Świat chwały (Härlig är jorden, 1991) Roy Andersson [napisy Pl].txt

(2 KB) Pobierz
{1}{75}movie info: XVID  720x512 25.0fps 190.0 MB|/SubEdit b.4072 (http://subedit.com.pl)/
{833}{1012}WORLD OF GLORY|TEN WSPANIA�Y �WIAT
{1251}{1320}Nie, ja nie chc�!
{2284}{2330}Prosz� o uwag�!
{4485}{4525}To moja matka.
{4553}{4577}Co?
{4660}{4696}Bardzo j� kocham.
{4802}{4843}Chc� �eby� o tym wiedzia�a mamo!
{5268}{5297}M�j tata...
{5332}{5383}niestety nie �yje od 14 lat.
{5768}{5806}Tu go pogrzebano.
{5857}{5900}Chc� spocz�� obok niego.
{5928}{5964}Matka te�.
{5983}{6018}I m�j brat.
{6093}{6182}Ten rodzinny grobowiec, �e tak powiem,|kupi� m�j ojciec.
{6279}{6339}Ty o wszystkim my�la�e� tato!
{6833}{6868}C�...
{6905}{6938}Jestem agentem nieruchomo�ci.
{7024}{7064}S� tacy, co musz� wybra� taki zaw�d.
{7152}{7183}Nawet powinni.
{7697}{7752}Wiele os�b chcia�oby takie mieszkanie.
{7797}{7841}Zw�aszcza m�odych.
{7902}{7947}Ale nie maj� pieni�dzy.
{8022}{8097}A jak si� nie ma pieni�dzy,|to z mieszkania nici.
{8552}{8588}Oto moje ��ko.
{8652}{8744}Ja �pi� tutaj, a �ona tam.
{8938}{8996}�niadania jadam w kuchni.
{9075}{9116}Obiady zazwyczaj te�.
{9227}{9302}Jak przychodz� go�cie,|przyjmujemy ich w du�um pokoju
{9352}{9393}gdzie stoi nasz telewizor.
{9811}{9846}M�j samoch�d...
{9894}{9933}Jestem z niego bardzo zadowolony.
{10011}{10047}Wydaje mi si�, �e jest niez�y.
{10755}{10791}To jest m�j brat.
{10877}{10908}Braciszek.
{11196}{11238}Tak naprawd� on jest...
{11264}{11310}moim jedynym przyjacielem
{11316}{11352}�e tak powiem.
{12147}{12188}Ten cz�owiek jest mi winien pieni�dze.
{12233}{12272}Wcale ich nie oddaje.
{12322}{12358}W og�le go to nie obchodzi.
{12394}{12424}Bezczelno��!
{13061}{13093}�ycie jest...
{13118}{13156}naprawd� kr�tkie
{13167}{13198}�e co?
{13246}{13283}Jako� szybko mija.
{13339}{13370}Tak, tak.
{13571}{13608}Zaiste.
{14099}{14133}To m�j syn.
{14308}{14343}Talent.
{14530}{14561}Ten talent...
{14602}{14659}To dar, kt�ry musi w sobie dobrze piel�gnowa�.
{14730}{14764}Musimy, Thomas.
{14793}{14823}Musimy.
{15133}{15177}Za dziesi�� lat si� z tego wyrwiemy.
{15386}{15464}Za dziesi�� lat zadzia�amy, Thomas!
{15948}{15983}Nic...
{15996}{16026}Nic nie widz�.
{16054}{16093}Nic nie widz�!
{16218}{16242}Ratunku!
{16274}{16305}Pomocy!
{16508}{16536}Ratunku.
{16602}{16636}Nic nie widz�.
{18001}{18061}Wczoraj prze�y�em co� strasznego.
{18131}{18179}My�la�em, �e straci�em wzrok.
{18274}{18308}Nic nie widzia�em.
{18333}{18362}By�em �lepy.
{18429}{18461}Przera�aj�ce.
{18552}{18586}Okropne!
{18712}{18752}Nic nie m�c zobaczy�.
{19208}{19283}Krew Chrystusa...
{19414}{19446}Dzi�kuj�.
{19548}{19612}Krew Chrystusa...
{19636}{19674}Dzi�kuj�, dzi�kuj�.
{20033}{20064}Prosz� pu�ci�!
{21145}{21192}Kto� krzyczy.
{21243}{21281}Naprawd�, kto� krzyczy.
{21305}{21336}�e co?
{21487}{21529}Kto� krzyczy.
{21561}{21602}Krzyczy.
{21661}{21720}Id� do ��ka.
{21786}{21821}Musisz si� wyspa�.
{21827}{21883}Inaczej nie wytrzymasz nast�pnego dnia.
{22005}{22198}T�umaczenie: Froszak|Froszak@gmail.com
Zgłoś jeśli naruszono regulamin