Klucz Odpowiedzi Śladami Przeszłości I - Początki Średniowiecza Grupa A.txt

(2 KB) Pobierz
Klucz do testu a 

Pocztki redniowiecza 

ODPOWIEDZI DO ZADA. 
ZAMKNITYCH I ICH PUNKTACJA 

Numer zadania 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Właciwa odpowied. 
D C B A B B D 
Punktacja Za kad. 
właciw. 
odpowied. 
ucze. 
otrzymuje 1 punkt. 

ODPOWIEDZI DO ZADA. 
OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA 

Nr 
zad. 
Właciwa odpowied. 
Punktacja 
Kryteria punktowania 
1. Chlodwig – władca pastwa Franków z 
dynastii Merowingów 
Ludwik Pobony – władca pastwa Franków, 
syn Karola Wielkiego 
Otton III – cesarz niemiecki z dynastii saskiej 
Cyryl i Metody – misjonarze z Bizancjum 
wysłani z misj. 
chrystianizacyjn. 
na Morawy 
0–4 Kada właciwie opisana posta. 
historyczna – 1 p. 
2. Włodzimierz Wielki – Ru. 
Karol Młot – pastwo Franków 
Henryk IV – Rzesza Niemiecka 
Wilhelm Zdobywca – Normandia 
Stefan Wielki – W	gry 
0–5 Kade właciwe przyporzdkowanie – 1 p. 
3. patriarcha – zwierzchnik Kocioła 
wschodniego (prawosławnego) 
islam – religia muzułmaska 
imperium uniwersalne – pastwo, które chciał 
stworzy. 
Otton III na wzór Imperium 
Rzymskiego, miało si. 
składa. 
z Galii, 
Germanii, Rzymu i ze Słowiaszczyzny 
0–3 Kade właciwe wyjanienie terminu – 1 p. 
4. cyfry, arabskimi, adamaszkiem, 
damasceskiej, arabeski, tysica, nocy 
0–7 Kady właciwie wpisany wyraz – 1 p. 
5. 622 r. – D 
800 r. – C 
962 r. – A 
988 r. – B 
0–4 Kade właciwe przyporzdkowanie – 1 p. 
13. Hagia Sophia – Bizantyjczycy 

wiatowid ze Zbrucza – Słowianie 
kociół klepkowy – Normanowie 
witynia Kaaba – Arabowie 
0–4 Kade właciwe przyporzdkowanie – 1 p. 
14. latopis – D 
arabeska – E 
ikona – A 
sura – C 
runy – B 
0–5 Kade właciwe przyporzdkowanie – 1 p. 
15. majordom – zarzdca dworu 
kalif– przywódca muzułmaski 
margrabia – sprawował władz. 
w marchiach 
0–3 Kade właciweprzyporzdkowanie – 1 p. 
16. Słowianie zachodni: plemiona polskie i czeskie 
Słowianie południowi: Chorwaci i Serbowie 
Słowianie wschodni: plemiona ruskie 
0–3 Kada właciwie uzupełniona rubryka 
schematu – 1 p. 


Zgłoś jeśli naruszono regulamin