Wzory dyplomów - niezbędnik nauczyciela.doc

(289 KB) Pobierz
Dyplom

    Dyplom

                   

             dla

 

                                                 ……………

                 

             uczennicy klasy …..

 

      za zajęcie I miejsca w konkursie

 

          OMNIBUS MATEMATYCZNY

 

               w ramach Święta  Matematyki

             

                                                       

                                               Organizatorzy                                                      Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

 

                                                          Miejscowość, dn. ………………. r.

 

 

 

 

 

 

 

Dyplom

 

..........................................za zdobycie

I miejsca

 

w konkursie literackim

 

……………………………………..

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

Organizatorzy                                                      Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

 

                                                          Miejscowość, dn. ………………. r.Dyplom

 

dla

 

………………….

………………….

 

ucznia klasy …..

za udział w konkursie
BUKIET MATEMATYCZNY
 

w ramach Święta Matematyki

 

 

  Komisja                                                                        Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

 

Miejscowość, dn. ……………………… r.

 

 

 

 

                                        

             

 
G4

             

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

dla

 

…………………………………………………………………………….…………………….

 

za zajęcie I miejsca

w  konkursie

„ROWEROWY TOR PRZESZKÓD 

Organizator                                                                                                      Dyrektor Szkoły                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Miejscowość, dnia …………………

 

 

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin