Samsung_Galaxy_NOTE_GT-N8000_Jellybean_Pol_Rev.1.0_instrukcja.pdf

(15820 KB) Pobierz
GT-N8000
Instrukcja obsługi
943526505.090.png 943526505.101.png 943526505.112.png 943526505.123.png 943526505.001.png 943526505.012.png 943526505.019.png 943526505.030.png 943526505.041.png 943526505.045.png 943526505.046.png 943526505.047.png 943526505.048.png 943526505.049.png 943526505.050.png 943526505.051.png 943526505.052.png 943526505.053.png 943526505.054.png 943526505.055.png 943526505.056.png 943526505.057.png 943526505.058.png 943526505.059.png 943526505.060.png 943526505.061.png 943526505.062.png 943526505.063.png 943526505.064.png 943526505.065.png 943526505.066.png 943526505.067.png 943526505.068.png 943526505.069.png 943526505.070.png 943526505.071.png 943526505.072.png 943526505.073.png 943526505.074.png 943526505.075.png 943526505.076.png 943526505.077.png 943526505.078.png 943526505.079.png 943526505.080.png 943526505.081.png 943526505.082.png 943526505.083.png 943526505.084.png 943526505.085.png 943526505.086.png 943526505.087.png 943526505.088.png 943526505.089.png 943526505.091.png 943526505.092.png 943526505.093.png 943526505.094.png 943526505.095.png 943526505.096.png 943526505.097.png 943526505.098.png 943526505.099.png 943526505.100.png 943526505.102.png 943526505.103.png 943526505.104.png 943526505.105.png 943526505.106.png 943526505.107.png 943526505.108.png 943526505.109.png 943526505.110.png 943526505.111.png 943526505.113.png 943526505.114.png 943526505.115.png 943526505.116.png 943526505.117.png 943526505.118.png 943526505.119.png 943526505.120.png 943526505.121.png 943526505.122.png 943526505.124.png 943526505.125.png 943526505.126.png 943526505.127.png 943526505.128.png 943526505.129.png 943526505.130.png 943526505.131.png 943526505.132.png 943526505.133.png 943526505.002.png 943526505.003.png 943526505.004.png 943526505.005.png 943526505.006.png 943526505.007.png 943526505.008.png 943526505.009.png 943526505.010.png 943526505.011.png 943526505.013.png 943526505.014.png 943526505.015.png 943526505.016.png 943526505.017.png
 
Korzystanie z instrukcji
obsługi
Gratulujemy zakupu urządzenia mobilnego Samsung. To
zaawansowane urządzenie, które można ze sobą praktycznie
wszędzie zabrać, zapewnia użytkownikowi możliwość
maksymalnego wykorzystania funkcji przetwarzania sieciowego
i zdalnego. Oprócz tego jest niezwykle lekkie, wszechstronne
i znakomicie pasuje do aktywnego stylu życia. Działając pod
kontrolą systemu operacyjnego Google Android, urządzenie
mobilne Samsung umożliwia dostęp do tysięcy użytecznych i
rozrywkowych aplikacji, które z pewnością urozmaicą korzystanie z
Internetu w urządzeniu przenośnym.
Dzięki wbudowanym funkcjom dostępu bezprzewodowego oraz
precyzyjnemu ekranowi dotykowemu można czytać książki i
gazety w czasie podróży, mieć dostęp do najnowszych aktualności
i wiadomości sportowych oraz o pogodzie, zarządzać plikami
multimedialnymi i biznesowymi, przeglądać w Internecie mapy i
znajdować adresy oraz wykonywać wiele innych czynności.
Przeczytaj najpierw
W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji
przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy
się zapoznać z informacjami o środkach ostrożności oraz
informacjami wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi.
W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi
uwzględniono domyślne ustawienia urządzenia.
Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji obsługi
mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
Zawartość niniejszej instrukcji obsługi może się różnić od
produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez
usługodawców i operatorów. Może również ulec zmianie bez
uprzedzenia. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć
w witrynie www.samsung.com.
Korzystanie z instrukcji obsługi
2
 
Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w
zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora sieci.
Format i sposób prezentacji niniejszej instrukcji obsługi zależą od
możliwości systemu operacyjnego Google Android i mogą się
różnić w zależności od systemu używanego przez użytkownika.
Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju,
regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung
nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością
spowodowane przez oprogramowanie innych firm.
Firma Samsung nie odpowiada za problemy z działaniem
produktów ani niezgodności spowodowane edytowaniem
ustawień rejestru i modyfikowaniem oprogramowania
systemu operacyjnego. Próby wprowadzania zmian w systemie
operacyjnym mogą być przyczyną nieprawidłowego działania
urządzenia i aplikacji.
Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając
witrynę www.samsung.com.
Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne
zawartości są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy
licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu zawartej między
firmą Samsung a odpowiednimi właścicielami zawartości.
Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów
komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności
intelektualnej. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za
takie naruszenia ze strony użytkownika.
Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do przyszłego
wykorzystania.
Korzystanie z instrukcji obsługi
3
 
Ikony pomocnicze
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy poznać
znaczenie ikon używanych w niniejszej instrukcji:
Ostrzeżenie — sytuacje, w których może dojść do
zranienia użytkownika lub innych osób
Przestroga — sytuacje, w których może dojść do
uszkodzenia urządzenia lub innego sprzętu
Uwaga — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania lub
informacje dodatkowe
Przeczytaj — strony zawierające informacje na określony
temat, na przykład: str. 12 (oznacza: „patrz strona 12”)
Następnie — kolejność opcji lub menu, które należy
wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, na
przykład: Otwórz listę aplikacji i wybierz opcje Ustawienia
Informacje o urządzeniu (oznacza to wybranie opcji
Ustawienia , a następnie opcji Informacje o urządzeniu )
Prawa autorskie
Copyright © 2012 Samsung Electronics
Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona na mocy
międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.
Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana,
dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek
formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych
lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub
przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez
uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.
Korzystanie z instrukcji obsługi
4
 
943526505.018.png 943526505.020.png
Znaki towarowe
SAMSUNG i logo SAMSUNG to zastrzeżone znaki towarowe firmy
Samsung Electronics.
Logo Android, Google
, Google Maps , Google Mail ,
YouTube , Google Play Store, i Google Talk to znaki
towarowe firmy Google, Inc.
® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG,
Inc. na całym świecie.
Bluetooth
® , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED ,
oraz logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi
Alliance.
DivX
Wi-Fi
® , DivX Certified ® oraz
powiązane logo to zastrzeżone znaki
towarowe firmy Rovi Corporation
lub jej podmiotów zależnych i są
używane na podstawie licencji.
Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do
odpowiednich właścicieli.
Korzystanie z instrukcji obsługi
5
943526505.021.png 943526505.022.png 943526505.023.png 943526505.024.png 943526505.025.png 943526505.026.png 943526505.027.png 943526505.028.png 943526505.029.png 943526505.031.png 943526505.032.png 943526505.033.png 943526505.034.png 943526505.035.png 943526505.036.png 943526505.037.png 943526505.038.png 943526505.039.png 943526505.040.png 943526505.042.png
 
943526505.043.png 943526505.044.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin