SSP342_Radia_2006.pdf

(8169 KB) Pobierz
s342_pl.fm
Szkolenia techniczne
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 342
Radia 2006
Budowa i zasada działania
174325391.082.png 174325391.093.png 174325391.104.png 174325391.115.png 174325391.001.png 174325391.012.png
 
174325391.033.png 174325391.039.png 174325391.040.png
 
174325391.041.png
 
174325391.042.png 174325391.043.png 174325391.044.png 174325391.045.png 174325391.046.png 174325391.047.png 174325391.048.png 174325391.049.png 174325391.050.png 174325391.051.png 174325391.052.png 174325391.053.png 174325391.054.png 174325391.055.png 174325391.056.png 174325391.057.png 174325391.058.png 174325391.059.png 174325391.060.png 174325391.061.png
Emisja fal radiowych służy nie tylko do celw roz-
rywkowych.
Szczeglnie w samochodach jest ona ważnym
źrdłem informacji, ktre obok muzyki rozrywkowej
i oglnych wiadomości, dostarcza także ważnych
informacji dotyczących ruchu drogowego.
Aby sprostać wymaganiom obecnym
i w przyszłości, stale potrzebne są nowości
w zakresie odbiorczych urządzeń radiowych.
Niniejszy Zeszyt do samodzielnego kształcenia
został opracowany przy przyjaznym wsparciu firmy
Blaupunkt GmbH w Hildesheim. Stanowi on pomoc
i uzupełnienie do Zeszytu do samodzielnego
kształcenia nr 147, w celu lepszego zrozumienia
techniki audio zastosowanej w samochodach
Volkswagen.
S342_055
NOWOŚĆ
Uwaga
Wskazwka
Zeszyt do samodzielnego kształcenia
przedstawia budowę i zasadę działania
nowych rozwiązań technicznych.
Jego treść nie jest pźniej aktualizowana.
Aktualne informacje na temat sprawdzania,
regulacji i napraw należy czerpać z odpowiedniej
literatury serwisowej!
2
174325391.062.png
O czym będzie mowa:
Podstawy techniczne
Odbir radiowy w zakresie FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Właściwości anten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Płyta audio CD (Audio Compact Disk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Zasady korzystania i pielęgnacji płyt CD i CD-ROM . . . . . . . . . . . . . . .14
System Moving Picture Experts Group (MPEG) MP3 . . . . . . . . . . . . .15
System Digital Audio Broadcasting (DAB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Odbiorniki radiowe
Radio R 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Radio RCD 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Radio RCD 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Radio RCD 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Systemy dźwiękowe
Analogowy 8-kanałowy wzmacniacz dźwięku . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Cyfrowy 10-kanałowy wzmacniacz dźwięku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Cyfrowy 12-kanałowy wzmacniacz dźwięku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
System 10-kanałowy high-end DYNAUDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Cyfrowy procesor dźwięku (DSP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Miejsca zamontowania głośnikw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Systemy anten
Systemy anten w samochodzie Golf / Golf Plus . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Systemy anten w samochodzie Passat 2006 i Jetta 2006 . . . . . . . . . .51
Systemy anten zamontowywanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Objaśnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Sprawdzamy swoją wiedzę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3
174325391.063.png 174325391.064.png 174325391.065.png 174325391.066.png 174325391.067.png 174325391.068.png
 
Podstawy techniczne
Odbir radiowy w zakresie FM
Fale FM (modulowane częstotliwościowo) rozchodzą się po liniach prostych. Nie odbijają się one od warstw
atmosfery ziemskiej i dlatego nie dostosowują się do krzywizny powierzchni ziemskiej.
Najlepszy odbir następuje zawsze, gdy antena
nadawcza może bezpośrednio áwidziećÐ antenę
samochodu.
Po stronie nadajnika o poziomej lub pionowej pola-
ryzacji (jest to specyficznie dla danego kraju) odbite
sygnały FM mogą być odbierane najlepiej za
pomocą anteny, ktra jest zamontowana w jednej
pozycji osiągalnej ze wszystkich stron.
(sygnały wtedy áwidząÐ maksymalną długość
anteny)
S342_001
Wada:
Zasięg odbioru jest mniejszy niż przy
sygnałach AM (fale średnie MW, fale
długie LW).
Jeżeli podczas jazdy zostanie utracony zakres
wieży nadajnika (zauważa się to często po spa-
dającej jakości dźwięku lub po zakłceniach
dźwięku), należy nastawić nową stację lub inną
częstotliwość.
W przypadku radia samochodowego z funkcją RDS
(Radio Data System) poszukiwana jest automa-
tycznie częstotliwość alternatywna.
S342_004
Fale średnie nie mogą przenikać przez pagrki,
zabudowania i podobne przeszkody, bez utrudnie-
nia w ich działaniu. Jeżeli samochd znajduje się w
takim obszarze, możliwa jest jedynie gorsza jakość
odbiru lub brak odbioru. Występuje to szczeglnie
podczas jazdy przez gry lub tereny zabudowane.
Zasięg jest zależny od mocy nadawania i odległo-
ści anteny nadawczej od ziemi, z tego powodu
anteny nadawcze znajdują się przeważnie na
wieżach, na wysokich budynkach lub na wzg-
rzach.
S342_002
4
174325391.069.png 174325391.070.png 174325391.071.png 174325391.072.png 174325391.073.png 174325391.074.png 174325391.075.png 174325391.076.png 174325391.077.png 174325391.078.png 174325391.079.png 174325391.080.png 174325391.081.png 174325391.083.png 174325391.084.png 174325391.085.png 174325391.086.png 174325391.087.png 174325391.088.png 174325391.089.png 174325391.090.png 174325391.091.png 174325391.092.png 174325391.094.png 174325391.095.png 174325391.096.png 174325391.097.png 174325391.098.png 174325391.099.png 174325391.100.png 174325391.101.png 174325391.102.png 174325391.103.png 174325391.105.png 174325391.106.png 174325391.107.png 174325391.108.png 174325391.109.png 174325391.110.png 174325391.111.png 174325391.112.png 174325391.113.png 174325391.114.png 174325391.116.png 174325391.117.png 174325391.118.png 174325391.119.png 174325391.120.png 174325391.121.png 174325391.122.png
Fale modulowane częstotliwościowo odbijają się od budynkw, pagrkw itd. Stąd powstaje ich odbir z kilku
kierunkw. (Multipath: Multi = dużo / więcej, path = droga).
Może doprowadzić to do tego, że rwnież
w osłoniętych obszarach, jak np. ulice wysokich
domw lub gry, bezpośredni sygnał zostanie skie-
rowany w innym kierunku. Na skutek takich odbić
możliwy jest ewentualnie tylko odbir o niskiej jako-
ści (od powierzchni odbicia).
Sygnały pośrednie zwrcone w innym kierunku
Tuner radiowy odbiera w danych warunkach
zarwno sygnał bezpośredni jak rwnież sygnał
odbity z nadajnika. W wyniku takich zmian często-
tliwości bezpośredniego lub odbitego sygnału
(czyli przesuniętego w czasie) może dochodzić
do zakłoceń odbioru, ktry można zauważyć jako
słyszalne zniekształcenie dźwięku w głośnikach.
W następstwie rżnica czasu docierania bezpo-
średniego i pośredniego sygnału powoduje waha-
nie jakości odbioru w zależności od położenia
samochodu.
S342_003
Wahania poziomu odbioru występują przy odbiorze
UKF już przy relatywnie małych zmianach miejsca
odbioru.
Samochd pokazany na rysunku wyposażony jest
w dwie anteny oddalone od siebie ok. 1 m.
Na diagramie widać, że przednia antena posiada
bardzo wysoki, a tylna jedynie niski poziom
odbioru, mimo że wzajemna odleglość anten od
siebie w porwnaniu do odległości od nadajnika
jest względnie mała.
droga w m
S342_005
5
174325391.123.png
 
174325391.124.png 174325391.002.png 174325391.003.png 174325391.004.png 174325391.005.png 174325391.006.png 174325391.007.png 174325391.008.png 174325391.009.png 174325391.010.png 174325391.011.png 174325391.013.png 174325391.014.png 174325391.015.png 174325391.016.png 174325391.017.png 174325391.018.png 174325391.019.png 174325391.020.png 174325391.021.png 174325391.022.png 174325391.023.png 174325391.024.png 174325391.025.png 174325391.026.png 174325391.027.png 174325391.028.png 174325391.029.png 174325391.030.png 174325391.031.png 174325391.032.png 174325391.034.png 174325391.035.png 174325391.036.png 174325391.037.png 174325391.038.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin