04 - Clive Cussler - VIXEN 03.pdf

(1800 KB) Pobierz
565836779 UNPDF
Clive Cussler
VIXEN 03
PrekładWładyławJWojciechowki
Rocnikowi‘49ekołyredniejwlhambre
którywrecieorganiowałjad
BaalotnicaBuckleyFieldKoloradotyceo1954
Nicod
Samolot stratosferyczny typu Boeing C-97wyglądałjakgrobowiecBydmożee
wgldunamronąimowąnocamożepowoduamieciiniegubierającegoi
nakrydłachikadłubiełabewiatłokabinypilotówiniewyranecienie
pracownikówobługipotgowałynieamowitąatmoertejceny
MajorowiRaymondowiVylanderowilotnictwatanówZjednoconychwidokten
pecjalnieiniepodobałPatryłwmilceniunaodjeżdżającąinikającąw
burowejciemnocicyternpaliwem
Ztyłukadłuba wielkiegojakbruchwielorybaopuconorampaładowcąluk
towarowyotworyłiwolnorucającprotokątwiatłanapotżnypodnonik
widłowyVylanderpojrałwboknadwardybiałychwiatełwynacających
długinatrytyiącetrytametrówbiegnącyporówninachKoloradopa
tartowyMorkiejBayLotnicejBuckleyUpiornyblakrelektorówrowietlał
nocitopniowonikałaałonąpadającegoniegu
Odwróciłwrokipopatryłnamconątwarodbijającąiwokiennejybie
CapkunąłniedbalenatyłgłowyodłaniającgtebrąowewłoyLekko
pochylonydoproduprawiałwrażenienapitegojakprintercekającynatrał
tarteraNiewyraneodbiciejegopotacinatlemajacącegowdaliamolotu
powodowałożemimowolnieadygotałZamknąłocyepchnąłtcenw
niepamidiponowniepojrałnapomiecenie
iedącynakrawdibiurkaadmirałWalterBataranniełożyłmapmeteo
otarłchuteckąpoconecołoapotemkinąłnaVylandera
- OdwchodnichbocyGórkalitychbliżairontPowinienpanwyrwadi
niegogdienadkontynentalnymdiałemwodnym
- Podwarunkiemżewceniejudamiipoderwadtegodupiategoptaka
ziemi.
- Na pewno.
- Poderwaniedolotuciżkiej maynypełnymapaempaliwaiładunkiemo
wadecterdietutonpodcanieżycyprybocnymwietrewiejącym
prdkociącterdietupiciukilometrównagodinanadodateklotnikana
wyokocipółtoratyiącametrównadpoiomemmora topewnociąniejet
zwyczajny start.
- Każdycynnikotałdokładniepreanaliowany- odparłchłodnoBa- Koła
powinnyoderwadiodiemiapaemdiewiciuetmetrówdokoocapaa
Vylanderopadłnaoteljakbalonktóregoułopowietrze.
- Cywartoryykowadwtenpoóbżyciemojejałogiadmirale?Cojettak
cholernieważnedlamarynarkitanówZjednoconychżewamymrodkunocy
ciąganiewiadomogdieamolotnależącydolotnictwabytranportowałjaki
łomnajednąwysepek Pacyfiku?
NatwaryBaapojawiłinamomentrumieniecemocjilecpochwilijego
oblicełagodniałoGdyiodewałmówiłdelikatnieprawieprepraająco
- TojetdiecinnieprotemajoreTenłomjakpanpowiediałjet
ładunkiemobewgldnympierweotwieprenaconymdoupertajnegoprogramu
badawcegoPonieważpaokiamolottratoerycnybyłjedynymrodkiem
ciżkiegotranportuwpromieniutyiącakilometrówlotnictwogodiłoi
wypożycydgocaowomarynarce atemtooniwrobilipanaipaokąałogw
ten interes. To wszystko.
VylanderruciłBaowiprenikliwepojrenie
- Niechciałbymżebytowyglądałonanieubordynacjadmiralealetoniejet
wytkoWkażdymraiewprypadkuadaniaktóremożeiniepowied
Baobedłbiurkoiuiadł
- Niechpanuważatenlotarutynowynicwicej
- Byłbympanuwdicnyirgdybyechciałpanrucidparcegółówi
owiecidmniecotanowiawartodpojemnikówaładowanychdomojegoprediału
towarowego.
- Przykro mi - odparłBaunikającwrokumajora- aletaprawajetcile
tajna.
VylanderwiediałżeadmirałkłamiePodniółiciżkowiąłdorki
platikowąteckmapamiiplanemlotuiruyłwtrondrwi
Tamjednakatrymałiiodwrócił
- Nawypadekgdybymymuieliawaryjnie
- Nictychrecy!Gdybywpowietruaitniałaytuacjaawaryjna- onajmił
namaszczeniem Bass - sprowadziciemaynnaieminanieamiekanymterenie
- Prosi pan o zbyt wiele.
- Toniejetprobalecroka!Panuipaokiejałodeniewolnoopucid
amolotunatraietąddomiejcaprenaceniabewgldunatojakkrajne
okolicnocimogąaitnied
TwarVylanderapochmurniała
- Wtakimraiemylżetojużwytko
- Jetjececo
- Mianowicie?
- Powodzenia - powiediałBaanajegowargachpojawiłidelikatnyumiech
TenumiechupełnieniepodobałiVylanderowiOtworyłdrwiinie
odpowiadającwyedłnamró
WkabiniepilotówporucnikamGolddrugipilotpochylonytaknikożejego
głowanajdowałaiopółmetraponiżejagłówkaajtybyłwykaemcynnoci
kontrolnychpodcagdytużanimpojegolewej stronie kapitan George
HomannawigatorbawiłikątomieremKiedyVylanderwedłdokabiny
prediałutowarowegoniktniewróciłnaniegonajmniejejuwagi
- Kurs ustalony? - pytałHomana
- CałątwtpnąpakudnąrobotałatwilipecemarynarkiChociażnie
powiemżebypodobałomiiwytycenienaejtrayZbytwydumaneKażąnam
leciednadnajbardiejodludnącciąZachodu
NatwaryVylanderapojawiłiniepokójcoHoman odrauauważyłMajor
pojrałpreraminawielkietalowepojemnikiprymocowanepaamiwekcji
towarowejipróbowałwyobraidobieichawartod
ZamylenieprerwałmutaryierżantJoeBurnokamiennejtwaryButera
Keatonainżynierpokładowyktórypracowałprywejciudokabiny
- Wytkoapitenaotatniguikigotowedoodlotuwinądalmajore
Vylanderkinąłgłowąniepucającwrokupojemników
- Wporądkuruajmywdrogtymhorroremnakółkach
Pierwszy silnikobróciłiagdakałaaraponimożyłytrypootałeWtedy
odłąconododatkoweailaniewyciągnitoklockipodkółiVylanderacął
wolnokołowadpreciążonąmaynąwtronkoocapaatartowegotrażnicyi
ludieobługiodwróciliiipobieglichronidwcieplepoblikiegohangaru
apdpowietrawaliłichpoplecach
***
dmirałBatałwwieżykontrolnejlotnikaBuckleyioberwowałjak
tratoerycnyamolotunienicymociżałyżukpoomiatanymniegiem
lotnikuWdłonitrymałłuchawkipokojniemówiłdomikroonu
- MożepanpowiadomidpreydentażeVixen03prygotowujeidotartu
- Jaki jest przewidywany czas przybycia na miejsce? - pytałtanowcymgłoem
Zgłoś jeśli naruszono regulamin