Wrong.Turn.3.Left.for.Dead.2009.STV.DVDRip.XviD-GFW.txt

(39 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{757}{823}DROGA BEZ POWROTU 3|PEWNA �MIER�
{832}{912}T�umaczenie: kuba99
{1279}{1330}/- Dawaj, stary!|/- Ruszajcie si�!
{1383}{1462}/- Uwa�ajcie na ska�y.|/- Bo�e!
{1497}{1546}/Dalej, p�yniemy na p�n�c.
{1649}{1705}/Uwa�aj na t� ska��!
{1809}{1852}/Uwa�aj!
{3235}{3329}Jezu, Alex. Nie wiesz,|�e trzeba przystopowa� przy takim pr�dzie?
{3333}{3383}To dla mi�czak�w.
{3926}{3974}Wy�a�.
{4138}{4182}Rozbijmy tu na noc ob�z.
{4186}{4221}Dobra. Przyprowad�my ��dki.
{4329}{4382}Idealne miejsce.
{4555}{4638}Idziemy poszuka� drewna.
{4642}{4695}Dobra, a ja sobie zajaram.
{4699}{4782}Nie wyjaraj ca�ego towaru!
{5247}{5314}Ale z ciebie ekshibicjonistka.
{5318}{5364}I co? Dziewczyny potrzebuj� troch� powietrza.
{5368}{5459}Przecie� to �rodek lasu.|Kto nas zauwa�y?
{5463}{5508}Nie wiem, jaki� dziwak graj�cy na banjo.
{5512}{5560}- Co?|- Niewa�ne.
{5681}{5692}Gdzie Trey?
{5696}{5768}Harcerzyk poszed� szuka�|odpowiedniego drewna na rozpa�k�.
{5772}{5820}Jakby by�o jakie� inne.
{5824}{5872}Id� go poszuka�.
{5923}{5975}Tylko nie r�bcie nic, co wystraszy zwierz�ta.
{5979}{6045}Dobra?
{6184}{6280}Alex my�li, �e dziwka ze mnie.|Jak s�dzisz?
{6284}{6363}Tak jest, ale za to ci� kocham.
{6367}{6485}- My�la�am, �e kochasz moje cycki.|- Kocham, s� idealne.
{6562}{6629}M�g�bym je maca� w niesko�czono��.
{6903}{6954}Pomocy!
{8928}{8953}/Pomocy!
{8957}{9057}/Ratunku, prosz�!
{11472}{11517}Odsu� si�, �ysolu.
{11521}{11574}Rzucasz wyzwanie fasoli,|walczysz z ca�ym burrito.
{11578}{11626}/Spok�j!
{11661}{11708}Wszystko gotowe?
{11742}{11816}Upewnij si�,|�e twoje pajace tego nie spieprz�.
{11903}{11954}Nie wystawiaj mnie na pr�b�, cabron.
{11958}{12033}Normalnie, poder�n��bym ci|gard�o, ot tak.
{12037}{12132}Ale jeste�my partnerami w interesach,|odpuszcz� ci.
{12222}{12279}Zapami�taj sobie...
{12283}{12370}Nie tylko ty jeste� dobry|w podrzynaniu garde�.
{12374}{12458}Zap�aci�em ci w pizdu kasy,|�eby wszystko trzyma�o si� kupy.
{12462}{12544}Wi�c nast�pnym razem|ma by� jak w zegarku.
{12548}{12627}Nie martw si�, Chavez.|Nie zawiod�.
{12631}{12720}Kasa to kasa.|�wiat si� kr�ci dzi�ki niej.
{12813}{12859}Nie martwi� si�...
{12863}{12957}ale wszyscy wiemy,|jak potrafisz wszystko spierdoli�.
{12961}{13012}Partaczu.
{13445}{13512}/Rusza� si�!
{13557}{13607}/Idziemy, ludzie.
{13784}{13846}To idiota.
{13850}{13914}M�wi� ci, co mi powiedzia�.
{13918}{13964}Sp�niasz si� w ostatni dzie�?
{13968}{14024}Farmer dopisze ci to do rachunku.
{14028}{14091}Mo�e sobie pisa�, co zechce.
{14095}{14163}Kurde, Nate, masz|na sobie drogie szmaty.
{14167}{14208}Mo�e przynios� sukces, Walter.
{14212}{14282}Nate, w�a�nie m�wi�em Walterowi,|jak sier�ant Farmer m�wi�...
{14286}{14345}�e i tak wylecisz w pierwszym semestrze.
{14349}{14430}Mam gdzie�, co my�li.
{14434}{14507}Przy okazji, naczelnik chce|si� z tob� widzie�.
{14511}{14561}Pono� dzisiaj w nocy jest jaka� wymiana.
{14565}{14667}Chcia�em spokojnie wr�ci� do domu,|a nie jecha� na jak�� cholern� wycieczk�.
{14671}{14733}- To do zobaczyska, stary.|- Nara.
{14737}{14800}/Blok "A'"- wi�niowie, opu��cie plac.
{14804}{14848}/Opu�ci� plac!
{14852}{14907}- Chcia� pan mnie widzie�?|- Nate.
{14911}{14979}- Znasz Willy'ego, prawda?|- Siedzi w Bloku nr 3.
{14983}{15100}Willy Juarez jest oficerem.|A to oficer Davis.
{15104}{15168}Pomog� nam przy transferze w Hazelton...
{15172}{15227}szczeg�lnie z Carlo Chavez'em.
{15231}{15277}To mia�o si� odby� dopiero|w przysz�ym tygodniu.
{15281}{15348}Przesun��em transfer na dzisiaj.|Nasi znajomi m�wi�...
{15352}{15419}�e gang Chaveza mo�e|pom�c mu w ucieczce, podczas wymiany.
{15423}{15518}Juarez dzia�a pod przykrywk�,|�eby wykry�, kto przesy�a informacje.
{15522}{15575}Skujesz go tu� obok Chaveza, w autobusie.
{15579}{15654}Nate, tylko ty b�dziesz zna�|moj� to�samo��, gdyby co� nie posz�o.
{15658}{15732}�eby to zadzia�a�o,|Chavez musi mi zaufa�.
{15736}{15796}Na wszelki wypadek, wyznaczy�em ci tras�.
{15800}{15859}Tylko ludzie z tego pomieszczenia j� znaj�.
{15863}{15924}Licz� na ciebie, Nate.
{16277}{16337}- Dzi�ki, Ally.|- Nie ma sprawy, szefie.
{16463}{16533}Posterunek szeryfa.|M�wi zast�pca Lane.
{16537}{16602}Tak. Kiedy?
{16640}{16673}Jakim pojazdem jechali?
{16677}{16736}Tak. Gdzie mamy ci� szuka�?
{16782}{16848}Dzi�ki. Odezwiemy si�.
{16852}{16948}Dzieciaki z college'u zagin�y.|Wybrali si� na sp�yw i nie wr�cili.
{16952}{16984}- Jak dawno?|- Par� dni temu.
{16988}{17033}- Gdzie?|- W Bluefish River.
{17037}{17093}Pewnie rozbili gdzie� ob�z,|�eby d�u�ej zosta�.
{17097}{17171}- Przejad� sie tam.|- Ja to zrobi�, szeryfie. Pan mo�e zosta�.
{17175}{17227}Nie, w porz�dku.
{17231}{17285}Przyda mi si� �wie�e powietrze.
{17289}{17341}/Jedziemy, Leon!
{17713}{17809}- Czego, kurwa, chcecie?|- Jedziemy na przeja�d�k�, panie Chavez.
{17813}{17900}- Teraz?|- Tak, teraz, wiesz o co chodzi.
{17975}{18063}- Co� tu nie gra. Dok�d mnie zabieracie?|- Hazelton.
{18067}{18135}Mia�em jecha� w przysz�ym tygodniu.
{18139}{18204}Wida� nie mog� si�|tam ciebie doczeka�.
{18249}{18315}- Co z moimi lumpami?|- Spakujemy ci�. Ruszaj si�.
{18319}{18394}Dotknij mnie jeszcze raz,|to ci po�ami� paluchy.
{18398}{18464}Rusz dup�,|zanim strac� cierpliwo��.
{18731}{18816}Tylko nie to. Chyba nie przykujecie|tego zabijaki obok mnie?
{18820}{18863}Morda, Crawford!
{18867}{18947}Dajmy Chaveza z brzegu,|obok Juareza, potem reszta.
{18951}{18997}O co ci chodzi?
{19001}{19059}Nie chc� by� skuty razem z psycholem...
{19063}{19125}kt�ry wy�adowuje si� na|jakim� biednym dupku w barze.
{19129}{19222}Co? Nie radzi�e� sobie na|wojnie, �o�nierzyku?
{19226}{19307}- Problemy z alkoholem?|- S�uchaj, pchn��em faceta, upad�...
{19311}{19381}i uderzy� si� w g�ow�, czaisz?|Jestem niewinny.
{19385}{19461}- No, ja te�.|- I wszyscy inni, kt�rzy tu s�.
{19497}{19539}Nigdy nie ufaj skaza�cowi, co?
{19543}{19624}Nie kupuj� twojego g�wna,|�o�nierzyku.
{19628}{19682}S�ysza�em, �e dobiera�e� si� do kasy.
{19686}{19792}- Zostaw mnie w spokoju.|- Teraz to chce spokoju.
{19796}{19868}I co, dosta�e� li�cik od swojej baby?
{19872}{19929}Tak, tak, wpad�e� w sza�...
{19933}{20007}jak dowiedzia�e� si�, �e twoja|�ona rucha si� z prawdziwym marine, �mieciu?
{20011}{20114}- Wystarczy. Zamknij si�.|- Tylko m�wi�, nie skuwaj mnie z morderc�.
{20118}{20174}Kradzie� samochod�w to nie to samo.
{20178}{20273}Jezu, Crawford.|Floyd zabi� tr�jk� ludzi, i co?
{20277}{20366}- To co innego. Floyd to m�j kumpel.|- Ruszajcie si�!
{20445}{20493}Jazda!
{20603}{20686}/Rusza� si�, uwaga na stopie�.
{20729}{20785}Tu s� punkty wymiany. Zatankuj tutaj.
{20789}{20892}Szeryfa powiadomimy|20 minut przed twoim przyjazdem.
{21383}{21444}Cholera, b�dziemy jecha� ca�� noc.
{21448}{21526}Przejebane, co nie?
{21530}{21576}Zamknij, kurwa, ryj.
{21621}{21672}- Czego?|- Z czego r�ysz, suko?
{21676}{21722}- Jeb si�, Adolf.|- Ju� nie �yjesz, meksyka�cu.
{21726}{21760}Dosy�!
{21764}{21842}Nie nim masz si� martwi�.|Jasne?
{21846}{21908}W porz�dku.|Da�em mu do zrozumienia.
{21940}{21990}Lepiej �eby tak by�o, stary.
{22023}{22033}No to...
{22037}{22125}co b�dziesz robi� po szkole prawniczej?
{22153}{22173}Praktykowa� prawo.
{22177}{22240}To wiem, m�dralo.
{22244}{22305}- Jakie prawo?|- Takie, �eby starczy�o na mieszkanie...
{22309}{22358}we wschodniej cz�ci Manhattanu.
{22362}{22445}- Wi�c chodzi o kas�?|- Planuj� troch� porobi� dla ludzi,
{22449}{22488}ale najpierw musz� odnie�� sukces.
{22541}{22567}Wysoko mierzysz.
{22571}{22633}Najpierw sko�cz� szko��, potem prawo.
{22637}{22726}Jak ju� sko�cz�,|b�d� emerytem w... Miami.
{22730}{22824}South Beach.|Mi�e, wygodne �ycie, wiesz.
{22866}{22873}Emerytura?
{22877}{22958}Ch�opie, b�dziesz za stary,|�eby si� ni� nacieszy�.
{22988}{23056}Pieni�dze to nie wszystko, przyjacielu.
{23745}{23804}/- Ruszamy.|/- Nie mog� czeka�.
{23808}{23879}/- Dalej.|/- Bo�e.
{23883}{23961}- Walter, gdzie ci tak spieszno?|- Stary, musz� i��.
{23965}{24016}/Hej, ja te�.|/Mo�esz si� pospieszy�?
{24020}{24079}Ka�dy b�dzie mia� mo�liwo��|skorzystania z toalety.
{24200}{24260}/- Rusza� si�.|- Hej, skarbie.
{24264}{24329}Nate? Nate Wilson?
{24333}{24377}- A niech mnie szlag.|- Witam, szeryfie.
{24381}{24425}Widzia�em ci� ostatnio,|jak mia�e� 12 lat.
{24429}{24476}Jak twoi rodzice si� wyprowadzili.
{24480}{24536}To Leon?
{24540}{24626}Tak jest. 14 lat, a dalej|zachowuje si� jak szczeniak.
{24630}{24697}- Co u ojca?|- Odszed� kilka lat temu.
{24701}{24731}U mamy wszystko gra.
{24735}{24785}- Przykro mi.|- Nast�pny.
{24789}{24853}By� dobrym cz�owiekiem.|/Bardzo pom�g�, kiedy mieli�my k�opot...
{24857}{24913}/w starym m�ynie, par� lat temu.
{24917}{24941}/Dobrze sobie poradzi�.
{24955}{25018}Nie mog� uwierzy�, jak wyros�e�!
{25022}{25067}Teraz chronisz prawa.
{25071}{25133}- Znacie si�?|- Jasne. Nate tu dorasta�.
{25137}{25205}Kurde, Nate.|Wiedzia�em, �e by�e� wie�niakiem.
{25209}{25280}- Ale, cholera, przecie� to zadupie.|- Tak.
{25284}{25313}- Kawy?|- By�oby mi�o.
{25317}{25342}Tak.
{25486}{25537}Lepiej, �eby� si� gapi�|na plakietk� z nazwiskiem.
{25541}{25598}Czy ta bro� spe�nia standardy, skarbie?
{25602}{25640}Co powiedzia�e�?
{25644}{25687}Wyluzuj, misiaczku.
{25691}{25738}Lubisz na ostro?
{25742}{25841}Mo�e by�, nawet zwi�zany|mog� pokaza� dziewczynie, jak poszale�.
{25845}{25924}- Lubisz by� zwi�zana?|- Skuta, zwi�zana, zakneblowana...
{25928}{26014}- tak, �e nie mog�abym ruszy� nawet mi�niem?|- Tak, tak jest, skarbie.
{26018}{26091}Nie, nie lubi� by� zwi�zana.
{26095}{26139}/Nie b�d� taka, s�onko.
{26143}{26191}/Ty, ruszaj si�.
{26306}{26361}Dzi�ki.
{26432}{26500}Czemu nie jedziecie przez Greenbrier?
{26505}{26594}Wa�ny wi�zie�.|Chcieli, �eby trasa by�a tajemnic�.
{26598}{26682}- Przeje�d�acie ko�o starego m�yna?|- Taki mamy plan.
{26686}{26766}A� nie dojedziemy ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin