Zabić Sędziego (2009).txt

(41 KB) Pobierz
{25}{46}Napisy by Boher
{50}{163}Pomoc Piotr Idzik & Szymon Lizak z KS WZPN
{2675}{2754}Nie pokazuj znak�w!
{2775}{2821}Przepraszam.
{2825}{2871}"Przepraszam" m�wisz.
{2875}{2971}Przesta�, Karagounis. Nie pokazuj znak�w!
{2975}{3080}Bo poka�� ��t� kartk�. Przesta� ju�.
{3125}{3146}��ta, ��ta.
{3150}{3221}Mathias, dla Karagounisa, jeste� pewny?
{3225}{3287}Na 100%.
{3625}{3684}Gracz.
{3700}{3784}- Zmiana czy nie?|-Tak.
{4050}{4121}Jest wielka burza w mie�cie.
{4125}{4196}Burza w mie�cie.
{4200}{4221}Wi�c mo�e przyj�� tu.
{4225}{4271}Nie rozumiem co ty kurwa gadasz...
{4275}{4384}Pada w mie�cie, wi�c mo�e przyj�� i tu.
{4400}{4446}Za kilka chwil, bo teraz jest...
{4450}{4548}To nie m�j problem, zamknij si�.
{4575}{4646}OK, ale trzeba by� przygotowanym...
{4650}{4696}Ivan, skoncentruj si�, skoncentruj si�, prosz�, prosz�.
{4700}{4746}Nie gadaj na marne.
{4750}{4841}Jeszcze nie ma kurde ko�ca.
{4900}{4976}Ivan, powiedz mi.
{5025}{5071}Dawaj!
{5075}{5158}- 10...|Tak, m�w, m�w!
{5400}{5460}Koniec.
{5800}{5846}Nie jeste�my Bogami. Robimy b��dy.
{5850}{5938}- Jak my.|- Robimy b��dy.
{5950}{5996}Tak, pewnie, my te� robimy b��dy.
{6000}{6046}Przepraszam.
{6050}{6071}Nie jestem Bogiem.
{6075}{6146}My te� robimy b��dy.
{6150}{6267}Tak, pewnie, przepraszam, bardzo przepraszam.
{7225}{7294}Nie �piewasz.
{7300}{7396}Gwi�d��. Gwi�d�� sobie po prostu.
{7400}{7471}Nowy niebieski trykot by� dobry?
{7475}{7583}My te� musimy by� cz�ci� show, co nie?
{7825}{7871}Dobry wiecz�r wszystkim.
{7875}{7996}Bardzo wa�ne dla nas by�o, aby zebra� najlepszych s�dzi�w w Europie.
{8000}{8071}Nie wtr�cam si� do s�dzi�w, nigdy!
{8075}{8146}Ufam komitetowi, ufam komisji...
{8150}{8196}Ufam ludziom odpowiedzialnym za s�dziowanie.
{8200}{8307}Wnikam w s�dziowanie, a nie w s�dzi�w.
{8325}{8371}Jasne jest przes�anie UEFA:
{8375}{8450}Potrzebujemy was.
{8475}{8521}Chcemy, �eby�cie wykonywali jak najlepiej swoj� robot�.
{8525}{8621}Dzi�kuj�. Powodzenia wszystkim. To by�a przyjemno�� m�wi� do was.
{8625}{8746}To by� m�j pierwszy raz, kiedy przemawiam do tak wielu arbitr�w.
{8750}{8890}Nigdy nie dosta�em czerwonej kartki. I na pewno nie dzisiaj.
{8900}{8946}Panie Prezydencie!
{8950}{8996}- Co u Pana?|- Dzi�kuj�, w porz�dku.
{9000}{9116}- A co u Pana?|- Dzi�kuj�, tak�e w porz�dku.
{9125}{9246}Kiedy Pan gra� w pi�k�, nigdy nie k��ci� si� Pan z s�dziami.
{9250}{9296}To by�o co�...
{9300}{9396}Raz wyzwa�em jednego w Tokio, gdy nie uzna� mojego gola.
{9400}{9494}Zbluzga�em go od najgorszych.
{9500}{9666}Takie wyzwiska, �e szok! U�y�em najgorszych obelg, jakie zna�em po niemiecku.
{9675}{9746}Nie uzna� najlepszego gola w moim �yciu!
{9750}{9821}Odgwizda� spalonego. C� to by� za gol!
{9825}{9884}By�...
{9925}{10009}A� mi gula podskoczy�a.
{10400}{10511}"Jeste� g�upi czy co? Ty taki i owaki..."
{10825}{10896}Podnosz� r�k�. Widzisz mnie?
{10900}{10996}Howard, nie widzia�e� mamy i taty przez 9 dni.
{11000}{11071}Musieli si� zmieni� od ostatniego razu.
{11075}{11146}Nie rozpoznasz ich.
{11150}{11196}Spr�buj�.
{11200}{11246}Hej, mamo.
{11250}{11330}Wszystko w porz�dku?
{11350}{11421}Pi�kny dzie�, prawda?
{11425}{11521}- W porz�dku, synu?|- Tak, dobrze ci� widzie�.
{11525}{11623}- Jak forma, synu?|- W porz�dku.
{11750}{11871}W gazecie jest, �e EURO 2008 rozpoczyna dzi� Howard Webb, policjant.
{11875}{11946}Jestem cz�owiekiem pracuj�cym.
{11950}{12021}Kiedy id� ulic� z Howardem,
{12025}{12121}ludzie podchodz� i prosz� go o autografy.
{12125}{12171}A ja sobie my�l�, to m�j syn!
{12175}{12221}Oni prosz� mojego syna.
{12225}{12271}Odbieram to bardzo emocjonalnie.
{12275}{12346}Na pocz�tku pewnie pan o tym �ni�.
{12350}{12371}Ale p�niej...
{12375}{12489}Podczas mojego debiutu on by� na trybunach.
{12500}{12546}I je�li nikt nic nie powiedzia�,
{12550}{12646}on oznajmia�: "To jest m�j syn! Wy nie mo�ecie tak powiedzie�!"
{12650}{12769}Mam ogromne szcz�cie, bo odk�d mia�em 20 lat,
{12775}{12871}by�em zaanga�owany w s�dziowanie.
{12875}{12921}To moje �ycie.
{12925}{12971}To moje hobby.
{12975}{13116}I to �e m�j syn ma takie same hobby, co ja jest fantastyczne!
{13175}{13241}To cudowne.
{13250}{13296}Kocham to ponad wszystko.
{13300}{13383}Kocham ponad wszystko.
{14000}{14071}Mam nadziej�, �e wszystko b�dzie OK.
{14075}{14096}Tak.
{14100}{14121}Mam nadziej�...
{14125}{14221}Jestem ca�kiem spokojny o nich, naprawd�.
{14225}{14246}Tak...
{14250}{14321}Radz� sobie dobrze w Anglii.
{14325}{14396}Wi�c jestem pewny o nich.
{14400}{14459}Tak...
{14475}{14521}Jest tutaj.
{14525}{14635}To niezwyk�e, ale ta koszulka jest inna.
{15200}{15246}Dawaj, ch�opcze.|Dawaj, dawaj, dawaj.
{15250}{15331}Kurde, popatrz na to!
{15375}{15452}Ro�ny. Rzut wolny.
{15475}{15496}Dzi�ki, stary.
{15500}{15571}Nie ma sprawy.
{15600}{15621}To nie kara�?
{15625}{15671}Tak.
{15675}{15756}Krzycza�em do ciebie.
{16450}{16471}Wspaniale, dobrze rozegrane, ch�opaki.
{16475}{16534}Kurde!
{16625}{16729}Nie jestem pewien, czy poprawny gol.
{16850}{16988}Gol by� ze spalonego, widzia�em. By� na linii z bramkarzem.
{17050}{17121}M�j starszy syn Sean
{17125}{17217}wys�a� z Anglii SMSa Joannie
{17225}{17296}m�wi�cego, �e ten gol nie powinien zosta� uznany.
{17300}{17346}Tam by� spalony.
{17350}{17446}Ale ja nie widzia�em tego w TV...
{17450}{17527}To b�dzie ciekawe.
{18000}{18021}Wszystko OK, stary?
{18025}{18081}Tak.
{18175}{18221}- Tam by� spalony.|- Co?
{18225}{18271}- Chyba by� na spalonym.|- Chyba?
{18275}{18296}Sta� przed bramkarzem.
{18300}{18346}Nie mog�em powiedzie� na 100% z tego miejsca, gdzie sta�em.
{18350}{18459}Ale spojrza�em na telebim i zobaczy�em.
{18500}{18571}Minimalny, minimalny.
{18575}{18670}Nie podnios�em flagi niestety.
{18850}{18921}- Spalony?|- Nie wiem.
{18925}{18971}- Prawdopodobnie.|- Nie wiem.
{18975}{19021}To by�o powt�rzone.
{19025}{19071}Dla mnie to niemo�liwe.
{19075}{19096}Nie wiem.
{19100}{19201}Jak b�dziesz wiedzia�, powiedz mi.
{19375}{19446}My�lisz, �e ��ta? Nurkowa�?
{19450}{19496}Nie.
{19500}{19571}To nie moja wina, je�li upadnie.
{19575}{19621}Te dotkni�cie nie spowodowa�o upadku, co nie?
{19625}{19681}Tak.
{19700}{19771}S�dz�, �e chcia� wymusi� karnego, nie?
{19775}{19821}Tak.
{19825}{19921}Nie dajemy ich tak jak w Anglii.
{19925}{20031}Dlaczego oni tak nurkuj�?|Nie wiem...
{20075}{20132}Faul!
{20150}{20256}Zosta�y dwie minuty. Dalej, ch�opaki.
{20350}{20396}Zatrzymaj to, zatrzymaj to.
{20400}{20446}OK, gdzie?
{20450}{20521}18 i 6, ��ta kartka. 18 i 6.
{20525}{20571}Dyskutuj�, nie?
{20575}{20621}Zwr�� uwag� na ci�ganie za koszulki.
{20625}{20671}Zwr�� uwag� na ci�ganie za koszulki.
{20675}{20766}Nie ci�ga� si� za koszulki.
{20850}{20956}OK, zostan� blisko, powt�rz� wolnego.
{21250}{21325}- Karny.|- Karny.
{21400}{21468}Odsun�� si�.
{21525}{21605}Wszystko jest jasne.
{21650}{21671}Odsun�� si�.
{21675}{21746}Je�li nie przestaniecie, dam ��t� kartk�.
{21750}{21796}Prosz�.
{21800}{21863}Och, nie?
{21875}{21921}Kt�ry numer?
{21925}{21987}Bia�y 6.
{23325}{23396}Dosta�em telefon z Anglii.
{23400}{23483}Tam nale�a� si� karny.
{23500}{23569}Dobre wie�ci.
{23600}{23646}Nikt nie ci�gn�� za �adn� koszulk�!
{23650}{23733}Tam nic nie by�o! Nic!
{23775}{23850}Pierdolona ha�ba!
{23875}{23950}Angielski s�dzia!
{23975}{24034}Wstyd!
{24250}{24271}Dostrzegasz nasz problem?
{24275}{24346}"Angielski s�dzia!"
{24350}{24396}Jest wkurzony.
{24400}{24446}Kiedy zobacz� w TV,
{24450}{24496}wtedy zauwa�� karnego.
{24500}{24575}Angielski s�dzia!
{24875}{24921}Musz� by� uczciwy, Howard.
{24925}{24996}Tw�j wyst�p dzisiaj by� OK.
{25000}{25071}Mecz by� pod ca�kowit� kontrol�.
{25075}{25121}Ale zawsze szkoda...
{25125}{25246}Wiem, �e zawsze szkoda, �e nic nie mo�ecie ju� zrobi�.
{25250}{25371}Najwa�niejszym momentem meczu by� ten pierwszy gol.
{25375}{25455}To z�e dla turnieju.
{25500}{25621}Nie mog� zignorowa� obrazk�w pokazywanych przez TV.
{25625}{25671}Ca�y �wiat to widzia�.
{25675}{25771}Podsumowuj�c, by�o OK. Nie by�o wi�kszych problem�w.
{25775}{25896}Mecz by� pod ca�kowit� kontrol� przez 90 minut, �adnych w sumie problem�w.
{25900}{25946}Szkoda tylko, �e to si� zdarzy�o.
{25950}{26046}Ale takie jest �ycie, ch�opaki, takie jest �ycie.
{26050}{26121}Czasami jeste�my zwyci�zcami, czasami przegranymi.
{26125}{26196}Nie jeste�my przegranymi dzisiaj, ale...
{26200}{26246}Nie mog� tego zignorowa�.
{26250}{26296}Druga rzecz:
{26300}{26396}Karny by� bardzo, bardzo, bardzo...
{26400}{26446}B�dzie du�o dyskusji o tym.
{26450}{26496}Na jutro na 13:30
{26500}{26571}przygotuj� 6 lub 7 urywk�w z tego meczu.
{26575}{26621}Wtedy je obejrzymy, OK?
{26625}{26671}Dobra, na zdrowie, panowie!
{26675}{26746}Dzi�kujemy za bycie w ekipie.
{26750}{26771}Brawo, panowie.
{26775}{26796}Dzi�ki za pomoc.
{26800}{26846}Cieszcie si� wieczorem, bo...
{26850}{26946}Cieszcie si� wieczorem, bo nikt nie mo�e ju� tego zmieni�.
{26950}{26996}Zdarza si�.
{27000}{27046}Musicie cieszy� si� wieczorem.
{27050}{27096}Widzieli�my gorsze rzeczy.
{27100}{27171}Musicie podj�� czasem takie decyzje.
{27175}{27221}Oczywi�cie.
{27225}{27296}Miesi�cami, tygodniami
{27300}{27321}jeste�my pod presj�, na najwy�szym poziomie,
{27325}{27421}na najwi�kszych stadionach, bez problem�w.
{27425}{27486}Wi�c...
{27700}{27771}- Ech, nie bardzo...|- Dlaczego nie bardzo?
{27775}{27837}Spalony.
{27850}{27896}Witaj, synu.
{27900}{27946}Jak tam nastr�j?
{27950}{28046}By�e� wspania�y, wspania�y. Dobry mecz.
{28050}{28071}Szalone spotkanie.
{28075}{28146}Od pocz�tku do ko�ca.
{28150}{28221}-  To by� cudowny mecz.|- Wynik ca�y czas by� otwarty.
{28225}{28296}Jeden z lepszych w turnieju.
{28300}{28346}Super, jeste� zadowolony?
{28350}{28421}Tak, dosta�em wiadomo�ci z domu.
{28425}{28471}Spogl�daj�c z perspektywy, by�o dobrze.
{28475}{28496}Kolega w porz�dku?
{28500}{28571}- Tak.|- To dobrze.
{28575}{28646}Jeste� troch� zmartwiony?
{28650}{...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin