4-latki, wrzesień.doc

(106 KB) Pobierz
TYDZIEŃ I: JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM

TYDZIEŃ I: JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM

Cele ogólne – zapoznanie z nową grupą, poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola, rozpoznawanie indywidualnego znaczka

                       - nawiązywanie kontaktów z dziećmi nieśmiałymi, pomoc w adaptacji do grupy przedszkolnej

                       - określanie położenia przedmiotów w przestrzeni – daleko-blisko

 

Poniedziałek

1 dzień

Wtorek

2 dzień

Środa

3 dzień

Czwartek

4 dzień

Piątek

5 dzień

E. umysłowa

Zapoznanie dzieci z kącikami zabaw w sali, ich wyposażeniem, ze stałym miejscem zabawek.

Zwiedzanie przedszkola i oglądanie najważniejszych pomieszczeń, z którymi dziecko się styka.

Zabawa integracyjna „Dzień dobry”

Słuchanie opowiadania z wykorzystaniem pacynki „O naszych wieszaczkach i pięknych znaczkach”. Wycieczka do szatni i łazienki, oglądanie swojego znaczka.

Zabawa spostrzegawcza

„Zgadnij, który znaczek schowałam”

Zabawa dydaktycznaDo kogo toczysz piłkę”, utrwalanie znajomości imion kolegów z grupy.

Opowiadanie na podstawie obrazków „Moja droga do przedszkola”, swobodne wypowiedzi dzieci.

Nazywanie położenia przedmiotów w przestrzeni: daleko-blisko.

Zabawa integracyjna „Kłębek wełny”

 

Słuchanie wiersza I. Suchorzewskiej „Dorotka”, rozmowa o stosowaniu form grzecznościowych, występujących w tekście wiersza, zwracanie uwagi na stosowanie ich w przedszkolu.

Nazywanie w oparciu o ilustracje czynności wykonywanych w przedszkolu, stosowanie poprawnych form fleksyjnych Zabawa logorytmiczna „Klaszczące imiona”, dzielenie wyrazów na sylaby z wykorzystaniem klaskania, utrwalenie imion kolegów

E. estetyczna

Rysowanie kredkami na temat dowolny, zwracanie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki.

Słuchanie piosenki powitalnej „Witaj Olu”, próby wspólnego śpiewu fragmentów piosenki.

Budowanie z klocków plastikowych na dywanie, nazywanie budowli, zwracanie uwagi na wspólną zabawę (po dwoje, troje dzieci)

Zabawa ilustracyjna do piosenki „Jestem sobie przedszkolaczek”

Malowanie farbą plakatową na szarym papierze „Drogi i dróżki w naszym przedszkolu” – malowanie dowolnych linii nieregularnych, biegnących w różnych kierunkach

Kolorowanie postaci „Miś-przyjaciel dzieci”

Słuchanie piosenki „Skarby przedszkolaka”

Rytmiczne klaskanie i tupanie fragmentów piosenki

 

Słuchanie zjawisk akustycznych, rozpoznawanie odgłosów z otoczenia.

Zabawa ilustracyjna do piosenki „Skarby przedszkolaka”

 

E. zdrowotna

Zabawa w formie opowieści ruchowej „W przedszkolu jest wesoło”.

Zabawy ruchowe:

-„Stój prościutko”

- „Dzieci w domkach – dzieci na spacer”

 

Ćwiczenia ruchowe nr 1 – swobodny bieg w różnych kierunkach bez potrącania się

Zabawy ruchowe:

-„Małe i duże dzieci”

- „Słońce świeci-deszcz pada”

- „Gonitwa”

 

Zabawa ruchowa do piosenki „Maszerują dzieci drogą”.

Zabawy ruchowe:

-„Wolno-szybko”

-„Kto wyżej skoczy”

-„Samochody”

Utrzymanie właściwej postawy przy jedzeniu posiłków

Ćwiczenia ruchowe nr 1

Zabawy ruchowe:

-„Słońce świeci-deszcz pada”

- „Gonitwa”

-„Znajdź swój znaczek”

Spacer w pobliżu przedszkola, zapoznanie z najbliższą okolicą, zwracanie uwagi na nie oddalanie się od osoby dorosłej

Zabawy kołowe ze śpiewem „Kółko graniaste”, „Stary niedźwiedź”

Zabawy ruchowe:

-„Stój prościutko”

- „Wolno-szybko”

-„Znajdź swój znaczek”

Osiągnięcia dzieci

-pozna poszczególne pomieszczenia w przedszkolu

-zna miejsca zabawek, wie, że każde z dzieci może się nimi bawić

-wie jak prawidłowo trzymać kredkę

-rozpoznaje i nazywa swój znaczek

-zna imiona kolegów i koleżanek

-wypowiada swoje imię

- samodzielnie lub w małych grupach tworzy różne konstrukcje z klocków

-wypowiada się na temat budowli

 

-potrafi wypowiedzieć się na określony temat

-rozpoznaje położenie przedmiotów w przestrzeni: daleko-blisko

-kreśli dowolne linie nieregularne

-wie jak bezpiecznie posługiwać się pędzlem

-uważnie słucha wiersza

-używa zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach

-stara się prawidłowo wyklaskać zadany rytm

-słucha nauczyciela, przychodzi na jego przywołanie

- wymienia czynności wykonywane w ciągu dnia w przedszkolu

-stosuje poprawne formy fleksyjne podczas wypowiedzi

-rozpozna i nazwie słyszane odgłosy

-dzieli imię na sylaby

 

TYDZIEŃ II: LUBIĘ SIĘ BAWIĆ

Cele ogólne – przyzwyczajanie do dbania o ład i porządek w sali zabaw,  poszerzanie umiejętności zabawy różnymi zabawkami,  wdrażanie do odkładania zabawek na miejsce

                    - poprawne stosowanie form fleksyjnych podczas opowiadania na określony temat

                    - prawidłowe stosowanie pojęć długi-krótki

 

Poniedziałek

1 dzień

Wtorek

2 dzień

Środa

3 dzień

Czwartek

4 dzień

Piątek

5 dzień

E. umysłowa

Słuchanie wiersza D. Gellner „Nasza piłka”, wypowiadanie się na temat ulubionych zabaw w domu i w przedszkolu

Zabawa „Co schowałam?”-zgadywanie, która zabawka została schowana i określanie jej wyglądu (wielkość, kolor)

Teatrzyk sylwet „Przygody misia”

Ćwiczenia słownikowe – opowiadanie o przyniesionych przez dzieci zabawkach-przytulankach.

Szukamy zabawki odszukiwanie przedmiotów poprzez określenie charakterystycznych cech

Słuchanie wiersza I. Salach „Porządki”

Zabawa „Porządki w krainie zabawek” –grupowanie przedmiotów ze względu na przynależność.

Zabawa słuchowa „Czarodziejska maszyna” – rozpoznawanie dźwięków zabawek elektronicznych

Opowiadanie nauczycielki z wykorzystaniem pacynki bajki „Pinokio” (fragmenty)

Zabawa „Prawda – nieprawda”-rozpoznawanie przez dzieci twierdzeń prawdziwych i fałszywych.

„Nos Pinokia” –stosowanie określeń: długi-krótki

„Co by było gdyby nie było zabawek” – twórcze wypowiedzi dzieci

Zabawa ortofoniczna „Zabawki” – na zgłoskach wrr, aaa, fik-mik.

Zabawa dydaktyczna „Czarodziejski worek” – rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku

E. estetyczna

Słuchanie piosenki „Piłka Oli”, zabawa improwizowana do w/w utworu.

„Piłka” – łączenie kropek, ozdabianie gotowymi elementami z papieru kolorowego

Nauka 1 zwrotki piosenki „Skarby przedszkolaka”

Wypełnianie konturu misia kredką, dorysowywanie brakujących elementów.

Zabawa ilustracyjna do piosenki „Misie dwa”

Zabawy konstrukcyjne - budowanie z klocków drogi dla samochodów, ustawianie klocków w szeregu, przestrzeganie zasady nie niszczenia budowli innych dzieci.

„Czapka pajacyka” – ozdabianie konturu czapki kulkami plasteliny, określanie kolorów kulek, utrwalenie podstawowych kolorów

Próby wyklaskiwania rytmu refrenu piosenki „Skarby przedszkolaka”

Nauka 2 zwrotki piosenki „Skarby przedszkolaka”

„Zabawki się bawią” – improwizowany taniec do muzyki z wybraną przytulanką

E. zdrowotna

Ćwiczenia oddechowe „Piłeczki pingpongowe”

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, korzystanie z urządzeń ogrodowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa

Zabawy ruchowe:

-„Piłeczki”

-„Lalki idą na spacer”

Ćwiczenia ruchowe nr 1 – swobodny bieg w różnych kierunkach bez potrącania się, reagowanie na umówiony sygnał

Zabawy ruchowe:

-„Misie

-„Dzieci w domkach-dzieci na spacer”

-„Lusterko”

Opowieść ruchowa „Kłopoty zabawek”- odtworzenie za pomocą ruchu opowiadania nauczycielki

Zabawy ruchowe:

-„Pajacyk

-„Kto wyżej skoczy”

-„Samochody”

 

Ćwiczenia ruchowe nr 1

Zabawy ruchowe:

-„Skacz jak piłka”

-„Jaki to kolor”

-„Zabawki”

-zwracanie uwagi na prawidłowe mycie rąk przed posiłkami

Zabawy ze śpiewem „Krasnoludk...

Zgłoś jeśli naruszono regulamin