Klucz Odpowiedzi Puls Życia - Świat Bezkręgowców Grupa A i B.txt

(4 KB) Pobierz
Klucz odpowiedzi a/b 

 

 

Bezkręgowce 

 

Nr 
zad. 

Oczekiwana odpowied 

Grupa A 

Oczekiwana odpowied 

Grupa B 

Kryterium punktowania 

1. 

wpisuje: komórek, budowie, funkcji 

wpisuje: zespół, przystosowanych, 
funkcji 

za prawidłowe uzupełnienie 
zdania 1 p. 

2. 

B 

D 

za prawidłowš odpowied 1 p. 

3. 

C 

B 

za prawidłowš odpowied 1 p. 

4. 

tkanka nabłonkowa ochrania 
ciało, odbiera wrażenia zmysłowe, 
wydziela np. pot, łój, odpowiada za 
wchłanianie substancji odżywczych; 
krew transport tlenu i dwutlenku 
węgla, obrona organizmu, transport 
substancji odżywczych; tkanka 
kostna tworzy szkielet 

tkanka chrzęstna łšczy i chroni 
koci; tkanka mięniowa ruch 
organizmu i transport różnych 
substancji; krew transport tlenu i 
dwutlenku węgla, obrona 
organizmu, transport substancji 
odżywczych 

za podanie funkcji każdej tkanki 
1 p.; razem 3 p. 

5. 

C 

D 

za prawidłowe zaznaczenie 1 p. 

6. 

P, P, F, P 

F, P, P, P 

za każdš prawidłowš interpretację 
 0,5 p.; razem 2 p. 

7. 

chełbia modra wody morskie, 
tasiemiec uzbrojony wnętrze 
ciała, 

nereida wody morskie, 

tygrzyk paskowany lšd 

ukwiał wody morskie, 

glista ludzka wnętrze 
ciała, mysz morska wody 
morskie, limak winniczek 
 lšd 

za okrelenie rodowiska życia 
jednego organizmu 1 p.; razem 
 4 p. 

8. 

B 

A 

za prawidłowš odpowied 1 p. 

9. 

podkrela: nereida, 
dżdżownica, pijawka 

podkrela: mysz morska, 
nereida, dżdżownica 

za każde prawidłowe 
podkrelenie 1 p.; razem 3 p. 

10. 

prawidłowe zamknięty, 
rozdzielnopłciowa, beztlenowe, 
linienia, nogę i worek trzewiowy 

prawidłowe rozdzielnopłciowa, 
płucodyszne, linienia, nogę i worek 
trzewiowy, zamknięty 

za każdy prawidłowy wybór 1 
p.; razem 5 p. 

11. 

osa owady, tygrzyk pajęczaki, rak 

 skorupiaki 

osa owady, tygrzyk pajęczaki, rak 

 skorupiaki 

za podanie nazwy grupy 1 p.; 

razem 3 p. 

12. 

1 F, 2 B, E, 3 A, C, D 

1 D, 2 A, C, F, 3 B, E 

za przyporzšdkowanie cech do 
jednego organizmu 1 p.; razem 
 3 p. 

13. 

mucha liżšcy; pa ssšcy; komar 
kłujšco-ssšcy; modliszka gryzšcy 

komar kłujšco-ssšcy; mucha 
liżšcy; 

modliszka gryzšcy; rusałka ssšcy 

za podanie nazwy aparatu 
gębowego 1 p.; razem 
4 p. 

14. 

Zwiększajš w ten sposób szansę 
na to, że które z jaj trafi do 
żywiciela. 

Ich ciało jest okryte oskórkiem, 
który chroni jš przed działaniem 
enzymów. 

za prawidłowe wyjanienie 3 p. 

15. 

U konika polnego występuje 
rozwój złożony z przeobrażeniem 
niezupełnym, a u rusałki pawik z 
zupełnym (ze stadium poczwarki). 

U bielinka kapustnika występuje 
rozwój złożony z przeobrażeniem 
zupełnym, a u konika polnego z 
niezupełnym (bez stadium 
poczwarki). 

za podanie różnicy 1 p. 

16. 

limak winniczek rodowisko 
lšdowe, głowa, noga, worek 
trzewiowy sercówka rodowisko 
wodne, noga i worek trzewiowy 

kałamarnica rodowisko 
wodne, głowa i worek 
trzewiowy 

limak winniczek rodowisko 
lšdowe, głowa, noga, worek 
trzewiowy 

za podanie rodowiska życia 

i częci ciała każdego gatunku 1 
p.; razem 2 p. 

17. 

A. meduza 

B. polip, zaznaczenie polipa 
jako formy osiadłej 

A. polip 

B. meduza, zaznaczenie meduzy 
jako formy swobodnie pływajšcej 

za podpisanie form 0,5 p., za 
zaznaczenie formy osiadłej lub 
swobodnie pływajšcej 0,5 p.; 
razem 1 p. 

18. 

Żywiciel poredni to organizm, 

w którym rozwija się postać 
larwalna pasożyta. 

Żywiciel ostateczny to organizm, 

w którym żyje dorosła postać 
pasożyta. 

za prawidłowe uzupełnienie 
każdego zdania 1 p.; 

 razem 2 p. 
Żywiciel ostateczny to organizm, 

w którym żyje dorosła postać 
pasożyta. 

Żywiciel poredni to organizm, 

w którym rozwija się postać 
larwalna pasożyta. 

19. 

B 

C 

za prawidłowš odpowied 1 p. 

20. 

tasiemiec uzbrojony spłaszczone 
grzbieto-brzusznie, wypełnione 
luno połšczonymi komórkami, 
obojnaki, członowane; 

 glista ludzka obły, 
nieczłonowany, rozdzielnopłciowe, 
wypełnione płynem 

tasiemiec nieuzbrojony 
spłaszczone grzbieto-brzusznie, 
wypełnione luno połšczonymi 
komórkami, obojnaki, członowane; 
glista ludzka obły nieczłonowany, 
rozdzielnopłciowe, wypełnione 
płynem 

za każde prawidłowe 
uzupełnienie rubryki 0,5 p.; 
razem 3 p.  

 


Zgłoś jeśli naruszono regulamin