SSP312_Audi_A3_układy_elektryczne.pdf

(1761 KB) Pobierz
SSP279
Serwis
Audi A3 ’04 – układy elektryczne
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 312
Tylko do użytku wewnętrznego
174333763.016.png 174333763.017.png 174333763.018.png 174333763.019.png 174333763.001.png 174333763.002.png 174333763.003.png 174333763.004.png 174333763.005.png
Audi A3 '04 – luksusowe wyposażenie w klasie samochodów kompaktowych
W Audi A3 '04 spotkamy wiele elementów
wyposażenia, zarezerwowanych dotychczas
dla samochodów wyższych klas. Należy do
nich między innymi nowe przygotowanie do
telefonu z obsługą głosową. Obie ręce pozo-
stają na kierownicy.
Dzięki kompensacji echa oraz funkcji GALA,
dźwięk podczas rozmowy telefonicznej ma
jakość niespotykaną dotychczas w tej klasie
samochodów.
Już podstawowy system audio ma głośnik
centralny (pośrodku tablicy rozdzielczej),
poprawiający przestrzenność dźwięku
i nadający mu bardziej naturalny charakter.
To wrażenie można jeszcze bardziej popra-
wić, wybierając system BOSE z 6-kanałowym
wzmacniaczem i całkowitą mocą wyjściową
222 W.
Również powiązania sieciowe pomiędzy ste-
rownikami osiągnęły poziom samochodów
klasy średniej. Liczba sterowników pracują-
cych w sieci przesyłu danych zwiększyła się
ponad dwukrotnie w stosunku do Audi A3 '97.
Dzięki temu można było wprowadzić wiele
skomplikowanych funkcji także do samo-
chodu kompaktowego.
174333763.006.png 174333763.007.png
Treść
Strona
Sterowniki
Rzut oka na lokalizację sterowników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Schemat magistrali CAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Sterownik gateway J533 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Sterownik instalacji elektrycznej J519 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Centralny sterownik układu komfortu J393 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Ochrona wnętrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Układ alarmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Syrena układu alarmu H12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Czujnik przechyłowy alarmu J529 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Sterowniki drzwiowe J386 i J387 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Sterownik układu pomocy w parkowaniu J446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Sterownik elektroniki kolumny kierownicy J527 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Sterownik świateł przyczepy J345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Sterownik zestawu wskaźników J285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Zegar radiowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Funkcje rozproszone
Światła awaryjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Lewe kierunkowskazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Uruchomienie alarmowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Infotainment
Rzut oka na układ Infotainment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Systemy audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Radio i zmieniacz CD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Systemy antenowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Przygotowanie do telefonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Nawigacja IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Bezpieczeństwo bierne
Układy bezpieczeństwa biernego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Sterownik airbag J234. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Czujniki zderzenia czołowego G283, G284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Lampka kontrolna Airbag K75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Pasy bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Aktywne zagłówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Przekaźnik odłączania akumulatora J655 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Zeszyt do samodzielnego kształcenia przedstawia budowę
i zasadę działania układów i podzespołów.
Nowość!
Wskazówka!
Uwaga!
Wskazówka!
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nie jest instrukcją
naprawy!
Podawane tutaj wartości mają jedynie pomóc w zrozumieniu
treści i dotyczą wersji programowych, aktualnych w chwili
tworzenia zeszytu.
Obsługę techniczną oraz naprawy należy przeprowadzać
wyłącznie na podstawie aktualnej literatury serwisowej.
3
174333763.008.png 174333763.009.png 174333763.010.png
 
Sterowniki
Rzut oka na lokalizację sterowników
4
174333763.011.png 174333763.012.png 174333763.013.png
312_011
1 sterownik pilota bramy garażowej J530
2 czujnik zderzenia czołowego po stronie
pasażera G284
3 sterownik ogrzewania dodatkowego J364
4 sterownik ABS z EDS J104
5 czujnik zderzenia czołowego po stronie kie-
rowcy G283
6 sterownik silnika J623
7 sterownik wspomagania kierownicy J500
8 sterownik automatycznej skrzyni biegów
(tylko w przypadku skrzyni 02E – moduł mecha-
troniczny) J217
9 sterownik drzwiowy drzwi pasażera J387
10 czujnik przechyłowy alarmu J529
11 sterownik airbag J234
12 sterownik gateway J533
13 sterownik regulacji zasięgu świateł J431
14 sterownik dodatkowego ogrzewania powietrza
J604
15 czujnik zderzenia bocznego po stronie
pasażera G180
16 sterownik instalacji elektrycznej J519
17 zespół czujników ESP G419
18 sterownik automatycznej skrzyni biegów
(tylko w przypadku skrzyni 09G) J217
19 sterownik elektroniki kolumny kierownicy J527
20 moduł nadawczo-odbiorczy telefonu R36
21 tylny czujnik zderzenia bocznego po stronie
pasażera G257
22 sterownik drzwiowy drzwi kierowcy J386
23 brzęczyk układu pomocy w parkowaniu tyłem
H15
24 uchwyt sterowników, a na nim
sterownik układu pomocy w parkowaniu J446
sterownik świateł przyczepy J345
centralny sterownik układu komfortu J393
25 czujnik zderzenia bocznego po stronie kie-
rowcy G179
26 wzmacniacz R12
27 tylny czujnik zderzenia bocznego po stronie
kierowcy G256
28 sterownik nawigacji z napędem CD J401
29 wzmacniacz z głośnikiem basowym (w
bagażniku po lewej stronie) R44
30 odbiornik zegara radiowego J489
5
174333763.014.png 174333763.015.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin