SSP373_Gaz_ziemny_EcoFuel.pdf

(2026 KB) Pobierz
SSP373_D.fm
Szkolenia
techniczne
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 373
Napęd na gaz ziemny EcoFuel
w samochodach Touran i Caddy
Budowa i zasada działania
220976944.016.png 220976944.017.png
Dlaczego na gaz ziemny?
Jazda na gaz ziemny chroni środowisko naturalne.
Emisja monotlenku węgla i tlenku azotu zostaje
zmniejszona o ponad 50%. Ponadto podczas
spalania gazu ziemnego emisja tlenku węgla
zmniejsza się o 20 do 25% w porównaniu do
konwencjonalnych silników benzynowych.
Niniejszy Zeszyt do samodzielnego kształcenia
opisuje konstrukcję i działanie samochodów z
napędem na gaz ziemny. Napęd benzynowy w
samochodach z napędem na gaz ziemny różni się
tylko nieznaczenie od samochodów, które napędzane
są wyłącznie benzyną.
Z ekonomicznego punktu widzenia jazda
samochodem z napedem na gaz ziemny, przy stale
wzrastającej cenie benzyny i oleju napędowego,
stanowi poważną, stale narastającą alternatywę.
Podstawowe informacje na temat napędu na gaz ziemny można przeczytać w Zeszycie do
samodzielnego kształcenia nr 262 „Gaz ziemny - alternatywne paliwo do pojazdów samochodowych.“
S373_064
NOWOŚĆ
Uwaga
Wskazówka
Zeszyt do samodzielnego kształcenia przedstawia
budowę i zasadę działania nowego rozwiązania
technicznego!
Jego treść nie jest później aktualizowana.
Aktualne informacje na temat sprawdzania,
regulacji oraz wykonywania napraw należy czerpać
z odpowiedniej literatury serwisowej.
2
220976944.018.png 220976944.019.png 220976944.001.png 220976944.002.png 220976944.003.png
O czym będzie mowa:
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Stan samochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sieć stacji paliw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Podzespoły napędu na gaz ziemny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Touran EcoFuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Caddy EcoFuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Technologia silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Silnik 2,0 l - 80 kW na gaz ziemny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Układ zasilania gazem ziemnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Gaz ziemny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Instalacja gazu ziemnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Strona wysokiego ciśnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Od wysokiego ciśnienia do niskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Strona niskiego ciśnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Schemat układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Sterowanie silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Sterownik silnika -J623- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Tablica przyrządów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Techniczna koncepcja bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Bezpieczeństwo instalacji gazu ziemnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Schemat działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Schemat działania w samochodzie Touran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Oznakowanie zbiornika gazu ziemnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Narzędzia specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Sprawdź swoją wiedzę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3
220976944.004.png 220976944.005.png 220976944.006.png 220976944.007.png
Wprowadzenie
Stan liczbowy samochodów
W Europie eksploatowanych jest już 0,5 miliona samochodów zasilanych gazem ziemnym.
Z tego ponad 430 000 samochdów na gaz ziemny przypada na teren Włoch.
Stan liczbowy samochodów w Europie
7. 0 0 0
900
600
39.100
300
7.900
S373_062
400
300
800
400
430.000
W następujących krajach Europy wprowadzono w 2006 roku na rynek modele Caddy i Touran EcoFuel:
- Belgia
-Dania
-Niemcy
-Etonia
- Finlandia
-Francja
-Grecja
-Włochy
-Łotwa
-Ltwa
-Luksemburg
-Holandia
-Auia
-Poska
- Portugalia
-Szwecja
-Słowacja
-Słowenia
-Hszpania
-Węgry
-Czechy
Bułgaria i Rumunia - w roku 2007.
4
220976944.008.png 220976944.009.png 220976944.010.png 220976944.011.png
Sieć stacji paliw
Sieć ta jest na terenie Europy bardzo znacznie zróżnicowana. W regionach Włoch, Szwajcarii i Niemiec zasilanie
samochodów z napędem na gaz ziemny nie stanowi problemu. Na terenie Niemiec istnieje już ponad 660 stacji
paliw oferujących gaz ziemny. Do końca 2007 roku będzie ich 1000. Kierowcy samochodów, którzy szukają stacji
paliw oferujących gaz ziemny mogą się orientować odpowiednio do mapy drogowej, a na przykład w Republice
Federalnej Niemiec korzystać z regionalnego serwisu SMS-owego, który informuje według miejsca postoju
kierowcy o najbliżej położonej stacji paliw oferującej gaz ziemny.
2
4
45
4
4
25/10*
16
2
30
8
>660
9/10*
4
1
3/7*
16
26/79*
S373_061
130
28/40*
4
5**
> 100
10*
600
3/7*
1
* niepubliczne stacje paliw
** tylko dla autobusów
Szczegółowe informacje oraz adresy stacji paliw oferujących gaz ziemny na terenie Republiki
Federalnej Niemiec można uzyskać miedzy innymi pod adresem www.erdgasfahrzeuge.de
i www.gibgas.de.
5
220976944.012.png 220976944.013.png 220976944.014.png 220976944.015.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin