Moon zaj´┐Ża si´┐Ż to lask´┐Ż z poci´┐Żgu?
00:26:01:Tak, zawie´┐Żli j´┐Ż do ich kwatery
00:26:03:´┐Żledzi´┐Żam jej sygna´┐Ż
00:26:05:Ale urwa´┐Ż si´┐Ż w opuszczonej chatce
00:26:07:Znalaz´┐Żam tylko ubranie Moon
00:26:10:To troch´┐Ż perwesyjne, nie uwa´┐Żasz?
00:26:12:Najwidoczniej musieli j´┐Ż zmusi´┐Ż do rozebrania si´┐Ż
00:26:17:P´┐Żniej przewie´┐Żli j´┐Ż do kontenera
00:26:20:A ci´┐Żar´┐Żwka zabra´┐Ża j´┐Ż do ich kwatery|Nie jeste´┐Żmy w stanie jej namierzy´┐Ż
00:26:24:M´┐Żwi z sensem
00:26:26:Jeste´┐Ż pewien?|Ma racj´┐Ż
00:26:29:To dlatego ma ksyw´┐Ż Komputer
00:26:31:Ruszajmy
00:26:48:To bardzo mocna trucizna
00:26:53:Pochodzi od bardzo jadowitej ro´┐Żliny
00:26:55:Jest kilkukrotnie zab´┐Żjcza od cyjanku|Ro´┐Żlina, z kt´┐Żrej j´┐Ż pozyskano wyst´┐Żpuje Libij
00:26:59:Libja?
00:27:02:Caddafy?
00:27:03:To on tym wszystkim dowodzi
00:27:06:Przygotuj slajdy do tej sprawy
00:27:09:Dobrze
00:27:17:Katrina, zr´┐Żb zbli´┐Żenie jego z´┐Żotego z´┐Żba
00:27:21:Pewnie w nim, znajduje si´┐Ż trucizna
00:27:26:To chodz´┐Żcy kamikadze!
00:27:29:Dok´┐Żadnie tak
00:27:34:Musimy si´┐Ż skontaktowa´┐Ż z Amerykanami
00:27:36:Najwi´┐Żcej pomocy uzyskamy od CIA
00:27:39:Mam nadziej´┐Ż, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż w stanie roszyfrowa´┐Ż ich kody
00:27:42:Powinno si´┐Ż uda´┐Ż|Dobrze
00:28:07:Sk´┐Żd jeste´┐Żcie zdrajcy?
00:28:09:Nie jeste´┐Żmy zdrajcami
00:28:11:To czemu ci´┐Żgle si´┐Ż wymykacie?
00:28:13:Nikt nie ma prawa opuszcza´┐Ż tego miejsca
00:28:24:Je´┐Żli j´┐Ż pokonacie...
00:28:31:oszcz´┐Żdz´┐Ż was
00:28:35:Ale walka z ni´┐Ż, to dla nas wyrok
00:28:44:Mo´┐Żecie ich u´┐Ży´┐Ż w walce
00:28:47:Je´┐Żli zacznie krwawi´┐Ż, to wygracie
00:28:53:Ale je´┐Żli nie zaczniecie z ni´┐Ż walczy´┐Ż,|to marnie zginiecie
00:29:01:Dobrze
00:30:25:To zwykli zdrajcy, nigdy ich nie oszcz´┐Żdzaj
00:30:42:Chcia´┐Żabym pozna´┐Ż twoj´┐Ż technik´┐Ż|pos´┐Żugiwania si´┐Ż szczyletem
00:30:51:S´┐Żdz´┐Ż, ´┐Że teraz wiemy znacznie wi´┐Żcej ni´┐Ż dotchczas|Dzi´┐Żkuj´┐Ż za cenne informacje
00:30:57:Dzi´┐Żkuj´┐Ż|Do zobaczenia
00:30:59:Do widzenia
00:31:04:Wygl´┐Żda na to, ´┐Że Wietnamska Ambasada ufa tobie|Tylko by spr´┐Żbowali nie zaufa´┐Ż
00:31:07:My´┐Żlisz, ´┐Że si´┐Ż nie przestraszy´┐Ż
00:31:09:A co si´┐Ż sta´┐Żo ostatnim razem na lotnisku?
00:31:11:My´┐Żlisz, ´┐Że ten Komputer m´┐Żwi prawd´┐Ż?
00:31:14:Zostawmy szczeg´┐Ży CIA
00:31:17:Mo´┐Że i masz racj´┐Ż
00:31:19:Co nam z tego przyjdzie...
00:31:22:´┐Że b´┐Żdziemy mili dla Wietnamczyk´┐Żw?|Je´┐Żli terrory´┐Żci naprawd´┐Ż zaataukj´┐Ż
00:31:26:a oni z´┐Żapi´┐Ż kilku z nich
00:31:29:i je´┐Żli b´┐Żd´┐Ż tacy mili jak my
00:31:31:to oddadz´┐Ż nam ich
00:31:33:W ko´┐Żcu za to nam p´┐Żac´┐Ż
00:31:35:Naprawd´┐Ż?!
00:31:40:Na co si´┐Ż tak gapisz? Co zobaczy´┐Że´┐Ż?
00:31:44:Ta linia m´┐Żwi, ´┐Że napewno nam si´┐Ż uda
00:31:47:Ocknij si´┐Ż dzieciaku. Chod´┐Żmy
00:31:51:Ilu jest tam ludzi?
00:31:53:Ponad 40
00:31:54:To wszystko? Potrzebujemy znacznie wi´┐Żcej
00:31:57:Oni s´┐Ż znacznie lepsi ni´┐Ż ci si´┐Ż wydaje|Pami´┐Żtaj, ´┐Że to Amerykanie wyt´┐Żpili Wietnamczyk´┐Żw
00:32:01:B´┐Żdziemy tylko tak siedzie´┐Ż
00:32:03:i czeka´┐Ż na kolejne posuni´┐Żcie terrorsyt´┐Żw
00:32:06:Gdybym to ja by´┐Ż terroryst´┐Ż
00:32:09:Nie czeka´┐Żbym, tylko odrazu ich zaatakowa´┐Ż
00:32:11:Co´┐Ż mi si´┐Ż wydaje,|´┐Że ten amasador nic w tej sprawie nie zrobi
00:32:16:Wiele ju´┐Ż dowiod´┐Że´┐Ż, pracuj´┐Żc w naszej organizacji
00:32:28:Strasznie chce mi si´┐Ż pi´┐Ż
00:32:31:Zaczekaj
00:32:33:Co jest?
00:32:34:Pierwszy raz widz´┐Ż tu tyle stragan´┐Żw
00:32:37:Naprawd´┐Ż?
00:32:40:No to przyjrzyjmy si´┐Ż temu
00:32:48:Poprosz´┐Ż 2 cole|Dobrze
00:32:59:Prosz´┐Ż
00:33:00:Panienko, poprosz´┐Ż jednego ananasa
00:33:08:Nie chodzi´┐Żo mi o kawa´┐Żek
00:33:12:Chcia´┐Żbym dosta´┐Ż ca´┐Żego
00:33:15:Jeste´┐Ż pewien? Mo´┐Żesz nie zje´┐Ż´┐Ż ca´┐Żego
00:33:21:Co si´┐Ż tak o mnie martwisz
00:33:26:A co powiesz na ten?
00:33:30:Ten ananas nie jest jeszcze doj´┐Ża´┐Ży
00:33:34:Pozwoli pan, ´┐Że wybior´┐Ż za niego
00:33:35:Wydaje mi si´┐Ż, ´┐Że ten pierwszy by´┐Ż lepszy
00:33:43:Mo´┐Że by´┐Ż
00:33:51:A czemu jest przeci´┐Żty na p´┐Ż?
00:33:53:Uwa´┐Żaj
00:34:24:Czekaj no!
00:34:55:Czekaj!
00:35:01:Kto ci´┐Ż nas´┐Ża´┐Ż? Gadaj!
0...
Zg┼éo┼Ť je┼Ťli naruszono regulamin