SSP363_Naped_ze_skrzynka_rozdzielcza.pdf

(2459 KB) Pobierz
363I_DE.fm
Szkolenia techniczne
Audi Q7 – układ napędowy ze skrzynką rozdzielczą
0AQ
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 363
220976377.029.png 220976377.030.png 220976377.031.png 220976377.032.png 220976377.001.png 220976377.002.png 220976377.003.png 220976377.004.png 220976377.005.png 220976377.006.png 220976377.007.png 220976377.008.png 220976377.009.png 220976377.010.png 220976377.011.png 220976377.012.png 220976377.013.png 220976377.014.png 220976377.015.png 220976377.016.png 220976377.017.png 220976377.018.png 220976377.019.png
Audi Q7 – układ napędowy stworzony przez wynalazcę quattro ® .
Układ napędowy Audi Q7 zachwyca zarówno podczas szybkiej, dynamicznej jazdy po szosie, jak i wtedy, gdy
trzeba jechać drogą nieutwardzoną.
Stały napęd na 4 koła quattro® z niesymetrycznym rozdziałem momentu napędowego zapewnia doskonałą
trakcję i stabilność na zakrętach. Pozwala to na bardzo dynamiczną a równocześnie bezpieczną jazdę, szcze-
gólnie w warunkach szosowych.
Sercem układu napędowego jest nowo skonstruowana skrzynka rozdzielcza 0AQ.
Budowa i zasada działania skrzynki 0AQ jest głównym tematem tego zeszytu.
363_001
220976377.020.png
Spis treści
Wprowadzenie
Koncepcja układu napędowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Podzespoły układu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Najważniejsze informacje na temat skrzyń biegów
Sześciobiegowa skrzynia ręczna 08D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Sześciobiegowa skrzynia automatyczna 0AT / 09D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Zewnętrzny mechanizm zmiany biegów
Mechanizm zmiany biegów skrzyni automatycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Mechanizm zmiany biegów skrzyni ręcznej (patrz zeszyt nr 299) . . . . . . . . . . . . .
Skrzynka rozdzielcza 0AQ
Skrzynka rozdzielcza 0AQ – budowa i zasada działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Samoblokujący międzyosiowy mechanizm różnicowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Budowa i działanie podzespołów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Niesymetryczny podstawowy rozdział momentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Dynamiczny rozdział momentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Przekładnia łańcuchowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Smarowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Uszczelnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Serwis
Serwis, narzędzia specjalne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Warto wiedzieć
Wskazówki eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Zeszyt do samodzielnego kształcenia informuje o podstawach budowy i działania nowych modeli
samochodów, nowych podzespołów oraz nowych rozwiązaniach technicznych.
Odnośnik
Wskazówka
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nie jest instrukcją naprawy!
Podawane tutaj wartości mają jedynie pomóc w zrozumieniu treści i dotyczą
wersji programowych, aktualnych w chwili tworzenia zeszytu.
Obsługę techniczną oraz naprawy należy przeprowadzać wyłącznie na podstawie aktualnej literatury
serwisowej.
220976377.021.png
Wprowadzenie
Koncepcja układu
napędowego
przekładnia tylnej osi 0AB
363_002
Jako typowy SUV*, który musi doskonale radzić
sobie zarówno z dynamiczną jazdą szosową,
jak i jazdą terenową, Q7 ma oczywiście układ napę-
dowy typu quattro.
Skrzynia biegów, skrzynka rozdzielcza i przekładnia
przedniej osi są samodzielnymi podzespołami.
Mówimy tutaj o modułowej budowie układu napę-
dowego.
Koncepcja podwozia i rozmieszczenia podzespołów
układu napędowego pochodzi z VW Touarega.
Taka koncepcja pozwala zwiększać prześwit samo-
chodów przeznaczonych do jazdy w terenie.
Takie rozmieszczenie pozwala usytuować silnik bez-
pośrednio nad przednią osią. Dzięki temu skrzynia
biegów i skrzynka rozdzielcza znajdują się bliżej
środka nadwozia, co poprawia rozkład masy pomię-
dzy osiami i własności dynamiczne samochodu.
* SUV = sport-utility-vehicle
oznacza samochód, łączący
walory sportowe i użytkowe
4
220976377.022.png 220976377.023.png 220976377.024.png
Podstawowym celem konstruktorów Q7 było zapew-
nienie dobrych własności dynamicznych podczas
jazdy szosowej.
Zrezygnowano zatem z reduktora i mechanicznej
blokady mechanizmów różnicowych, wprowadzając
za to nową skrzynkę rozdzielczą i nowy samoblo-
kujący międzyosiowy mechanizm różnicowy.
Czysto mechanicznie, bez udziału układu EDS,
moment napędowy może być przekazany na tylną
oś maksymalnie w 85%, a na przednią maksymalnie
w 65%. Nowy międzyosiowy mechanizm różnicowy
zapewnia optymalne własności dynamiczne pod-
czas jazdy szosowej.
W razie poślizgu kół (tzn. gdy obracają się one
w miejscu) w terenie lub na lodzie włącza się układ
EDS, zapewniający napęd w prawie każdych warun-
kach jazdy.
Samoblokujący międzyosiowy mechanizm
różnicowy z dynamicznym rozdziałem momentu
napędowego jest już stosowany w Audi RS4 i S4.
skrzynka rozdzielcza 0AQ
skrzynia biegów
automatyczna lub
ręczna
przekładnia przedniej osi 0AA
363_003
5
220976377.025.png 220976377.026.png 220976377.027.png 220976377.028.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin